Albireo Amatőrcsillagász Klub

Előző évfolyamok

Tartalom

Következő évfolyamok

Az Albireo teljes bibliográfiája 1990 - 1999

Összeállította: Keszthelyi Sándor

Mély-ég objektumok. = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. pp. 2-4. Balogi András, Horváth Péter, Ladányi Tamás, Mezei Balázs, Póczek Antal, Rózsa Ferenc, Szauer Ágoston egyéni megfigyelései.

Hátsó borítónkon. = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. p. 4. Franz Kauser 1989. máj. 22-i protuberencia felvétele. Az Astronomy, 1989. októberi számából.

SZEIBER Károly: Solar-screen fólia befoglalása házilag. = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. p. 5.

HADHÁZI Csaba: Nap. = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. pp. 6-7. Nap korong- és részletrajzok 1989. nov. 4. és 26. között.

i. B. L. [BARTHA Lajos i.]: Fehér protuberancia észlelése. = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. pp. 8-9. 1989. márc. 6-án és 7-én. Az Astronomie und Raumfahrt 1989. 3. száma alapján.

BUCSI Gábor: Egy fényes meteor. = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. p. 9. 1989. okt. 31-én.

Üstökösök. C/Okazaki-Levy-Rudenko. = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. pp. 10-11. Kiszely Krisztián, Kósa-Kiss Attila, Szauer Ágoston megfigyelései 1989. okt. 5. és nov. 26. között.

Okazaki-Levy-Rudenko 1989r. = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. p. 11.

Intersztelláris eredetű a Halley üstökös? = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. p. 11. Sky and Telescope, 1989. december.

Kisbolygók. = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. pp. 12-13. Deák Tamás, Kósa-Kiss Attila, Gál Sándor megfigyelései kisbolygókról (Ceres, Eunomia, Pallas, Thyra, Victoria) 1989. szept. 8. és nov. 29. között.

Sarki fény. = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. pp. 14-19. Sarki fény látványa Debrecenből (Czövek Gyula, Nemes Zoltán, Aszódi Zoltán, Székely István) és Nagyszalontáról (Kósa-Kiss Attila) 1989. nov. 17-én este.

J. T. [JUHÁSZ Tibor]: Holdfogyatkozások. = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. pp. 20-21. Az 1989. augusztusi holdfogyatkozás értékelése. Az 1990. február 9-i teljes holdfogyatkozás előrejelzése.

ROSENTHAL? David: A Jupiter hangja. = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. p. 22. Sky and Telescope, 1989. december.

SCHAEFER, Bradley E.: A távcsövek határmagnitúdója. = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. pp. 23-25. Sky and Telescope, 1989. november. Fordította: Beczők Adrienn, Horváth Éva, Paczona Adrienn.

HIGGINS, David: A gázködök kísérteties fénye. = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. pp. 26-27., első belső borító, hátsó belső borító. Astronomy, 1989. október.

HARRINGTON, Phil: Útikalauz a diffúzködökhöz. = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. pp. 28-31. Sky and Telescope, 1989. október.

Egy színét változtató csillag. = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. pp. 31-32. A HD 38451, a Taurusban. A Sky and Telescope, 1989. decemberi számából.

Fedési minimumok - 1990. február, március. = Albireo 20. 1990. jan-febr. 1. 192. sz. pp. [33-36.]

[Keresőtérképek.] = Albireo 20. 1990. márc. 2. 193. sz. p. 2. Az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó égi útja 1990-ben.

HARRINGTON, Phil: Galaxisok a "szekéren". = Albireo 20. 1990. márc. 2. 193. sz. pp. 3-5. A Göncölszekéren. Sky and Telescope, 1989. április. Fordította: Kiszely Krisztián.

BALOGI András: Vénusz. = Albireo 20. 1990. márc. 2. 193. sz. p. 6. 1989. dec. 12-i észlelése.

VIRÁG Pál: Jupiter. = Albireo 20. 1990. márc. 2. 193. sz. p. 6. Megfigyelései 1989. dec. 21-én és 1990. jan. 5-én.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1823. Carrington-rotáció. = Albireo 20. 1990. márc. 2. 193. sz. pp. 7-9. Észlelési beszámolója 1989. dec. 2. és 29. között. Szinoptikus nap-térkép. A foltcsoportok részletrajzai. Grafikon a relatívszámokról.

HILL, Richard E.: A napfoltok osztályozása. = Albireo 20. 1990. márc. 2. 193. sz. pp. 10-13. Patrick McIntosh által 1966-ban bevezetett rendszer, mely a fehér flerek előrejelzésére alkalmasabb. Strolling Astronomer, 1989. január. Fordította: Juhász Tibor.

A napfogyatkozások megfigyelése. = Albireo 20. 1990. márc. 2. 193. sz. pp. 14-15. J. Muirden: Astronomy for Amateurs, London, 1969. művéből.

Borító fotók. = Albireo 20. 1990. márc. 2. 193. sz. p. 15. Első külső borítón Szauer Ágoston felvétele az M 51-ről. Az első belső és hátsó belső borítón a Brorsen-Metcalf üstökös felvétele Michael Steckertől. A hátsó külső borítón Chris Schur felvétele ugyanezen üstökösről.

KÓSA-KISS Attila: C/Aarseth-Brewington 1989a1 üstökös. = Albireo 20. 1990. márc. 2. 193. sz. p. 16. 1989. dec. 20-i megfigyelése.

T. I. [TÓTH Imre]: C/Austin 1989 c1 üstökös. = Albireo 20. 1990. márc. 2. 193. sz. p. 16. Előrejelzése.

[Keresőtérkép.] = Albireo 20. 1990. márc. 2. 193. sz. p. 17. (23) Thalia kisbolygó.

Algol a fedési észlelők rovata. Észlelések 1989. szeptember - december. = Albireo 20. 1990. márc. 2. 193. sz. pp. 18-19. Szauer Ágoston 1989. dec. 1-i U Cep, Kósa-Kiss Attila 1989. szept. 12-i AI Dra fénygörbéjével.

GOSSMAN, David: A fedési kettősök titkai. = Albireo 20. 1990. márc. 2. 193. sz. pp. 20-23., 32. Sky and Telescope, 1989. október. Fordította: Beczők Adrienn és Paczona Adrienn.

Hibaigazító. = Albireo 20. 1990. márc. 2. 193. sz. p. 23. Előző számunk címlapján Szauer Ágoston Merkúr-Vénusz együttállásról készített felvételét közöltük.

BARTHA Lajos i.: Egy új csillagatlasz. = Albireo 20. 1990. márc. 2. 193. sz. pp. 24-25. J. Dobrzycki - A. Dobrzycki: Atlas Nieba Gwiazdzistego. Epoka J2000.0 Warszawa, 1989.

Kozmikus kaleidoszkóp. = Albireo 20. 1990. márc. 2. 193. sz. pp. 26-31. Egy különleges szupernóvamaradvány.; A szupernóvák gyakorisága.; Keletkező fekete lyuk?; A Galaktika legtávolabbi csillaga.; Az igazi Rák-köd.; Az elliptikus galaxisok eredete.; Az SO galaxisok új élete.; A Nagy Fal.; Kvazár-galaxis híd.; A kvazárok szerkezete.

Mély-ég objektumok. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. pp. 2-6. Balogi András, Póczek Antal, Hadházi Csaba, Ladányi Tamás, Rózsa Ferenc, Szauer Ágoston, Virág Pál megfigyelései.

MOGYORÓSY Imre: Sarki fény. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. p. 6. 1989. okt. 20-án este észlelte Budakesziről.

Kettőscsillagok. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. pp. 7-8. Balogi András, Ladányi Tamás, Póczek Antal, Szalma Zsolt észlelései.

Hold. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. pp. 9-10. Bucsi Gábor holdkráter észlelései szövegesen.; Virág Pál holdrészlet (Eratosthenes) rajza.

BUCSI Gábor: Okkultációk. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. p. 10. 1990. febr. 2-án a ZC 387 csillag fedése a Hold által.

Jupiter. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. pp. 10-11. Kovács Zsolt, Mezei Balázs, Mogyorósy Imre, Tábori Sándor rajzai 1990. jan. 19. és márc. 5. között.

KÓSA-KISS Attila. Ceres. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. p. 12. 1990. jan. 5-i megfigyelése.

(6) Hebe. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. p. 12. A kisbolygó keresőtérképe.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1824. Carrington-rotáció. 1989. dec. 29,7 - 1990. jan. 26,1. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. pp. 13-15. Észlelők. Szöveges leírás. A relatívszám menete. Albireo szinoptikus nap-térkép. A foltcsoportok részletrajzai.

BARTHA Lajos i.: Napfoltrekord következik? = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. pp. 16-17.

Borítóinkon. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. p. 17., első külső borító, első belső borító, hátsó belső borító, hátsó külső borító. Mogyorósi Imre felvételei a Theophilus és az Arzachel kráterekről. Farkas Ernő holdképei a Hippalus és a Hyginus rianásokról.

Amatőrtalálkozó Ausztriában. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. p. 17. 1990. aug. 12-15-ig lesz, Müllrütti-ben.

Nemzetközi amatőrcsillagász tábor. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. p. 18. 1990. júl. 16. és aug. 6. között lesz Ljubljana közelében.

Először Európában!!!! AAVSO találkozó Brüsszelben. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. p. 18. 1990. júl. 24-28-ig lesz.

SCHÖDER, Joachim: IAYC - 1989. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. p. 19. Ifjúsági csillagászati tábor, 1989 nyarán volt Olaszországban. A Sternzeit, 1990. 1. számából fordította Rinfel Mónika és Zsidi Beatrix.

BORTLE, John E.: Az Austin üstökösre várva. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. pp. 20-21. 1989 c1 Austin üstökös. A Sky and Telescope, 1990. márciusi számából, fordította: Juhász Tibor.

CICCO, Dennis di: Nagy remények. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. p. 22. Az 1989 c1 Austin üstökös. Sky and Telescope, 1990. márciusi szám.

T. I. [TÓTH Imre]: Üstökös koordináták. C/Austin 1989c1. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. p. 23.

BARTHA Lajos i.: Üstökösök - 1990. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. pp. 24-27.

Fedési minimumok - 1990. április, május. = Albireo 20. 1990. ápr. 3. 194. sz. pp. [29-32.]

Mély-ég objektumok. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. pp. 2-5. Alexi Gergely, Böröndi Ferenc, Deák Tamás, Hadházi Csaba, Illés Elek, Kovács Zsolt, Mezei Balázs, Póczek Antal, Szauer Ágoston, Farkas Ernő észlelései.

Kettőscsillagok. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. pp. 6-8. Balogi András, Bucsi Gábor, Póczek Antal, Szalma Zsolt megfigyelései.

Borítóinkon. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. p. 8., első külső borító, első belső borító, hátsó belső borító, hátsó külső borító. Szeiber Károly felvétele a Napról 1989. jún. 16-án.; Eric Bunn felvétele az 1989. augusztusi holdfogyatkozásról.; Az R Corona Australis molekuláris felhő felvétele.

Amatőrcsillagász szakvásár. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. p. 8. 1990. jún. 2-4-ig lesz az NSZK-ban.

BUCSI Gábor: Hold. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. p. 9. Holdkráter észlelések szövegesen.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1825. Carringon-rotáció. 1990. jan. 26,1 - febr. 22,4. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. pp. 10-13. Észlelők. Szöveges ismertetés. Grafikon a relatívszámról. Albireo szinoptikus nap-térképe. A foltcsoportok részletrajzai.

Meteoritok. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. p. 13. Ian Halliday és kollégái szerint 1 millió négyzetkilométerenként évente egy meteorit éri el a Föld felszínét. Így az egész Földre 2 óránként, Magyarország területére 11 évenként esik le egy meteorit. Sky and Telescope 1990. márciusi számából.

Nap-hírek. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. p. 14. Hírek az Asztronomicseszkij Cirkular 1539. számából.

[Napfoltok rajza.] = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. p. 14. Virág Pál rajza 1990. febr. 2-án.

Holdfogyatkozás 1990. febr. 9. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. pp. 15-17. Az észlelők beszámolóját összeállította: Juhász Tibor.

VIRÁG Pál: Vénusz. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. p. 18. 1990. márc. 2-i rajza.

MOGYORÓSI Imre: Jupiter. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. pp. 18-19. Korongrajzok: 1990. márc. 4-19-ig, szalagrajzok: febr. 19-24-ig.

Radarkép egy egzotikus kisbolygóról. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. p. 20. Az 1989 PB kisbolygó kettős volta, az Arecibo Obszervatórium rádiótávcsövével. Sky and Telescope, 1990. jan.

Újabb Aten-típusú kisbolygók. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. p. 20. 1989 UQ és 1989 VA.

(7) Iris. (3) Juno. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. p. 21. Kisbolygók keresőtérképei.

Fénygörbe-program. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. p. 22. Fedési kettősök fénygörbéjéhez. A program a nálunk elterjedt Commodore 16-os és +4-es gépekre készült.

JUHÁSZ Tibor: Láthatatlan környezetünk 1. Radioaktív sugárzások mérése. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. pp. 23-25. A kozmikus sugárzás mérése.

Az utolsó felvétel. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. p. 26. A Palomar Obszervatórium 504 cm-es távcsövével 1949. nov. 13-án készült az első, és 1989. szept. 29-én az utolsó felvétel fotólemezre. A lemezeket a CCD-detektorok váltják fel. Sky and Telescope, 1990. február.

Közel az elméleti határhoz. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. p. 27. Sky and Telescope, 1989. november.

VIRÁG Pál: Az apodizáció. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. p. 27.

LAKATOS István: Atmoszféra. = Albireo 20. 1990. máj. 4. 195. sz. pp. [1-8.] Felhívás az amatőr meteorológia iránt érdeklődőkhöz! Meteorológia 1988. december hó.1989. január hó időjárása. 1989. február hó időjárása. Havi feldolgozások: 1989. július hó. Érdekes jelenségek: ellennap észlelés, forgószél észlelés, halo-komplexum. Október hó időjárása.

Üstökösök. C/Austin 1989 c1. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. p. 2. Aszódi Zoltán, Szauer Ágoston megfigyelései 1990. máj. 3-án és ápr. 30-án.

Mély-ég objektumok. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. pp. 3-7. Deák Tamás, Farkas Ernő, Hadházi Csaba, Hevesi Zoltán, Rózsa Ferenc észlelései.

Bolygók a planetárisködökben? = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. p. 7. Sky and Telescope, 1990. március.

Hold. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. pp. 8-9. Alexi Gergely, Bucsi Gábor, Böröndi Ferenc, Virág Pál megfigyelései.

i. B. L. [BARTHA Lajos i.]: Kisbolygó a mély-ég objektumok között. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. p. 10. (8) Flora a Sgr-ben.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1826. Carrington-rotáció. 1990. febr. 22,4 - márc. 21,7. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. pp. 11-14. Észlelők. Szöveges ismertetés. Virág Pál napfolt-rajza 1990. márc. 18-án. Albireo szinoptikus nap-térkép. A foltcsoportok részletrajzai. Relatívszám grafikonok.

KELLER, H. U.: Szabadszemes napfolt-relatívszám. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. p. 15. Egyenes összefüggés a szabadszemes napfoltok száma és a napfoltok relatívszáma között. A Sonne, 1990. áprilisi számából fordította Lukács Mónika.

BARTHA Lajos i.: A naptevékenység maximuma. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. pp. 16-17.

Borítóinkon. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. p. 17., első külső borító, hátsó külső borító. Dóczi Ottó felvétele az M 57-ről.; Az IC 5146 diffúzköd és az M 39.

LIVESEY, Ron J.: Láthatatlan környezetünk. 2. Befőttesüveg - magnetométer. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. pp. 18-19. A földi mágneses mező zavarait mutató műszer. A Sky and Telescope, 1989. októberi számának cikkét fordította Beczők Adrienn és Paczona Adrienn.

Vascsillag? = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. p. 19. Sky and Telescope 1990. március.

J. T. [JUHÁSZ Tibor]: Jön a Mars. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. pp. 20-21., első belső borító, hátsó belső borító. A Strolling Astronomer 1990. februári száma alapján.

Mars-kalendárium. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. pp. 22-23. Strolling Astronomer 1990. február.

Jupiter. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. p. 23. Alexi Gergely, Böröndi Ferenc rajzai 1990. ápr. 28-án és 29-én.

SZOBOSZLAY Endre: Csillagász-ismeretterjesztők lettünk. Híd az amatőr és a szakcsillagászat között. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. pp. 24-25. 1986. szeptemebr elejétől 3 éves képzést folytatott az ELTE TTK. Csillagászati előadások tartására, népszerűsítő munkára, szakkörvezetésre képezték ki a kezdeti 25 fős gárdát. 1989 nyarán 12-en államvizsgáztak le. Tanáraik voltak: Érdi Bálint, Marik Miklós, Ponori Thewrewk Aurél, Abonyi Iván, Balázs Béla.

Fantom-pulzár. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. p. 25. Sky and Telescope, 1990. április.

A Phobos jövője. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. p. 25. Sky and Telescope, 1990. február.

Fedési minimumok - 1990. június, július. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. pp. [27-28.]

LAKATOS István: Atmoszféra. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. pp. [1-8.] 1989. november hó időjárása. Érdekes jelenségek: halo-komplexum (Kósa-Kiss Attila), Október havi időjárási összefoglaló (Bucsi Gábor). 1989. december hó időjárása.1990. január hó időjárása. Ravasz Bálint: Páramérő hitelesítése. Rokonál György: A napfolt relatívszámok.

Mars-atlasz. = Albireo 20. 1990. jún. 5. 196. sz. 4 t. Középső 4 oldalas melléklet. A Mars főbb alakzatainak térképe és elnevezése.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1827. Carrington-rotáció 1990. márc. 21,7 - ápr. 18,0. 1828. Carrington-rotáció 1990. ápr. 18,0 - máj. 15,3. = Albireo 20. 1990. júl. 6. 197. sz. pp. 1-5. Észlelők. Relatívszám grafikon. Albireo szinoptikus nap-térképe. Részletrajzok.

MACROBERT, Alan: Csillagatlaszok. 1. = Albireo 20. 1990. júl. 6. 197. sz. pp. 6-9., [10.] Sky and Telescope, 1988. novemberi számából fordította Juhász Tibor.

Borító-fotók. = Albireo 20. 1990. júl. 6. 197. sz. p. 9., első külső borító, hátsó külső borító. Aszódi Zoltán felvétele egy Kréta-szigeti naplementéről. A Tejút centrális vidéke Akira Fujin felvételén.

JUHÁSZ Tibor: Csillagatlaszok. 2. = Albireo 20. 1990. júl. 6. 197. sz. pp. [11] -14.

JOB, Robert: Hol keressem? = Albireo 20. 1990. júl. 6. 197. sz. p. 15. Sky and Telescope, 1989. április.

Fedési minimumok - 1990. augusztus, szeptember. = Albireo 20. 1990. júl. 6. 197. sz. p. 16., hátsó belső borító.

LAKATOS István: Atmoszféra. = Albireo 20. 1990. júl. 6. 197. sz. pp. [1-4.] Meteorológia. 1990. február hó időjárása. 1990. március hó időjárása. Érdekesebb jelenségek, leírások (Kósa-Kiss Attila, Mojdisz István). Mojdisz István: Egy összefoglaló az 1989. évről. Bartha Lajos: Könyvajánlatunk: Bevezető a meteorológia magyar nyelvű irodalmába (1945-1985) Összeállította: Kiss Imre (Debrecen, 1989).

Címlapunkon. = Albireo 20. 1990. aug-szept. 7. 198. sz. p. 1., első külső borító. Szeiber Károly felvétele az Andromeda-ködről.

[Az Andromeda-köd fényképe, Brian Skiff felvétele.] = Albireo 20. 1990. aug-szept. 7. 198. sz. első belső borító. Deep Sky, 1984. Fall.

Hátsó borítónkon. = Albireo 20. 1990. aug-szept. 7. 198. sz. p. 1., hátsó külső borító. Az NGC 205 kísérőgalaxis (Deep Sky magazin).

Mély-ég objektumok. = Albireo 20. 1990. aug-szept. 7. 198. sz. pp. 2-6. Aszódi Zoltán, Dankó Csaba, Virág Pál, Balogi András, Hadházi Csaba, Ladányi Tamás, Hevesi Zoltán, ifj. Hevesi Zoltán, Paragi Zsolt, Mezei Balázs, Rózsa Ferenc, Farkas Ernő, Sári Attila megfigyelései.

A Sarkcsillag jövője. = Albireo 20. 1990. aug-szept. 7. 198. sz. p. 6. Sky and Telescope, 1990. március.

Kettőscsillagok. = Albireo 20. 1990. aug-szept. 7. 198. sz. p. 7. Balogi András, Póczek Antal, Turtóczki József, Czövek Gyula, Nemes Zoltán észlelései.

C/Austin. = Albireo 20. 1990. aug-szept. 7. 198. sz. pp. 8-9. Az üstökös hazai észlelései 1990. ápr. 22. és jún. 2. között.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1829. Carrington-rotáció 1990. máj. 15,3 - jún. 11,5. 1830. Carrington-rotáció 1990. jún. 11,5 - júl. 8,7. = Albireo 20. 1990. aug-szept. 7. 198. sz. pp. 10-13. Észlelők, szöveges ismertetés. A relatívszám alakulása. Részletrajzok.

BUCSI Gábor: Hold. = Albireo 20. 1990. aug-szept. 7. 198. sz. p. 14. Holdrészletek rajzai és szöveges leírásai, 1990. máj. 2. és 7. között.

RÓZSA Ferenc: Keresőtérképek. = Albireo 20. 1990. aug-szept. 7. 198. sz. p. 15. Mély-ég objektumokról. Cas.

VIRÁG Pál: Szorzóbinokulár. = Albireo 20. 1990. aug-szept. 7. 198. sz. p. 15.

Mars 1990/91. = Albireo 20. 1990. aug-szept. 7. 198. sz. p. 15. A bolygókorong mérete és fázisa.

[Csillagászati hírek.] = Albireo 20. 1990. aug-szept. 7. 198. sz. p. 16. A Chiron kómája.; Vulkánkitörések az Io-n.; Buborék-köd a Cepheusban.; A Tejútrendszer sajátmozgása.; A Tejútrendszer képe. (Sky and Telescope, 1990. aug.)

LAKATOS István: Atmoszféra. = Albireo 20. 1990. aug-szept. 7. 198. sz. pp. 17-19. 1990. április., 1990. május., 1990. június. Érdekes jelenségek, leírások (Kósa-Kiss Attila, Rokonál György).

Fedési minimumok - 1990. október, november. = Albireo 20. 1990. aug-szept. 7. 198. sz. p. 20., hátsó belső borító.

Címlapunkon. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. p. 1., első külső borító. Sári Gyula 1990. aug. 14-i felvétele a Levy üstökösről.

A Levy üstökös és az M 15 gömbhalmaz. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. első belső borító, hátsó belső borító. Szeiber Károly felvétele 1990. aug. 18-án.

Mély-ég objektumok. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. pp. 2-3. Alexi Gergely, Mezei Balázs, Szauer Ágoston, Sári Attila, Zsigmond Arnold észlelései.

A Beatles az űrben. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. p. 3. Az IAU négy új kisbolygót nevezett el: 4147 Lennon, 4148 McCartney, 4149 Harrison, 4150 Starr. Sky and Telescope, 1990. júliusi számából.

Hold. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. p. 3. Alexi Gergely, Sári Attila holdrajzai és leírásai 1990. jún. 30. és aug. 28. között.

RÓZSA Ferenc: Mély-ég keresőtérképek. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. p. 4. Cet.

Szaturnusz. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. p. 4. Aszódi Zoltán, Böröndi Ferenc rajzai 1990. máj. 5. és aug. 29. között.

VIRÁG Pál: Különös jelenségek. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. p. 4. Folt alakú meteor 1990. júl. 14-én.

KÓSA-KISS Attila: Flora. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. p. 4. A kisbolygó észlelése 1990. júl. 15. és 26. között.

MACROBERT, Alan: Csillagtúra - Cassiopeia. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. pp. 5-7. Sky and Telescope, 1989. októberi számából, fordította Juhász Tibor.

C/Levy 1990c. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. pp. 8-10. Az üstökös észlelései 1990. jún. 21. és aug. 28. között.

Harry T. Cralle rajza 1988-ban készült a Mars D-i pólussapkájáról egy 20 cm-es reflektorral, 356x nagyítással. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. p. 10. A Strolling Astronomer-ből.

HADHÁZI Csaba: Konjukció. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. p. 10. A Jupiter és a Vénusz szoros közelsége 1990. aug. 13-án hajnalban.

BARTHA Lajos i.: Amatőrök a "szomszédban". = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. p. 11. Ausztriában, Burgenlandban, Kismartonban 1979. okt. 9-én felavatták az Adalbert Jeszenkowitsch (1906-1973) alapította tartományi csillagvizsgálót.

ZELKÓ Zoltán: Nap. Carrington-rotáció 1831. 1990. júl. 8,7 - aug. 4,9. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. pp. 12-13. Az észlelések ismertetése szövegesen, grafikonokkal és részletrajzokkal.

Algol a fedési észlelők rovata. Észlelések 1990. január - június. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. p. 14.

Egy fényes, új fedési a Per-ben. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. p. 14. A SAO 23229. A Sky and Telescope 1990. februári száma alapján.

Gázáramlás az Algol-rendszerben. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. p. 14. Sky and Telescope 1990. február.

HENSHAW, Colin: Fényes cepheidák a déli égbolton. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. p. 15. Fordította: Bujtor Csilla és Horváth Éva.

LIVINGSTON, William - TALENT, David: Megáll az ég! = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. p. 16. A geostacionárius mesterséges holdak fényképezése.

A Tejútrendszer legújabb kísérője. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. p. 16. Sky and Telescope, 1990. szeptember.

Az Austin üstökös az M 16 és az M 17 között. = Albireo 20. 1990. okt. 8. 199. sz. hátsó külső borító. Johnny Horne felvétele 1990. máj. 31-én. Sky and Telescope, 1990. szeptember.

Címlapunkon. = Albireo 20. 1990. nov. 9. 200. sz. p. 1., első külső borító. Mogyorósi Imre holdfelvétele.

Belső borítónkon. = Albireo 20. 1990. nov. 9. 200. sz. p. 1., első belső borító, hátsó belső borító. Mark J. Coco all-sky kamerás felvétele a nyári és a téli Tejútról.

Hátsó borítónkon. = Albireo 20. 1990. nov. 9. 200. sz. p. 1., hátsó külső borító. John P. Gleason felvétele a Kalifornia ködről.

JUHÁSZ Tibor: Albireo 200. = Albireo 20. 1990. nov. 9. 200. sz. p. 2. A lap 200. számának köszöntője.

HOUSTON, Walter Scott: Mély-ég csodák. = Albireo 20. 1990. nov. 9. 200. sz. pp. 2-4. A Sky and Telescope 1946-1947-es számaiból. Fordította: Szentmártoni Béla.

RÓZSA Ferenc: Mély-ég keresőtérképek. = Albireo 20. 1990. nov. 9. 200. sz. p. 4. Aur.

Mély-ég objektumok. = Albireo 20. 1990. nov. 9. 200. sz. p. 5. Hevesi Zoltán, Mezei Balázs, Recsek Renáta, Szeiber Károly megfigyelései.

ZELKÓ Zoltán: Nap. Carrington-rotáció 1832. 1990. aug. 4,9 - szept. 1,1. = Albireo 20. 1990. nov. 9. 200. sz. pp. 6-7. Az észlelések szöveges és grafikus összesítése, részletrajzokkal.

Szupernóva hírek. = Albireo 20. 1990. nov. 9. 200. sz. p. 8. Szupernóva-turmix.; Az SN 1987A komplex környezete.; A szupernóva kísérői. (A Sky and Telescope híreiből)

[Csillagászati hírek.] = Albireo 20. 1990. nov. 9. 200. sz. pp. 8-9. Konzervatív optikai csillagászok.; A legerősebb flercsillag.; "Mágneses gravitáció".; A Betelgeuse foltja.; A Z CMa kísérője.; A legkisebb gravitációs lencse.; Excentrikus galaxisgyűrűk. (A Sky and Telescope híreiből)

Kisbolygók. = Albireo 20. 1990. nov. 9. 200. sz. p. 10. Vesta, Fortuna, Psyche, Eleonora keresőtérképei.

LAKATOS István: Atmoszféra. = Albireo 20. 1990. nov. 9. 200. sz. pp. 11-12. 1990. július., 1990. augusztus., Érdekesebb jelenségek (Ravasz Bálint, Rokonál György).

Lyra. Mély-ég megfigyelések. 1. = Albireo 20. 1990. nov. 9. 200. sz. pp. [1-10.] A Szentmártoni Béla által Kaposváron 1970-ben készített és írógéppel sokszorosított kiadvány 1. számának hasonmása. Gombás Géza, Nagy Gábor, Romhányi Attila, Szabó István, Szentmártoni Béla mély-ég megfigyelései szövegesen.

Fedési minimumok - 1990. december, 1991. január. = Albireo 20. 1990. nov. 9. 200. sz. pp. [13-14.]

Címlapunkon. = Albireo 20. 1990. dec. 10. 201. sz. p. 1., első külső borító. Farkas Ernő és Szauer Ágoston felvétele az M 35-ről és a Jupiterről.

Belső borítóinkon. = Albireo 20. 1990. dec. 10. 201. sz. p. 1., első belső borító, hátsó belső borító. A Föld éjszakai arca.

Kettőscsillagok. = Albireo 20. 1990. dec. 10. 201. sz. p. 2. Balogi András, Csizmadia Szilárd, Fodor Antal, Recsek Renáta, Antalicz Péter észlelései.

BALOGI András: Kettőscsillag a Nagy Orion Ködben. = Albireo 20. 1990. dec. 10. 201. sz. p. 2.

Üstökösök. = Albireo 20. 1990. dec. 10. 201. sz. p. 3. C/Austin üstökös (1990. ápr. 30. Deák Tamás)., P/Encke üstökös (1990. okt. 1-13. Kósa-Kiss Attila)., C/Levy üstökös (1990. szept. 8. Hevesi Zoltán).

Hold. = Albireo 20. 1990. dec. 10. 201. sz. p. 3. Hevesi Zoltán, Sári Attila, Virág Pál megfigyelései 1990. jún. 30. és okt. 28. között.

PARAGI Zsolt: Napészlelések a Süni-táborokban. = Albireo 20. 1990. dec. 10. 201. sz. p. 4. 1990. nyarán 3 hetet táboroztak általános iskolás diákokkal a Bakonyban és a Soproni hegységben.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1833. Carrington-rotáció 1990. szept. 1,0 - szept. 28,4. 1834. Carrington-rotáció 1990. szept. 28,4 - okt. 25,7. = Albireo 20. 1990. dec. 10. 201. sz. pp. 4-7. Szöveges és rajzos észlelések, grafikonok, részletrajzok.

HUTNIK Eszter - MOLNÁR Éva: A napfoltmaximum után? = Albireo 20. 1990. dec. 10. 201. sz. p. 8. A Sonne 55. száma alapján.

Bolygók. = Albireo 20. 1990. dec. 10. 201. sz. p. 8. Mars, Jupiter, Szaturnusz rajzok 1990. szept. 29. és nov. 8. között (Virág Pál, Paragi Zsolt).; Jupiter - holdak nélkül.; A Szaturnusz foltja.

RÓZSA Ferenc: Mély-ég keresőtérképek. = Albireo 20. 1990. dec. 10. 201. sz. p. 9. Cam.

KÓSA-KISS Attila: (139) Juewa. = Albireo 20. 1990. dec. 10. 201. sz. p. 9. Észlelései a kisbolygóról 1990. okt. 11. és 21. között.

[Csillagászati hírek.] = Albireo 20. 1990. dec. 10. 201. sz. pp. 9., 11-12. A Szaturnusz új holdja.; Hogyan készültek az óriásbolygók?; A Phaeton és a Geminidák.; Nemzetközi amatőrcsillagász konferencia.; A Hold röntgenképe.; A Nap változó hangja.; Intersztelláris szárazjég.; A kék csavargó este a binaryval.; A Tejútrendszer centrális objektuma.; Egyre több és jobb fekete lyuk?; Milyen messze van a Virgo-halmaz?

PIRITI János: Csillagász túra Skandináviában. = Albireo 20. 1990. dec. 10. 201. sz. pp. 10-11., hátsó külső borító. 1990. jún. 30-án indult el az autóbuszos túra, a pécsi amatőrcsillagászok szervezésében a közel 9 ezer km-es utazásra. Ausztria, Svédország, Dánia, Norvégia, Finnország, Lengyelország csillagászati emlékeit, csillagászattörténeti nevezetességeit nézték meg. Eljutottak az Északi-fokra, Vardő szigetére. 1990. júl. 22-én a finn Humari üdülőhelyen élték át a teljes napfogyatkozást.

LAKATOS István: Atmoszféra. = Albireo 20. 1990. dec. 10. 201. sz. p. 13. 1990. szeptember.

Az Albireo XX. évfolyamának részletes tartalomjegyzéke. = Albireo 20. 1990. dec. 10. 201. sz. pp. 14-16.

Címlapunkon. = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. p. 1., első külső borító. Szauer Ágoston felvétele az 1990. febr. 9-i holdfogyatkozásról.

RÓZSA Ferenc: Mély-ég keresőtérképek. = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. első belső borító, hátsó belső borító. Tau, Cam, Cnc, Ori, Gem.

Mély-ég objektumok. = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. p. 2. Balogi András, Mezei Balázs, Sári Attila, Szauer Ágoston megfigyelései.

Mars. = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. p. 3. Gyenizse Péter, Virág Pál rajzai 1990. okt. 12. és dec. 3. között.

VIRÁG Pál: Jupiter. = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. p. 3. 1990. nov. 7-i észlelése.

Periodikus üstökösök - 1991. = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. p. 3. A Sky and Telescope 1991. januári száma alapján.

[Keresőtérképek.] = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. p. 3. Uránusz, Neptunusz, Plútó 1991-ben.

CHAPLE, G. F.: A hónap kettőscsillagai - Lynx. = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. pp. 4-5. Deep Sky Monthly, 3/1 és 3/2. számából. Fordította: Szentmártoni Béla.

PIRITI János: Égitestek nappali megfigyelése. = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. pp. 6-7.

JUHÁSZ Tibor: A holdfogyatkozások és a földi légkör. = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. p. 8.

JUHÁSZ Tibor: Összefoglaló a holdfogyatkozásokról. = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. p. 9. Az 1989. aug. 17-i és az 1990. febr. 9-i teljes holdfogyatkozások hazai megfigyeléseinek elemzése.

BÖHME, Dietmar: A holdfogyatkozások fényessége. = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. p. 10. Astronomie und Raumfahrt, 1989. 5/6. szám. Fordította: Rinfel Mónika és Zsidi Beatrix.

Nemzetközi Amatőrcsillagász Tábor. = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. p. 11. 1991. aug. 4-25-ig lesz Németországban.

Elektronikus Gyorshírek és Csillagászati Információs Rendszer. = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. p. 11. A hazai amatőrcsillagászat történetében egyedülálló szolgáltatást nyújt az Albireo Amatőrcsillagász Klub. Az aktuális csillagászati eseményekről, újonnan feltűnt üstökösökről és egyéb érdekességekről telefonos-számítógépes rendszeren keresztül nyújtunk nyilvános, bárki által hozzáférhető információkat. A Zrínyi Gimnázium és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár segítségével léptünk be az IIF (Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program) hálózatba. A hálózat szolgáltatásai között szerepel többek között egy elektronikus levelező rendszer, hozzáférés a különböző adatbázisokhoz, programok és egyéb számítógépes fájlok továbbítása, elektronikus faliújság, stb.
A csillagászati gyorshíreket egyelőre az elektronikus faliújságon, az apróhirdetések rovatban jelentetjük meg. […] Az információk Albireo vagy Csillag néven találhatók meg. Sajnos az elektronikus faliújság csak rövid közlemények hirdetését teszi lehetővé. […] Zala megyében például hat középiskola, öt könyvtár és néhány más cég vesz részt a programban.

Vénusz - csillag okkultáció. = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. p. 11. 1991. ápr. 4-én lesz.

A gammasugár-források optikai nyoma. = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. p. 11.

Még aktív a Halley-üstökös? = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. p. 11. Sky and Telescope, 1991. január.

LAKATOS István: Atmoszféra. = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. pp. 12-14. 1990. október., 1990. november., Bucsi Gábor: Időjárási összefoglaló Békésről., Kósa-Kiss Attila: Délibáb., Felhőszakadás Salgótarjánra 1990. jún. 21-én.

Fedési minimumok - 1991. február, március. = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. pp. 15-16.

[A Magellán űrszonda egyik felvétele a Vénuszról.] = Albireo 21. 1991. jan-febr. 1. 202. sz. hátsó külső borító. Astronomy, 1990. december.

Címlapunkon. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. p. 1, első külső borító. Szauer Ágoston felvétele az M 81 és az M 82 galaxisokról.

Hátsó borítónkon. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. p. 1., hátsó külső borító. T. Hallas és J. Mount felvétele az M 101-ről.

HOUSTON, W. S.: Mély-ég csodák. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. p. 2. Sky and Telescope, 1990. március. Fordította: Juhász Tibor.

RÓZSA Ferenc: Mély-ég keresőtérképek. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. p. 3. Leo.

Mély-ég objektumok. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. pp. 4-5. Aszódi Zoltán, Dankó Csaba, Turtóczki József, Gyenizse Péter, Mezei Balázs, Póczek Antal, Szauer Ágoston megfigyelései.

Algol a fedési észlelők rovata. Észlelések 1990. július - december. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. p. 5.

THIERING, I.: Tömegvesztés a Zéta Aur rendszerekben. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. p. 6. BAV Rundbrief, 1988. 4. sz. Fordította: Piriti János.

Binary napok. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. p. 7. Sky and Telescope, 1989. március. Fordította: Juhász Tibor.

Kettőscsillagok. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. pp. 8-9. Balogi András, Antalicz Péter, Joó István, Nagy Illés, Aszódi Zoltán, Dankó Csaba, Gyenizse Péter, Póczek Antal, Széles Attila észlelései.

Kisbolygók. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. p. 9. Ceres és Pallas keresőtérképei.

JUHÁSZ Tibor: A hónap kettőscsillagai. Négy csillagkép határán. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. pp. 10-11. Cnc, Lyn, LMi, Leo.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1835. Carrington-rotáció 1990. okt. 25,7 - nov. 21,9. 1836. Carrington-rotáció 1990. nov. 21,9 - dec. 19,3. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. p. 12. Az észlelések szöveges és grafikus elemzése.

MCINTOSH, Patrick S.: Napfoltmaximum. 89 vagy 91? = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. p. 13. Sky and Telescope, 1991. január. Fordította: Beczők Adrienn és Paczona Adrienn.

RINDLISBACHER, P. - KELLER, H. U.: Zürichi napfolt statisztika. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. p. 14.

ANTAL Ágnes - JUHÁSZ Tibor: Nap '90. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. pp. 14-15.

Vesta. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. p. 16. Balogi András, Kósa-Kiss Attila észlelései a kisbolygóról 1990. dec. 3-án és 1991. jan. 2-án.

Jupiter. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. p. 16. Virág Pál, Aszódi Zoltán, Mogyorósi Imre rajzai a bolygóról 1990. dec. 5. és 1991. febr. 2. között.

ASZÓDI Zoltán: Vénusz. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. p. 16. Az 1991. febr. 2-i észlelésének rajza.

BALOGI András. C/Levy 1990c. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. p. 16. Észlelései az üstökösről 1990. júl. 23. és aug. 29. között.

LAKATOS István: Atmoszféra. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. pp. 17-19. 1990. december., 1991. január., Mojdisz István: Összefoglaló - 1990., Érdekes jelenségek (Rokonál György, Kósa-Kiss Attila).

Fedési minimumok 1991. április = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. p. 20.

Mars. = Albireo 21. 1991. márc. 2. 203. sz. első belső borító, hátsó belső borító. Mogyorósi Imre, Virág Pál rajzai a bolygóról 1990. okt. 12. és 1991. jan. 2. között.

Címlapunkon. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 1., első külső borító. Mogyorósi Imre felvétele a Clavius kráter vidékéről. ; Az Albireo négy (1991-es 3., 4., 5., 6.) száma külön szöveggel, de egyszerre, közös borítóval jelent meg.

Mély-ég objektumok. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 2. Alexi Gergely, Dózsa György, Kocsis Antal, Sári Attila megfigyelései.

HUDAK, Daniel M.: A vitorláscsónak "halmaz". = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 3. Deep Sky, 1988 Summer.

RÓZSA Ferenc: Mély-ég keresőtérképek. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 3. Com, LMi.

SKIFF, Brian: A hónap kettőscsillagai. A telehold és a Canes Venatici. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. pp. 4-6. Deep Sky, 1989 Spring. Fordította: Juhász Tibor.

Kisbolygó keresőtérképek. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 6. Ceres, Pallas, Nausikaa.

A pupilla átmérője és az életkor. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 6. Sky and Telescope, 1990. 12. számából.

BALOGI András: Psyche. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 7. 1990. dec. 3-i észlelése a kisbolygóról.

KÓSA-KISS Attila: Hermione. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 7. 1990. dec. 23-i észlelése a kisbolygóról.

KÓSA-KISS Attila: P/Metcalf-Brewington. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 7. 1991. febr. 1-i megfigyelése az üstökösről.

BARTHA Lajos i.: A Szaturnusz nagy fehér foltja. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 7. 1876 óta mintegy 20 kisebb-nagyobb fehér folt látszott, ezek közül 5 volt valóban nagyobb kiterjedésű és hosszabb élettartalmú. A legutóbbi ilyen 1990. szept. 25-én jelent meg.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1837. Carrington-rotáció 1990. dec. 19,3 - 1991. jan. 15,6. 1838. Carrington-rotáció 1991. jan. 15,6 - febr. 12,0. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. pp. 8-9. Az észlelések szöveges összegzése, grafikonok, részletrajzok.

Hold. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 10. Czövek Gyula, Jurek Zoltán, Sári Attila, Voith Petra észlelései 1990. okt. 28. és 1991. jan. 26. között.

MORT, Greg: A Hold pereme. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 10. Sky and Telescope, 1990. április.

KITT, Michael T.: Vulkánok a Holdon. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. pp. 11-13. Astronomy, 1990. december.

Felvillanás a Holdon. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 13. 1985. máj. 23-án. A Sky and Telescope, 1989. májusi számából.

JAMIESON, Harry D.: A holddómok megfigyelése. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 14. Strolling Astronomer, 1989. január. Fordította: Juhász Tibor.

PHILLIPS, Jim: A Marius dóm-mező. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 15. Strolling Astronomer, 1990. július. Fordította: Juhász Tibor.

BARTHA Lajos i.: Minek nevezzelek? - a Holdon. A holdfelszín új nevei és hivatalos nevezékei. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. pp. 16-17., első belső borító, hátsó belső borító.

Érdekességek a Holdon. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 18. Sky and Telescope, 1989. májusi számból.

Árapály 650 millió évvel ezelőtt. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 18. Sky and Telescope, 1989. május.

LAKATOS István: Atmoszféra. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. 19. 1991. február.

A Hortensius-Milichius dóm-mező a Holdon. = Albireo 21. 1991. ápr. 3. 204. sz. p. [20.]

[Címlapunkon.] = Albireo 21. 1991. máj. 4. 205. sz. első külső borító. Az Albireo 1971-es, 1. szám fedőlapjának másolata.

Hátsó borítónkon. = Albireo 21. 1991. máj. 4. 205. sz. p. 1., hátsó külső borító. Hevesi Zoltán felvétele egy Cumulus Congestus felhőről.

JUHÁSZ Tibor: 20 éves az Albireo! = Albireo 21. 1991. máj. 4. 205. sz. p. 2. A lapba fűzött melléklet: az Albireo írógéppel sokszorosított 1971. áprilisi, 1-es (próba) számának másolata (az eredeti 8 lap kicsinyítve, 4 oldalra): Albireo - 1. Csillagászati megfigyelések. = Albireo 1971. ápr. 1. sz. Összeáll.: Szentmártoni Béla. 6 p. Írógéppel sokszorosítva. A kiadványban állatövi fény, meteorok, Nap, Hold, bolygók és kettőscsillag megfigyelések szerepelnek eredeti ceruza rajzokkal. Észlelők: Szentmártoni Béla, Gombás Géza, Hevesi Zoltán, Hudi László.

JUHÁSZ Tibor: Postámból. = Albireo 21. 1991. máj. 4. 205. sz. pp. 2-3. Levélrészletek az Albireo-val kapcsolatban, más hazai amatőrcsillagászati történésekkel együtt. A lap szerkesztőjének címe itt még: Munkásőr u. 8. Zalaegerszeg önkormányzatának döntése alapján a következő számtól már: Nemzetőr u. 8. lesz.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1839. Carrington-rotáció 1991. febr. 12,0 - márc. 11,3. = Albireo 21. 1991. máj. 4. 205. sz. pp. 4-5. Az észlelések szöveges összesítése, grafikonokkal és részletrajzokkal.

TOMKIN, Jocelyn - LAMBERT, David L.: A Béta Lyr furcsa esete. = Albireo 21. 1991. máj. 4. 205. sz. pp. 6-7. Sky and Telescope, 1987. október. Fordította: Juhász Tibor.

JUHÁSZ Tibor: RZ Cassiopeiae. = Albireo 21. 1991. máj. 4. 205. sz. pp. 8-9. 26 észlelő által 1974-1991-ig végzett, és az Algol-nak beküldött 119 fedési minimum 2043 fénybecslésének értékelése.

Algol a fedési észlelők rovata. Észlelések 1991. január - március. = Albireo 21. 1991. máj. 4. 205. sz. p. 10.

PARAGI Zsolt: Az Epszilon Aur szerkezete. = Albireo 21. 1991. máj. 4. 205. sz. p. 10.

LAKATOS István: Atmoszféra. = Albireo 21. 1991. máj. 4. 205. sz. p. 11. 1991. március.

[A Lagúna- és a Trifid-köd fényképen és térképen.] = Albireo 21. 1991. jún. 5. 206. sz. p. 1.

EICHER, David: Azok a csodálatos gömbhalmazok. = Albireo 21. 1991. jún. 5. 206. sz. pp. 2-3. Astronomy, 1988. április.

LOVI, George: Gömbhalmazok. = Albireo 21. 1991. jún. 5. 206. sz. p. 3. Sky and Telescope, 1990. augusztus.

MEKETA, Jim: Gömbhalmazok az Ophiuchusban. = Albireo 21. 1991. jún. 5. 206. sz. pp. 4-6. Deep Sky, 1984. Summer.

Gömbhalmazok katalógusa. = Albireo 21. 1991. jún. 5. 206. sz. p. 6., hátsó belső borító. Az 1992-es Astronomical Almanac alapján.

A gömbhalmazok száma és osztályozása. = Albireo 21. 1991. jún. 5. 206. sz. p. 6. Az Asztronomicseszkij Cirkular alapján.

MEKETA, Jim: Cepheidák az M 5-ben. = Albireo 21. 1991. jún. 5. 206. sz. p. 7. Deep Sky, 1984 Summer.

SCHUR, Chris: Az égbolt legfényesebb gömbhalmazai. = Albireo 21. 1991. jún. 5. 206. sz. pp. 8-12.

Egy régi gömbhalmaz új arca. = Albireo 21. 1991. jún. 5. 206. sz. p. 12., hátsó külső borító. Az M 15, melyet a Hubble űrtávcső teljesen felbontott. Az Astronomy 1991. áprilisi és májusi számai alapján.

Mély-ég objektumok. = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. p. 2. Aszódi Zoltán, Csizmadia Szilárd, Deák Tamás, Gyenizse Péter, Sári Attila, Szauer Ágoston észlelései.

Kettőscsillagok. = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. p. 3. Csizmadia Szilárd, Juhász Tibor, Széles Attila megfigyelései.

HADHÁZI Csaba: Ceres. = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. p. 3. A kisbolygó észlelése 1991. jún. 2. és 10. között.

Fedési észlelők figyelem! = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. p. 3. Az u Her fedési kettős besorolása.

JUHÁSZ Tibor: Kettőscsillag katalógusok. = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. pp. 4-5.

Jupiter. = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. p. 6. Kósa-Kiss Attila és Virág Pál rajzai 1991. ápr. 22-én és márc. 24-én.

Vénusz. = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. p. 6. > Kósa-Kiss Attila és Virág Pál rajzai 1991. ápr. 22-én és márc. 24-én.

Okkultációk. = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. p. 6. Bucsi Gábor észlelése egy 1990. okt. 25-i csillagfedésről.; Hadházi Csaba 1991. márc. 22-én a Mars és a Hold igen szoros közelségét figyelte.

Hold. = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. pp. 6-7. Csizmadia Szilárd, Bucsi Gábor, Recsek Renáta holdrészlet észlelései 1990. okt. 4. és 1991. máj. 22. között.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1840. Carrington-rotáció 1991. márc. 11,3 - ápr. 7,6. 1841, Carrington-rotáció 1991. ápr. 7,6 - máj. 4,8. = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. pp. 8-9. Az észlelések szöveges, grafikus összegzése, részletrajzokkal.

MALDE, Kjell Inge: A 22. napfoltciklus. = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. pp. 10-12. Sonne, 1989. december. Fordította: Szakáll Margit.

MALDE, Kjell Inge: Napfoltmaximum 1992. = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. p. 12. Sonne, 1991. április.

FORTIER, Edmund: Útikalauz a napfoltokhoz. = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. p. 13. Astronomy, 1991. május.

DVORAK, John: Programajánlat. SimEarth - az élő bolygó. = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. p. 14. Astronomy, 1991. augusztus.

J. T. [JUHÁSZ Tibor]: Programajánlat. Floppy Almanac - 1992. = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. p. 14.

LAKATOS István: Atmoszféra. = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. pp. 15-17. 1991. április., 1991. május., Érdekes jelenségek (Bucsi Gábor, Rokonál György)., Halo-jelenségek (Hadházi Csaba, Virág Pál, Kósa-Kiss Attila).

Az Albireo XXI. évfolyamának tartalomjegyzéke. = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. pp. 18-20.

RÓZSA Ferenc: Mély-ég keresőtérképek. = Albireo 21. 1991. júl. 6. 207. sz. p. 20. Cyg.

Címlapunkon. = Albireo 22. 1992. jan-febr. 1. 208. sz. p. 1., első külső borító. Kovács Zsolt 10,0 cm-es Newton-távcsövének képe.

Hátsó borítónkon. = Albireo 22. 1992. jan-febr. 1. 208. sz. p. 1., hátsó külső borító. Az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó útja a csillagok között 1992-ben. Sky and Telescope alapján.

JUHÁSZ Tibor: Albireo. = Albireo 22. 1992. jan-febr. 1. 208. sz. p. 2. A lap története az utóbbi években.

CSIZMADIA Szilárd: Albire - ó. = Albireo 22. 1992. jan-febr. 1. 208. sz. p. 2. Javaslatok az Albireo megújítására.

Mély-ég objektumok. = Albireo 22. 1992. jan-febr. 1. 208. sz. p. 3. Gyenizse Péter, Szauer Ágoston, Turtóczki József, Virág Pál megfigyelései.

Kettőscsillagok. = Albireo 22. 1992. jan-febr. 1. 208. sz. p. 4. Gyenizse Péter, Hadházi Csaba, Széles Attila észlelései.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1842. Carrington-rotáció 1991. máj. 4,8 - jún. 1,1. 1843. Carrington-rotáció 1991. jún. 1,1 - jún. 28,3. 1844. Carrington-rotáció 1991. jún. 28,3 - júl. 25,5. = Albireo 22. 1992. jan-febr. 1. 208. sz. pp. 5-7., 20. Az észlelések összegzése szövegesen, grafikusan, részletrajzokkal.

EICHER, David: Okulártípusok. = Albireo 22. 1992. jan-febr. 1. 208. sz. pp. 8-9. Astronomy, 1988. október.

CSIZMADIA Szilárd: Egy érdekes megfigyelés. A Vénusz sarlója. = Albireo 22. 1992. jan-febr. 1. 208. sz. p. 9. Érezhető ívként látszott a bolygó szabad szemmel, 1991. szept. 25-én.

SUITER, Dick: Az optika tesztje. = Albireo 22. 1992. jan-febr. 1. 208. sz. pp. 10-14. Astronomy, 1990. május.

Bérczi Szaniszló: Kristályoktól bolygótestekig. = Albireo 22. 1992. jan-febr. 1. 208. sz. p. 14. Könyvismertetés.

LING, Alister: Tíz távcső-tipp. Nagyobb távcsövet vásárolnál? Várj egy kicsit! Mielőtt kiadnál egy csomó pénzt, próbáld meg jobban kihasználni a már meglévő műszeredet. = Albireo 22. 1992. jan-febr. 1. 208. sz. pp. 15-17. Astronomy, 1991. augusztus.

Rezgéscsillapító alátét. = Albireo 22. 1992. jan-febr. 1. 208. sz. p. 17. Astronomy, 1990. februári száma alapján.

Képjavítás excentrikus maszkokkal. = Albireo 22. 1992. jan-febr. 1. 208. sz. p. 17. Astronomy, 1989. februári száma alapján.

LAKATOS István: Atmoszféra. = Albireo 22. 1992. jan-febr. 1. 208. sz. pp. 18-20. 1991. június., 1991. július.

Fedési minimumok - 1992. március, április. = Albireo 22. 1992. jan-febr. 1. 208. sz. első belső borító, hátsó belső borító.

Változatok egy témára. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. p. 1., első külső borító, első belső borító, hátsó belső borító, hátsó külső borító. Szauer Ágoston, Jim Curry, Michael Stecker (Astronomy, 1992. jan.), Balogi András felvételei az Orionról.

BARTHA Lajos: Hogyan szerkesszünk folyóiratot? = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. p. 1.

BUCSI Gábor: Albireo. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. p. 2.

Mély-ég objektumok. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. pp. 3-5. Csizmadia Szilárd, Deák Tamás, Dózsa György, Hadházi Csaba, Gyenizse Péter, Hajdú Attila, Schramm Ottó, Szauer Ágoston észlelései.

J. T. [JUHÁSZ Tibor]: In memoriam Deep Sky. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. p. 5. Megszűnt a Deep Sky magazin.

Számítógépes katalógusok. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. p. 5. Az arizonai Saguaro Astronomy Club elküldte a számítógépes mély-ég és kettőscsillag katalógusát.

Kettőscsillagok. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. pp. 6-7. Antalicz Péter, Fodor Antal, Csizmadia Ákos, Csizmadia Szilárd, Horváth Attila, Póczek Antal, Presits Péter, Schramm Ottó megfigyelései.

IIF-hírek. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. p. 7. Újabb csillagászati hírek, gyorshírek, programok, adatbázisok kerültek fel. Az országos számítógépes hálózatba már 20 Zala megyei intézmény és iskola kapcsolódhat. Sajnos a külföldi szolgáltatások még nem érhetők el.

PUSKÁS Ferenc: Magnetométeres mérések. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. p. 7. Elkészítette az Albireo 1990. júniusi számában ismertetett műszert, 1992. jún. 12. óta méri a helyi mágneses tér változását.

HUNTER, Tim: Az észlelőhely indexe. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. p. 7. Astronomy, 1989. decemberi számából.

Algol - a fedési észlelők rovata. Észlelések 1991. április - 1992. december. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. p. 8.

Hold. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. p. 9. Csizmadia Ákos, Hadházi Csaba, Virág Pál holdészlelései 1991. aug. 23. és 1992. febr. 15. között.

HADHÁZI Csaba: Holdfogyatkozás. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. p. 9. Az 1992. dec. 9/10-i teljes holdfogyatkozás észlelése.

J. T. [JUHÁSZ Tibor]: Sári Gyula, kedves amatőrcsillagász társunk és barátunk életének 77. esztendejében elhunyt. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. p. 9. Nekrológ.

Bolygók. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. pp. 10-11. Vénusz (Csizmadia Szilárd, Presits Péter), Szaturnusz (Gyenizse Péter, Hadházi Csaba), Merkúr (Gyenizse Péter), Jupiter (Mogyorósi Imre), Mars (Gyenizse Péter, Mogyorósi Imre) észlelései 1991. jún. 29. és 1992. dec. 28. között.

[Hírek különkiadványokról.] = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. p. 11. A "Cygnus" 20. száma: az 1992. decemberi holdfogyatkozásról ír., "A Nap" című tájékoztató 1-es, 2-es és 3-as száma a napészlelőknek feldolgozásokat ad.

Üstökösök. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. p. 12. P/Swift-Tuttle 1992t üstökös 1992. nov. 13. és dec. 3. között (Csukás Mátyás). ; Levy 1990/c üstökös 1990. aug. 26-án (Presits Péter).

VIRÁG Pál: Binokulárok - nagy nagyítással. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. p. 13.

LAKATOS István: Atmoszféra. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. pp. 14-16. 1991. augusztus-december.

VIRÁG Pál: Világító felhő. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. p. 16. 1992. jan. 2-án este észlelte Ceglédbercel mellől.

Fedési minimumok - 1993. március, április, május, június. = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. pp. 17-20.

[Izsák Imre emléktábla.] = Albireo 23. 1993. jan-febr. 1. [209.] sz. p. 20. Kezdeményezésünkre a Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetségének Zala Megyei Tanácsa, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Zala Megyei Szervezete és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Izsák Imre a világhírű magyar csillagász zalaegerszegi szülőházán emléktáblát helyezett el. Az emléktábla felavatására 1993. február 19-én kerül sor, melyet emlékülés fog követni.

Címlapunkon. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 1., első külső borító. Az Észak-Amerika köd a MicroSky sorozat mikrofilmkártyájáról.

Hátsó borítónkon. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 1., hátsó külső borító. Szentmártoni Béla síremléke [a kép a napórás síremlék avatási ünnepségét mutatja, koszorúkkal, ünneplőbe öltözöttekkel, Béla édesanyjával].

Belső borítóinkon. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 1., első belső borító, hátsó belső borító. A Cygnus-felhő. Paul Roques felvétele.

SZENTMÁRTONI Béla: Egy magyar amatőr RFT-je. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 2. A saját csiszolású, 150/466 mm-es fényerős reflektorának ismertetése. A Sky and Telescope, 1967. augusztusi számából.

Változtassanak munkamódszerükön a kaposvári járás vezetői. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 3. Szentmártoni Béla (nem csillagászati jellegű) említése. A Somogyi Néplap, 1954. ápr. 8. számának cikke.

Mély-ég objektumok. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 4. Csizmadia Szilárd, Szauer Ágoston észlelései.

TIRION, Wil: In memoriam - George Lovi. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 4. 1939. aug. 14-én született Debrecenben. Fiatal gyermekként került az Egyesült Államokba. 1969-től 1993-ig havonta megjelenő rovatot (Rambling Through the Skies. Kóborlás az égbolton) írt a Sky and Telescope-ba. Könyveket, cikkeket írt, csillagtérképeket tervezett. Közreműködött a Sky Atlas 2000.0 és az Uranometria 2000.0 atlaszok kiadásában. Több planetáriumnak volt munkatársa. 1993. febr. 18-án halt meg.

LOVI, George: Rambling Through the Skies. Galaktikus környezetünk. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 5. Sky and Telescope, 1986. november.

Kettőscsillagok. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 6. Csizmadia Szilárd, László Krisztina megfigyelései.

KÓSA-KISS Attila: Holdfogyatkozás 1992. dec. 9. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 6. Észlelése szövegesen.

Holdfogyatkozás novemberben. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 6. Az 1993. nov. 29-i jelenség előrejelzése.

Mars. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 7. Mogyorósi Imre rajzai 1993. jan. 30. és febr. 4. között.; Gyenizse Péter és Láng Miklós 15 észleléséből készített Mars-térkép.

Jupiter. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 7. Mogyorósi Imre, Gyenizse Péter rajzai 1993. jan. 31-én és márc. 12/13-án.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1851. Carrington-rotáció 1992. jan. 5,2 - febr 1,5. 1852. Carrington-rotáció 1992. febr. 1,5 - febr. 28,9. 1853. Carrington-rotáció 1992. febr. 28,9 - márc. 27,2. 1854. Carrington-rotáció 1992. márc. 27,2 - ápr. 23,4. 1855. Carrington-rotáció 1992. ápr. 23,4 - máj. 20,7. 1856. Carrington-rotáció 1992 máj. 20,7 - jún. 16,9. 1857. Carrington-rotáció 1992. jún. 16,9 - júl. 14,1. 1858. Carrington-rotáció 1992. júl. 14,1 - aug. 10,3. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. pp. 8-13. Az észlelések szöveges összegzése, grafikonokkal, részletrajzokkal.

Mély-ég objektumok. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 14. Gyenizse Péter, Szauer Ágoston észlelései.

HADHÁZI Csaba: Szaturnusz. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 14. 1991. okt. 14-i észlelése.

PRESITS Péter: Levy 1990/c. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 14. Észlelése az üstökösről 1990. aug. 26-án.

Hold. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 15. Virág Pál, Hadházi Csaba, Gyenizse Péter észlelései 1991. máj. 20. és aug. 23. között.

PRESITS Péter: Vénusz. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 15. Megfigyelései 1991. jún. 29. és júl. 22. között.

Kisbolygók. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 16. Amphitrite (Horváth Attila), Iris (Hadházi Csaba), Vesta (Deák Tamás, Hadházi Csaba, Szauer Ágoston) észlelések 1991. szept. 9. és 1993. máj. 13. között.

MOJDISZ István: (Nem csak) meteorológus szemmel Tengizben. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. p. 17. Magyarújvárosban (a Kaszpi-tengertől 350 km-re keletre) 1991. nov. 27. és 1992. febr. 17. között dolgozott meteorológusként.

LAKATOS István: Atmoszféra. = Albireo 23. 1993. júl. 2. [210.] sz. pp. 18-21. 1992. január-június.

Címlapunkon. = Albireo 24. 1994. jan. 1. [211.] sz. p. 1., első külső borító. Szeiber Károly napfelvétele.

Hátsó borítónkon. = Albireo 24. 1994. jan. 1. [211.] sz. p. 1., hátsó külső borító. Kovács Zsolt villámfelvétele.

GYENIZSE Péter: Jupiter. = Albireo 24. 1994. jan. 1. [211.] sz. p. 2. 1993. jún. 30-i észlelése.

GYENIZSE Péter: Hold. = Albireo 24. 1994. jan. 1. [211.] sz. p. 2. 1991. máj. 20-i megfigyelése a Lade kráter környékéről.

Holdfogyatkozás - 1994. május 25. = Albireo 24. 1994. jan. 1. [211.] sz. p. 2. Előzetes ismertetés.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1859. Carrington-rotáció 1992. aug. 10,3 - szept. 6,5. 1860. Carrington-rotáció 1992. szept. 6,5 - okt. 3,8. 1861. Carrington-rotáció 1992. okt. 3,8 - okt. 31,1. 1862. Carrington-rotáció 1992. okt. 31,1 - nov. 27,4. 1863. Carrington-rotáció 1992. nov. 27,4 - dec. 24,7. = Albireo 24. 1994. jan. 1. [211.] sz. pp. 3-5. Az észlelések szöveges összegzése, szinoptikus térképekkel, részletrajzokkal.

DORMÁN Helga - JUHÁSZ Tibor: A Nap 1992-ben. = Albireo 24. 1994. jan. 1. [211.] sz. pp. 6-7.

GYENIZSE Péter: A szabad szemes napfoltok egy éve. 1991. augusztus 19. - 1992. szeptember 4. = Albireo 24. 1994. jan. 1. [211.] sz. p. 6. Az észlelések 80 %-ában látszott szabad szemmel napfolt, gyakrabban egyszerre több folt is. Az észlelt foltok 21 %-a óriási (kiterjednek látszó), 42 %-a nagy (jól látszó), 37 %-a kicsi (nehezen látszó) volt.

RINDLISBACHER, P. - KELLER, H. U.: Zürichi napfolt statisztika - 1992. = Albireo 24. 1994. jan. 1. [211.] sz. p. 6.

JUHÁSZ Tibor: A 22. napfoltciklus maximuma. = Albireo 24. 1994. jan. 1. [211.] sz. pp. 8-11. A naptevékenység maximuma 1990. második félévben - 1991 elején volt.

RÉTI Mónika: Bemutatkozik a Magyar Éghajlatváltozást Megfigyelő Hálózat. = Albireo 24. 1994. jan. 1. [211.] sz. p. 12.

Éghajlatunk jövője. A Magyar Tudományos Akadémia Meteorológiai Tudományos Bizottságának állásfoglalása. = Albireo 24. 1994. jan. 1. [211.] sz. pp. 13-15. 1991. novemberi tanulmány.

A savas esők károkozása Európában (1987) = Albireo 24. 1994. jan. 1. [211.] sz. p. 16.

Az elsavasodás és a levegőszennyezés. Rövid útmutató. 1. = Albireo 24. 1994. jan. 1. [211.] sz. pp. 16-20. A Svéd Környezetvédelmi Hivatal tanulmánya.

KÓSA-KISS Attila: Vulkanikus porfátyol. = Albireo 24. 1994. jan. 1. [211.] sz. p. 20. A Pinatubo vulkán porfátyolával kapcsolatos jelenségek, 1991. aug. 16. és okt. 26. között a hajnali és az alkonyi égen.

Fedési minimumok - 1994. május, június. = Albireo 24. 1994. jan. 1. [211.] sz. első belső borító, hátsó belső borító.

W. Lille napfelvétele. = Albireo 24. 1994. jan. 1. [211.] sz. hátsó belső borító. Sonne, 1989. okt.

Címlapunkon. = Albireo 24. 1994. júl. 2. [212.] sz. p. 1., első külső borító. Akira Fujin felvétele a Tejút centrális vidékéről.

Hátsó borítónkon. = Albireo 24. 1994. júl. 2. [212.] sz. p. 1., hátsó külső borító. Az Alfa Per környéke Vehrenberg csillagatlaszában.

Mély-ég objektumok. = Albireo 24. 1994. júl. 2. [212.] sz. pp. 2-3. Deák Tamás, Kovács Zsolt megfigyelései.

JUHÁSZ Tibor: Az ikerhalmaz árnyéka. = Albireo 24. 1994. júl. 2. [212.] sz. p. 3.

JUHÁSZ Tibor: Az Alfa Per környéke. = Albireo 24. 1994. júl. 2. [212.] sz. pp. 4-5.

Algol. Észlelések 1993. január-december. = Albireo 24. 1994. júl. 2. [212.] sz. p. 6.

CSARNAY Noémi - JUHÁSZ Tibor: RZ Cassiopeiae. = Albireo 24. 1994. júl. 2. [212.] sz. pp. 7-11. A fedési változó eddigi észleléseinek elemzése.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1864. Carrington-rotáció 1992. dec. 24,7 - 1993. jan. 21,1. 1865. Carrington-rotáció 1993. jan. 21,1 - febr. 17,4. 1866. Carrington-rotáció 1993. febr. 17,4 - márc. 16,7. 1867. Carrington-rotáció 1993. márc. 16,7 - ápr. 13,0. 1868. Carrington-rotáció 1993. ápr. 13,0 - máj. 10,3. 1869. Carrington-rotáció 1993. máj. 10,3 - jún. 6,5. 1870. Carrington-rotáció 1993. jún. 6,5 - júl. 3,4. = Albireo 24. 1994. júl. 2. [212.] sz. pp. 12-15. Az észlelések szöveges összegzése, szinoptikus térképek, részletrajzok, napfolt-relatívszámok grafikonjai.

CSIZMADIA Szilárd: A Vega Klub bolygóészlelései. = Albireo 24. 1994. júl. 2. [212.] sz. p. 16. A Zalaegerszegen 1991 óta működő Vega Klub észlelései 1992. júliustól 1993. szeptemberig: Vénusz, Jupiter, Szaturnusz.

KOCSIS Antal: Plútó. = Albireo 24. 1994. júl. 2. [212.] sz. p. 17. 1992. aug. 2-án egy 31,7 cm-es, 1992. aug. 17-én egy 15,5 cm-es távcsővel sikeresen azonosította a bolygót.

Kisbolygók. = Albireo 24. 1994. júl. 2. [212.] sz. p. 17. Ceres, Juno, Pallas, Vesta észlelések 1992. dec. 23. és 1993. nov. 7. között (Horváth Attila, Deák Tamás, Szauer Ágoston).

Az elsavasodás és a levegőszennyezés. Rövid útmutató. 2. = Albireo 24. 1994. júl. 2. [212.] sz. pp. 18-19.

KÓSA-KISS Attila: Fergeteges jégvihar. = Albireo 24. 1994. júl. 2. [212.] sz. p. 20. Nagyszalontán 1992. júl. 7-én.

Fedési minimumok - 1994. november, december. = Albireo 24. 1994. júl. 2. [212.] sz. első belső borító, hátsó belső borító.

Címlapunkon. = Albireo 25. 1995. jan. 1. [213.] sz. p. 1. első külső borító. Becsapódási helyek a Jupiteren. Gyenizse Péter rajza.

Hátsó borítónkon. = Albireo 25. 1995. jan. 1. [213.] sz. p. 1., hátsó külső borító. Koordinátahálózatok a Jupiter-térképek készítéséhez.

Mély-ég objektumok. = Albireo 25. 1995. jan. 1. [213.] sz. p. 2. Gyenizse Péter, Deák Tamás, Kovács Zsolt megfigyelései.

HORVÁTH Attila: Ceres - 1994. = Albireo 25. 1995. jan. 1. [213.] sz. p. 3. A kisbolygó megfigyelése 1994. febr. 14. és 27. között.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1871. Carrington-rotáció 1993. júl. 3,7 - júl. 30,9. 1872. Carrington-rotáció 1993. júl. 30,9 - aug. 27,1. 1873. Carrington-rotáció 1993. aug. 27,1 - szept. 23,4. 1874. Carrington-rotáció 1993. szept. 23,4 - okt. 20,7. 1875. Carrington-rotáció 1993. okt. 20,7 - nov. 17,0. 1876. Carrington-rotáció 1993. nov. 17,0 - dec. 14,3. 1877. Carrington-rotáció 1993. dec. 14,3 - 1994. jan. 10,6. = Albireo 25. 1995. jan. 1. [213.] sz. pp. 3-7. Az észlelések összesítése, szinoptikus térképek, részletrajzok, grafikonok.

JUPITER - Shoemaker-Levy 9. = Albireo 25. 1995. jan. 1. [213.] sz. pp. 8-13. A Jupiter látványa az üstökösdarabok becsapódása után. Gyenizse Péter, Hadházi Csaba, Juhász Tibor észlelései 1994. júl. 21. és szept. 6. között.

KESZTHELYI Dániel: Kettőscsillagok. = Albireo 25. 1995. jan. 1. [213.] sz. p. 14. Kettőscsillagok egyedi megfigyelései.

BACKER, Lise: A nyomás feloldódott. = Albireo 25. 1995. jan. 1. [213.] sz. p. 15. A nemzetközi éghajlatváltozással kapcsolatos tárgyalások.

Az elsavasodás és a levegőszennyezés. 3. A levegőszennyezés környezeti hatásai. = Albireo 25. 1995. jan. 1. [213.] sz. pp. 16-20. Fordította: Réti Mónika.

Fedési minimumok - 1995. április, május. = Albireo 25. 1995. jan. 1. [213.] sz. első belső borító, hátsó belső borító.

Címlapunkon. = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. p. 1., 11., első külső borító. A Tejútrendszer realisztikus képe.

Hátsó borítónkon. = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. p. 1., 11., hátsó külső borító. A Nap környezete.

Algol. Észlelések 1994. január-december. = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. p. 2.

JUHÁSZ Tibor: OW Geminorum. = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. pp. 2-3. A fedési változóról, és a felfedező Don Kaiser munkásságáról.

Becsapódási öv a Jupiteren. = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. p. 3. Sky and Telescope, 1995. márc.

DORMÁN Helga - JUHÁSZ Tibor: Geographos - 1994. = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. pp. 4-5. A földsúroló kisbolygót 1994. aug. 29. és szept. 1. között figyelték meg.

Szentmártoni kisbolygó. = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. p. 5. A Nemzetközi Csillagászati Unió 1994-ben a 1938 AD (3427) kisbolygót Szentmártoni Béla (1931-1988), a kiemelkedő magyar amatőrcsillagász emlékére nevezte el. A Minor Planet Circular 23792-es száma alapján.

DORMÁN Helga - TÓTH Krisztina: A Természettudományi Múzeum meteorit gyűjteménye. = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. pp. 6-7. 2000 meteoritot őriztek itt a világ minden tájáról. Sajnos az 1956-os forradalom és szabadságharc idején az ásványtár találatot kapott és leégett. A katalógusok és leltárcédulák elégtek. A meteoritok a romok alatt összekeveredtek, a tűz utáni mentésben sokan a saját maguk számára is mentették az értékes darabokat. Most 600 meteorit található a múzeumban. A legutolsó ismertetés Ravasz Csaba tollából származik.

Magyarországi meteorithullások. = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. p. 7. 8 hullás adatai. Koch Sándor: Magyarország ásványai, Akadémiai Kiadó, 1985. alapján.

Üstökösök - 1994. = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. pp. 8-9. P/Tempel 1 (1993c).; C/McNaught-Russell (1993v).; C/Takamizawa-Levy (1994f).; C/Nakamura-Nishimura-Machholz (1994m).; P/Machholz 2 (1994o).; C/Machholz (1994r).; P/Borrelly (1994l) üstökösök hazai megfigyelései 1994. márc. 28. és dec. 30. között.

GYENIZSE Péter: Vénusz. = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. p. 10. 1994. márc. 25. és szept. 6. között készített 8 rajza.

HORVÁTH Attila: Kisbolygók. = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. pp. 10-11. Thalia, Julia észlelései 1993. dec. 8. és 1994. febr. 27. között.

Két törpe kettős. = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. p. 12. Mü Boo, Struve 2398.

PUSKÁS Ferenc: Magnetométeres mérések. = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. p. 12. 1994. okt. 15-én.

RÉTI Mónika: Atmoszféra. = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. pp. 13-15. Angela Oels felszólalása a környezetvédelemről, az INC (Kormányközi Egyeztető Tanács) tizedik találkozóján, 1994 nyarán.

Az ENSZ éghajlatváltozásról szóló keretegyezménye. Miért van szükség nemzetközi megállapodásra? = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. pp. 16-17. Az 1992. júniusában aláírt riói egyezmény. Az egyezmény 1994. febr. 24-én Magyarország is ratifikálta.

Az elsavasodás és a levegőszennyezés. 4. A levegőszennyezés környezeti hatásai. = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. pp. 18-20. Fordította: Réti Mónika.

Fedési minimumok - 1995. június, július. = Albireo 25. 1995. ápr. 2. [214.] sz. első belső borító, hátsó belső borító.

Beharangozó. = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. p. 2. Az Albireoban közölt témák sorrendjéről.

Teljes holdfogyatkozás 1996. április 3/4. = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. p. 2. Előzetes ismertetés.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1878-1883. Carrington-rotáció. = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. pp. 3-6. Az 1994. első félévi észlelések ismertetése, a relatívszámok alakulása, szinoptikus térképek, részletrajzok.

Középpontban a víz! De miért pont az? = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. p. 7.

MI és a víz - tennivalók. = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. p. 8.

Bevezetés az ember okozta éghajlatváltozás tudományába. = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. pp. 9-10.

Az éghajlatváltozás és a világméretű felmelegedés nem ugyanaz! = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. pp. 11-12.

Három forró nyár még nem globális felmelegedés. = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. pp. 13-14.

A tengerszint és az éghajlatváltozás. = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. pp. 14-15.

FARKAS Ernő: Vénusz. = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. p. 16. 1994. nov. 25. és 1995. febr. 23. között 9 alkalommal figyelte a hajnali Vénuszt.

FARKAS Ernő: Merkúr. = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. p. 16. 1995. okt. 25-én észlelte a bolygót.

PUSKÁS Ferenc: Törékeny holdsugár. = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. p. 16. 1995. aug. 8-án kettős halo és megtört Tyndall-jelenség.

CSUKÁS Mátyás: Üstökösök - 1995. = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. p. 17. 19P/Borrelly (1994l)., 122P/de Vico., C/1995 Q1 (Bradfield) üstökösök megfigyelése 1995. jan. 2. és okt. 15. között.

BARTHA Lajos i.: Meteorithullások a Kárpát-medencében. = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. pp. 18-19. 22 olyan hullás, amelynek darabjait egyes gyűjtemények máig őrzik: Hrasina (1751. máj. 26.), Lénár-tó (1814 előtt), Nagy Divina (1837. júl. 2.), Magura-Szlanica (1840 ?), Milena (1842. jún. 26.), Mezőmadaras (1852. szept. 14.), Veresegyháza (1857. okt. 11.), Borkút (1852. okt. 13.), Kaba (1857. ápr. 15.), Temes-Kakova (1858. máj. 19.), Csillagfalva (1866. jún. 9.), Slavetic (1868. máj. 12.), Zsadány (1875. márc. 31.), Mócs (1883. febr. 3.), Nagyvázsony (1890 előtt), Nagy Borove (1895. máj. 9.), Ófehértó (1900. júl. 25.), Kisgyőr ? (1901 ?), Malomháza (1905. máj. 27.), Kisvarsány (1914. máj. 24.), Nyírábrány (1914. júl. 17.), Mike (1944. május).

A holdfogyatkozások és a földi légkör. = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. p. 18.

Mély-ég objektumok. = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. p. 20. Kovács Zsolt, Puskás Ferenc, Szauer Ágoston megfigyelései.

Köszöntjük egyik kiadónkat, a 100 éves Zrínyi Miklós Gimnáziumot. = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. p. 21.

GOLDFINGER Zita: Izsák Imre Gyula élete és munkássága. = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. pp. 22-24.

Fedési minimumok - 1996. április, május. = Albireo 26. 1996. jan. 1. [215.] sz. első belső borító, hátsó belső borító.

Címlapunkon. = Albireo 26. 1996. máj. 2. [216.] sz. p. 1., első külső borító. Kósa-Kiss Attila rajza a Hyakutake üstökösről 1996. ápr. 19-én.

Hátsó borítónkon. = Albireo 26. 1996. máj. 2. [216.] sz. p. 1. , hátsó külső borító. Vasile Micu felvétele a Hyakutake üstökösről 1996. márc. 27-én.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1884. Carrington-rotáció 1994. jún. 23,3 - júl. 20,5. 1885. Carrington-rotáció 1994. júl. 20,5 - aug. 16,7. 1886. Carrington-rotáció 1994. aug. 16,7 - szept. 13,0. 1887. Carrington-rotáció 1994. szept. 13,0 - okt. 10,2. 1888. Carrington-rotáció 1994. okt. 10,2 - nov. 6,5. 1889. Carrington-rotáció 1994. nov. 6,5 - dec. 3,8. 1890. Carrington-rotáció 1994. dec. 3,8 - dec. 31,2. = Albireo 26. 1996. máj. 2. [216.] sz. pp. 2-5. Az észlelések szövegesen, a relatívszámok görbéje, részletrajzok, szinoptikus térképek.

Az elsavasodás és a levegőszennyezés. 5. A levegőszennyezés környezeti hatásai. = Albireo 26. 1996. máj. 2. [216.] sz. pp. 6-7.

KÓSA-KISS Attila: A naptevékenység és a zord telek. = Albireo 26. 1996. máj. 2. [216.] sz. pp. 8-9.

Teljes holdfogyatkozás 1996. szeptember 27. = Albireo 26. 1996. máj. 2. [216.] sz. p. 9. Előzetes ismertetés a jelenségről.

J. T. [JUHÁSZ Tibor]: Mars - 1995. = Albireo 26. 1996. máj. 2. [216.] sz. pp. 10-11. Gyenizse Péter 1995. jan. 3. és márc. 28. közötti 12 észlelését dolgozta fel. A felszíni alakzatokról térképet készíthetett.

Kisbolygók. = Albireo 26. 1996. máj. 2. [216.] sz. p. 12. Kósa-Kiss Attila 1994. aug. 31-i Geographos észlelése. Horváth Attila 1994. febr. 27. és márc. 8-i Irene, Nysa, Pallas megfigyelése.

[Plútó keresőtérképe 1996-ra.] = Albireo 26. 1996. máj. 2. [216.] sz. p. 13.

Üstökösök. C/1996 B2 Hyakutake. = Albireo 26. 1996. máj. 2. [216.] sz. pp. 14-15. Kósa-Kiss Attila, Szauer Ágoston megfigyelései 1996. márc. 19. és ápr. 23. között.

Kettőscsillagok. = Albireo 26. 1996. máj. 2. [216.] sz. pp. 16-17. Keszthelyi Dániel, Puskás Ferenc észlelései.

HORVÁTH Tibor: Mély-ég objektumok. = Albireo 26. 1996. máj. 2. [216.] sz. p. 17. Mély-ég objektumok megfigyelései.

PUSKÁS Ferenc: Rádiócsillagászat egyszerűen. = Albireo 26. 1996. máj. 2. [216.] sz. p. 18. Saját antennájával és rádiójával sikeresen észlelte a Jupiter, a Tejút, a Cyg A rádiósugárzását.

PUSKÁS Ferenc: Magnetométeres mérések. = Albireo 26. 1996. máj. 2. [216.] sz. p. 18. 1995. dec. 4-én.

Algol. Észlelések 1995. január-december. = Albireo 26. 1996. máj. 2. [216.] sz. p. 19.

Fedési minimumok - 1996. június, augusztus, szeptember. = Albireo 26. 1996. máj. 2. [216.] sz. első belső borító, [p. 20.] hátsó belső borító.

Címlapunkon. = Albireo 26. 1996. aug. 3. [217.] sz. p. 1., első külső borító. Horváth Tibor (Hegyhátsál) felvétele a Hyakutake üstökösről 1996. márc. 29-én hajnalban.

[Hátsó borítónkon.] = Albireo 26. 1996. aug. 3. [217.] sz. hátsó külső borító. A Hyakutake üstökös fényképei. Horváth Tibor 1996. márc. 27-i, Szauer Ágoston 1996. ápr. 6-i képe.

J. T. [JUHÁSZ Tibor]: 25 éves az Albireo! = Albireo 26. 1996. aug. 3. [217.] sz. p. 2.

HEVESI Zoltán: Az Albireo A. K. 25 évvel ezelőtt … = Albireo 26. 1996. aug. 3. [217.] sz. pp. 2-3.

SZENTMÁRTONI Béla. A csillagászati szakkörök programjáról és tevékenységéről. = Albireo 26. 1996. aug. 3. [217.] sz. pp. 4-6. A Csillagos Ég 5. évf. 1963. 1. sz. pp. 36-41. cikkének újraközlése.

BARTHA Lajos: Naptevékenység és időjárás. = Albireo 26. 1996. aug. 3. [217.] sz. pp. 6-8.

HEVESI Zoltán: Vénusz. = Albireo 26. 1996. aug. 3. [217.] sz. p. 9. Megfigyelései 1996. ápr. 8. és máj. 4. között.

Mély-ég objektumok. = Albireo 26. 1996. aug. 3. [217.] sz. p. 9. Hevesi Zoltán, Puskás Ferenc észlelései.

Kettőscsillagok. = Albireo 26. 1996. aug. 3. [217.] sz. p. 10. Hevesi Zoltán, Póczek Antal, Puskás Ferenc megfigyelései.

Hyakutake album. = Albireo 26. 1996. aug. 3. [217.] sz. pp. 11-19. Csukás Mátyás, Hevesi Zoltán, Horváth Tibor, Kósa-Kiss Attila, Póczek Antal, Tuboly Vince észlelései 1996. márc. 12. és ápr. 23. között.

Fedési minimumok - 1996. november, december, 1997. január. = Albireo 26. 1996. aug. 3. [217.] sz. első belső borító, [p. 20.] hátsó belső borító.

Címlapunkon. = Albireo 26. 1996. nov. 4. [218.] sz. p. 1., első külső borító. A levélvesztés gyakorisága 1988-ban az európai erdőkben.

Újra a vízről. = Albireo 26. 1996. nov. 4. [218.] sz. p. 2.

RÉTI Mónika: Kérdőív. = Albireo 26. 1996. nov. 4. [218.] sz. p. 2.

Az aszály típusai. = Albireo 26. 1996. nov. 4. [218.] sz. p. 3.

A Magyar Tudományos Akadémia Aszály Bizottságának állásfoglalása a hazai aszályhelyzetről és a kapcsolódó teendőkről. = Albireo 26. 1996. nov. 4. [218.] sz. p. 4.

Sivatagosodunk? = Albireo 26. 1996. nov. 4. [218.] sz. p. 5-6.

Az elsavasodás és a levegőszennyezés. 6. Az erdők. = Albireo 26. 1996. nov. 4. [218.] sz. pp. 6-11.

A mérleg nyelve. = Albireo 26. 1996. nov. 4. [218.] sz. p. 11.

Villám-hírek. = Albireo 26. 1996. nov. 4. [218.] sz. p. 11.

A Nap és az ózonlyuk. = Albireo 26. 1996. nov. 4. [218.] sz. p. 11.

Üstökösök - 1996. = Albireo 26. 1996. nov. 4. [218.] sz. pp. 12-13. 22P/Kopf (1994s)., C/1995 Y1 Hyakutake., C/1996 N1 Brewington üstökösök megfigyelései 1996. jan.31. és okt. 1. között (Csukás Mátyás, Horváth Tibor, Tuboly Vince).

65P/Hale-Bopp 1995 O1. 1. rész. = Albireo 26. 1996. nov. 4. [218.] sz. pp. 14-19. Csukás Mátyás, Hadházi Csaba, Horváth Tibor, Póczek Antal, Puskás Ferenc. Szauer Ágoston, Tuboly Vince észlelései az üstökösről 1996. ápr. 20. és okt. 30. között.

Fedési minimumok - 1997. február, március, április = Albireo 26. 1996. nov. 4. [218.] sz. első belső borító, [p. 20.] hátsó belső borító.

A Hale-Bopp üstökös útja az égen. = Albireo 26. 1996. nov. 4. [218.] sz. hátsó külső borító.

Címlapunkon. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. p. 1., első külső borító. A Meade 18 cm-es LX200-as Makszutov távcső.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1905. Carrington-rotáció 1996. jan. 17,1 - febr. 13,4., 1906. Carrington-rotáció 1996. febr. 13,4 - márc. 11,7., 1907. Carrington-rotáció 1996. márc. 11,7 - ápr. 8,0., 1908. Carrington-rotáció 1996. ápr. 8,0 - máj. 5,3. 1909. Carrington-rotáció 1996. máj. 5,3 - jún. 1,5. 1910. Carrington-rotáció 1996. jún. 1,5 - jún. 28,7. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. pp. 2-3. Az észlelések összegzése, relatívszámok, Horváth Tibor 1996. máj. 11-i részletrajza.

Részleges napfogyatkozás 1996. okt. 12. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. p. 3.

Az elsavasodás és a levegőszennyezés. 7. Hatások a növény- és állatvilágra. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. p. 4.

A szénnyelőkről. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. p. 5., hátsó külső borító. Todd Goldman cikke alapján.

Teljes holdfogyatkozás - 1996. szeptember 27. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. p. 6. Puskás Ferenc, Varga Zoltán, Szauer Ágoston észlelései.

Holdfogyatkozások és vulkánok. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. p. 7. A Sky and Telescope alapján.

Részleges holdfogyatkozás 1997. március 24. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. p. 7. Előzetesen a jelenségről.

KARKOSCHKA, Erich: A földárnyék-növekedés. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. pp. 8-11. A teljes fogyatkozások umbrája kb. 2 %-kal nagyobb, a légköri fénytörés miatt. Sky and Telescope, 1996. szept. cikke. Juhász Tibor megjegyzéseivel, az adatsorok kiegészítésével.

Clyde William Tombaugh 1906. febr. 4. - 1997. jan. 17. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. p. 12. Nekrológ.

Carl Edward Sagan 1934. nov. 9. - 1996. dec. 20. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. p. 12. Nekrológ.

A Hale-Bopp üstökös pályája a Naprendszerben. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. p. 12.

FARKAS Ernő: Vénusz-dichotómia. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. p. 13. 1996. augusztus 31,8-kor következett be.

Üstökösök. C/1996 Q1 Tabur. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. p. 13. Csukás Mátyás, Károly Lajos, Tuboly Vince észlelései 1996. szept. 30. és nov. 4. között.

Hale-Bopp. 2. rész. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. pp. 14-15. Csukás Mátyás, Károly Lajos, Póczek Antal, Tuboly Vince megfigyelései 1996. nov. 3. és dec. 3 között.

Mély-ég objektumok. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. p. 16. Deák Tamás, Horváth Tibor észlelései.

HORVÁTH Attila: Kisbolygók. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. p. 16. A Massalia és a Herculina megfigyelései 1996. ápr. 1. és 22. között.

HORVÁTH Tibor: Mély-ég észlelések egy 30 cm-es Meade távcsővel. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. p. 17. 1996. jún. 7-én és 8-án este az ausztriai Windisch-Minihof-ban részt vett a burgenlandi amatőrcsillagászok éves találkozóján. Egy Meade LX200-as márkájú, 30 cm-es f/10-es beépített számítógépes programozású, automatikusan beálló távcsővel nézte az M 13, az M 51, az M 57, az M 81 és 82, a Cirrus-köd, az M 27 mély-ég objektumokat.

Kettőscsillagok. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. p. 18. Horváth Tibor, Kovács Zsolt, Puskás Ferenc észlelései.

Kettőscsillagok az M 44-ben. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. p. 19.

Fedési minimumok - 1997. május, június, július. = Albireo 27. 1997. jan. 1. [219.] sz. első belső borító, [p. 20.] hátsó belső borító.

A Mars geológiai története. = Albireo 27. 1997. márc. 2. [220.] sz. pp. 2-4. Impact Craters and Volcanoes, Planetary Society, 1996.

SHIRLEY, Donna: Start a Marsra. Elindult a Mars Global Surveyor. 1996. november 11. = Albireo 27. 1997. márc. 2. [220.] sz. pp. 4-6., hátsó külső borító. Live from Mars, 1996. nov. 14. Fordította: Bán Levente.

A MGS napelemtáblája. = Albireo 27. 1997. márc. 2. [220.] sz. p. 7.

A Mars Global Surveyor műszerei. = Albireo 27. 1997. márc. 2. [220.] sz. p. 8.

JUHÁSZ Tibor: A termálemissziós spektrométer (TES) = Albireo 27. 1997. márc. 2. [220.] sz. p. 9., első belső borító.

GOLOMBEK, Matthew: A Mars Pathfinder Misszió. = Albireo 27. 1997. márc. 2. [220.] sz. pp. 10-14. EOS, Vol. 77. No 49., 1996. dec. 3.

A Pathfinder leszállási helye. = Albireo 27. 1997. márc. 2. [220.] sz. p. 15.

Mikrorover: Sojourner. = Albireo 27. 1997. márc. 2. [220.] sz. p. 15.

VAUGHAN, Robin: A Mars Pathfinder navigációs rendszere. = Albireo 27. 1997. márc. 2. [220.] sz. pp. 16-20. Fordította: Bán Levente.

Albireo Amatőrcsillagász Klub Mars útikalauz CD-ROM. = Albireo 27. 1997. márc. 2. [220.] sz. p. 20. Több mint 150 nagy felbontású képet tartalmaz a Mars alakzatairól. WinWord 2.0-es dokumentum részletes magyar nyelvű magyarázatot ad minden felvételhez.

Krónika. Mars Global Surveyor. Mars Pathfinder. = Albireo 27. 1997. márc. 2. [220.] sz. pp. 21-23. 1996. nov. 7. és 1997. febr. 7. között.

A Marsz '96 kudarca. = Albireo 27. 1997. márc. 2. [220.] sz. p. 23. US SpaceCom Release, 1996. nov. 29.

Mars szondák. = Albireo 27. 1997. márc. 2. [220.] sz. p. 24., hátsó belső borító.

Címlapunkon. = Albireo 27. 1997. júl. 3. [221.] sz. p. 1., első külső borító. Sajtz András rajza a Hale-Bopp üstökösről, 1997. március 31-én.

Hátsó borítónkon. = Albireo 27. 1997. júl. 3. [221.] sz. p. 1., hátsó külső borító. Sajtz András rajza a Hale-Bopp üstökösről, 1997. ápr. 27-én.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1911. Carrington-rotáció 1996. jún. 28,7 - júl. 25,9. 1912. Carrington-rotáció 1996. júl. 25,9 - aug. 22,1. 1913. Carrington-rotáció 1996. aug. 22,1 - szept. 18,4. 1914. Carrington-rotáció 1996. szept. 18,4 - okt. 15,7. 1915. Carrington-rotáció 1996. szept. okt. 15,7 - nov. 12,0. 1916. Carrington-rotáció 1996. nov. 12,0 - dec. 9,3. = Albireo 27. 1997. júl. 3. [221.] sz. pp. 2-3. Az észlelések összegzése, a relatívszámok görbéje, részletrajzok.

BARTHA Lajos: Földárnyék észlelések. = Albireo 27. 1997. júl. 3. [221.] sz. pp. 4-6. A teljes holdfogyatkozások alkalmával észlelhető földárnyék nagyobbodás elemzése. Kiegészítése saját és mások adataival: 1957. máj. 13., 1961. aug. 26., 1971. aug. 6. Magyar krónikák történelmi holdfogyatkozásai: 1056. szept. 26., 1563. jún. 5., 1680. dec. 9. Földárnyék megfigyelések 1950. szept. 30. és 1974. jún. 4. között.

Kettőscsillagok. = Albireo 27. 1997. júl. 3. [221.] sz. p. 6. Kovács Zsolt, Tuboly Vince megfigyelései.

HORVÁTH Tibor: Állatövi fény. = Albireo 27. 1997. júl. 3. [221.] sz. p. 6. Észlelése 1997. január 29-én este.

Hale-Bopp - 3. rész. = Albireo 27. 1997. júl. 3. [221.] sz. pp. 7-19. Csukás Mátyás, Horváth Tibor, Juhász Tibor, Károly Lajos, Kovács Zsolt, Póczek Antal, Sajtz András, Tuboly Vince megfigyelései 1996. máj. 17. és 1997. febr. 28. között.

Albireo - az Interneten. = Albireo 27. 1997. júl. 3. [221.] sz. p. 10. Elkészült az Albireo Web-lapja az Interneten.

Mély-ég objektumok. = Albireo 27. 1997. júl. 3. [221.] sz. p. 20. Kovács Zsolt, Puskás Ferenc, Tuboly Vince egyéni leírásai.

Fedési minimumok - 1998. január, február. = Albireo 27. 1997. júl. 3. [221.] sz. első belső borító, hátsó belső borító.

Címlapunkon. = Albireo 28. 1998. márc. 1. [222.] sz. p. 1., első külső borító. Perseidák. Tuboly Vince rajza 1997. aug. 1/12-én készült.

1998. május. 28-án emlékezünk meg Szentmártoni Béla halálának 10. évfordulójáról. = Albireo 28. 1998. márc. 1. [222.] sz. p. 2. Kérés fényképek, levelek, visszaemlékezések gyűjtésére.

Holdfogyatkozás - 1997. szept. 16. = Albireo 28. 1998. márc. 1. [222.] sz. pp. 2-4. Bartha Lajos, Puskás Ferenc, Tuboly Vince észlelései.

Hale-Bopp - 4. rész. = Albireo 28. 1998. márc. 1. [222.] sz. pp. 5-13. Csukás Mátyás, Horváth Tibor, Juhász Tibor, Károly Lajos, Kovács Zsolt, Póczek Antal, Sajtz András, Szauer Ágoston, Tuboly Vince megfigyelései 1997. márc. 1. és ápr. 28. között.

Szaturnusz fedés. 1997. november 12. = Albireo 28. 1998. márc. 1. [222.] sz. p. 14. Hadházi Csaba, Hevesi Zoltán, Horváth Tibor, Póczek Antal, Tuboly Vince észlelései.

TUBOLY Vince: SAO 95953 okkultáció. 1997. május 10. = Albireo 28. 1998. márc. 1. [222.] sz. p. 14.

Hold-Aldebaran okkultáció. = Albireo 28. 1998. márc. 1. [222.] sz. p. 14. 1996. okt. 1. (Horváth Tibor, Póczek Antal, Tuboly Vince), 1997. márc. 14. (Gyenizse Péter), 1998. febr. 5. (Hadházi Csaba, Horváth Tibor, Tuboly Vince).

Aldebaran súroló fedés. 1997. november 15. = Albireo 28. 1998. márc. 1. [222.] sz. p. 15. Hevesi Zoltán, Miklós Teréz, Horváth Tibor, Károly Lajos, Molnár Gyula, Tuboly Vince észlelései.

TUBOLY Vince - HORVÁTH Tibor: Jupiterholdak fedései. = Albireo 28. 1998. márc. 1. [222.] sz. p. 16. 1997. máj. 13-án. és 29-én.

HORVÁTH Tibor - TUBOLY Vince: Kisbolygó okkultáció. = Albireo 28. 1998. márc. 1. [222.] sz. p. 16. 1997. szept. 3-án. Fénycsökkenést nem láttak.

HORVÁTH Tibor - TUBOLY Vince: Tűzgömbök. = Albireo 28. 1998. márc. 1. [222.] sz. p. 18. 1997. márc. 6-án este egy -7 mg-os tűzgömböt láttak Hegyhátsálról.

KOCSIS Antal: Uránusz. = Albireo 28. 1998. márc. 1. [222.] sz. p. 17. Megfigyelése 1997. szept. 23. és okt. 27. között.

TUBOLY Vince: Mély-ég objektumok. = Albireo 28. 1998. márc. 1. [222.] sz. p. 18. Mély-ég megfigyelései szövegesen.

KOCSIS Antal. Kisbolygók. Vesta. = Albireo 28. 1998. márc. 1. [222.] sz. p. 18. 1997. okt. 27-i észlelése.

KOVÁCS Zsolt: Kettőscsillagok. = Albireo 28. 1998. márc. 1. [222.] sz. p. 19. Észlelései egy 10, 6 cm-es f/5,7 refraktorral.

Fedési minimumok - 1998. május, június, július, augusztus. = Albireo 28. 1998. márc. 1. [222.] sz. első belső borító, p. [20.], hátsó belső borító, hátsó külső borító.

Címlapunkon. = Albireo 28. 1998. aug. 2. [223.] sz. p. 1., első külső borító. Ferdi Gross rajzai az 1997. szeptemberi nagy napfoltcsoportokról. Sonne, No. 83.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1917. Carrington-rotáció 1996. dec. 9,3 - 1997. jan. 5,6. 1918. Carrington-rotáció 1997. jan. 5,6 - febr. 2,0. 1919. Carrington-rotáció 1997. febr. 2,0 - márc. 1,3. 1920. Carrington-rotáció 1997. márc. 1,3 - márc. 28,6. 1921. Carrington-rotáció 1997. márc. 28,6 - ápr. 24,9. 1922. Carrington-rotáció 1997. ápr. 24,9 - máj. 22,1. 1923. Carrington-rotáció 1997. máj. 22,1 - jún. 18,3. = Albireo 28. 1998. aug. 2. [223.] sz. pp. 2-3. Az észlelések szöveges összegzése, részletrajzok, relatívszámok alakulása.

BATA Attila: Földünk globális problémái. = Albireo 28. 1998. aug. 2. [223.] sz. pp. 4-6.

HALÁSZ Erika: Az éghajlat változásának következménye. = Albireo 28. 1998. aug. 2. [223.] sz. pp. 6-8.

VINKLER Tibor: Az éghajlatváltozás okai és következményei. 1. = Albireo 28. 1998. aug. 2. [223.] sz. pp. 9-13.

HORVÁTH Tibor - TUBOLY Vince: Üstökösök. = Albireo 28. 1998. aug. 2. [223.] sz. pp. 14-17. Kopf/22P, C/1996 N1 Brewington, 1996 Q1 Tabur, C/1997 F2 Meunier-Dupouy, C/1997 T1 Utsunomiya üstökösök leírásai és rajzai 1996. júl. 14. és 1997. nov. 2. között.

HORVÁTH Tibor: Holdfogyatkozás 1997. szept. 16. = Albireo 28. 1998. aug. 2. [223.] sz. p. 17. Megfigyelése Hegyhátsál határából.

FARKAS Ernő: Vénusz dichotómia. = Albireo 28. 1998. aug. 2. [223.] sz. p. 17. 1997. okt. 21-én és 1998. márc. 28-án észlelte a bekövetkezését.

Mély-ég objektumok. = Albireo 28. 1998. aug. 2. [223.] sz. pp. 18-19. Deák Tamás, Horváth Tibor, Noszek Tamás, Puskás Ferenc, Tuboly Vince észlelései.

Fedési minimumok - 1999. február, március, április, május. = Albireo 28. 1998. aug. 2. [223.] sz. első belső borító, p. 20., hátsó belső borító, hátsó külső borító.

BALIUNAS, Sallie - SOON, Willie: A Nap hatása az éghajlatra. 1. = Albireo 28. 1998. nov. 3. [224.] sz. pp. 2-4. Sky and Telescope, 1996. december.

Napfogyatkozás konferencia. Amatőrcsillagászati kutatások a VLT korszakban. = Albireo 28. 1998. nov. 3. [224.] sz. p. 4. 1999. aug. 7-13-ig München közelében.

VINKLER Tibor: Az éghajlatváltozás okai és következményei. 2. = Albireo 28. 1998. nov. 3. [224.] sz. pp. 5-6.

KONECSNI Dorina: A sztratoszférikus ózonréteg csökkenésének okai és következményei. = Albireo 28. 1998. nov. 3. [224.] sz. pp. 6-8.

ZAMÁSKÓ Gábor: Üvegházhatás és az üvegház-gázok. = Albireo 28. 1998. nov. 3. [224.] sz. pp. 8-10.

PELYHES Péter: A közlekedésből származó levegőszennyezés. 1. = Albireo 28. 1998. nov. 3. [224.] sz. p. 11., 20.

Kettőscsillagok. = Albireo 28. 1998. nov. 3. [224.] sz. pp. 12-13. Horváth Tibor, Kovács Zsolt, Noszek Tamás leírásai.

1998. október 23-án meghitt ünnepségre került sor Hegyhátsálon. = Albireo 28. 1998. nov. 3. [224.] sz. p. 14. Felavatták Horváth Tibor csillagdáját, a Scutum Csillagvizsgálót.

MACROBERT, Alan M.: Csillagtúra az Aurigában. = Albireo 28. 1998. nov. 3. [224.] sz. pp. 14-20., első külső borító. Sky and Telescope, 1990. decemberi cikke.

Fedési minimumok - 1999. június, július, augusztus. = Albireo 28. 1998. nov. 3. [224.] sz. első belső borító, hátsó belső borító, hátsó külső borító.

RÓZSA Ferenc: Keresőtérképek a Cygnus mély-ég objektumaihoz. = Albireo 29. 1999. márc. 1. [225.] sz. p. 1. első külső borító.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1924. Carrington-rotáció 1997. jún. 18,3 - júl. 15,5. 1925. Carrington-rotáció 1997. júl. 15,5 - aug. 11,7. 1926. Carrington-rotáció 1997. aug. 11,7 - szept. 8,0. 1927. Carrington-rotáció 1997. szept. 8,0 - okt. 5,2. 1928. Carrington-rotáció 1997. okt. 5,2 - nov. 1,5. 1929. Carrington-rotáció 1997. nov. 1,5 - nov. 28,8. 1930. Carrington-rotáció 1997. nov. 28,8 - dec. 26,2. = Albireo 29. 1999. márc. 1. [225.] sz. p. 2., 4-5. Az észlelések szöveges összegzése, relatívszámok grafikonja, szinoptikus térképek.

ZELKÓ Zoltán: Még egyszer, de remélhetőleg utoljára, az észlelésekről… = Albireo 29. 1999. márc. 1. [225.] sz. pp. 3-4. A napészlelések tájolásáról.

BALIUNAS, Sallie - SOON, Willie: A Nap hatása az éghajlatra. 2. = Albireo 29. 1999. márc. 1. [225.] sz. pp. 6-7.

A Nap az Interneten. = Albireo 29. 1999. márc. 1. [225.] sz. p. 7.

PELYHES Péter: A közlekedésből származó levegőszennyezés. 2. = Albireo 29. 1999. márc. 1. [225.] sz. pp. 8-11.

KOCSIS Antal: Pallas. = Albireo 29. 1999. márc. 1. [225.] sz. p. 12. A kisbolygó észlelése 1998. szept. 23-án.

SZAUER Ágoston: Eunomia. = Albireo 29. 1999. márc. 1. [225.] sz. p. 12. A kisbolygó megfigyelése 1998. nov. 17-én.

SZAUER Ágoston: Ceres. = Albireo 29. 1999. márc. 1. [225.] sz. pp. 12-13. A kisbolygó fotografikus megfigyelése 1998. nov. 12-13-ig.

Üstökösök. = Albireo 29. 1999. márc. 1. [225.] sz. pp. 14-15. Csukás Mátyás, Kocsis Antal, Tuboly Vince megfigyelései a 103P/Harley, 55P/Tempel-Tuttle, C/1998 M5 Linear, C/1998 U5 Linear, 21P/Giacobini-Zinner üstökösökről 1997. dec. 18. és 1998. nov. 19. között.

Kvazárok a tavaszi égen. = Albireo 29. 1999. márc. 1. [225.] sz. pp. 16-17. Az Astronomy 1999. márciusi száma alapján.

KOVÁCS Zsolt: Mély-ég objektumok. = Albireo 29. 1999. márc. 1. [225.] sz. p. 17. Megfigyelések szövegesen.

Kettőscsillagok. = Albireo 29. 1999. márc. 1. [225.] sz. pp. 18-20. Kocsis Antal, Kovács Zsolt, Noszek Tamás, Póczek Antal egyéni észlelései.

Fedési minimumok - 1999. szeptember, október, november. = Albireo 29. 1999. márc. 1. [225.] sz. első belső borító, hátsó belső borító, hátsó külső borító.

ZELKÓ Zoltán: Nap. 1931. Carrington-rotáció 1997. dec. 26,2 - 1998. jan. 22,5. 1932. Carrington-rotáció 1998. jan. 22,5 - febr. 18,9. 1933. Carrington-rotáció 1998. febr. 18,9 - márc. 18,2. 1934. Carrington-rotáció 1998. márc. 18,2 - ápr. 14,5. 1935. Carrington-rotáció 1998. ápr. 14,5 - máj. 11,7. 1936. Carrington-rotáció 1998. máj. 11,7 - jún. 7,9. 1937. Carrington-rotáció 1998. jún. 7,9 - júl. 5,1. = Albireo 29. 1999. jún. 2. [226.] sz. pp. 2-5. Az észlelések szöveges összegzése, relatívszám grafikon, részletrajok, szinoptikus térképek.

BÓTZ Zsanett: Hogyan deríthetjük fel a savas eső forrásait? = Albireo 29. 1999. jún. 2. [226.] sz. pp. 6-7.

A szennyező anyagok sorsa a táplálékláncban. = Albireo 29. 1999. jún. 2. [226.] sz. pp. 8-10.

WOOD, Charles A.: A Plato titkai. = Albireo 29. 1999. jún. 2. [226.] sz. p. 11., hátsó külső borító. Sky and Telescope, 1999. július.

HORVÁTH Tibor: Üstökösök. C/1998 U5 Linear üstökös. = Albireo 29. 1999. jún. 2. [226.] sz. p. 12. Észlelései 1998. nov. 12. és dec. 7. között.

HARRINGTON, Philip: Kedvenc aszterizmusaim. = Albireo 29. 1999. jún. 2. [226.] sz. pp. 13-15. A Csillagkapu. Az Állkapcsok. Az Eltört Jegygyűrű. A Vörösnyakú Emu. A Lópatkó. A Kis Királynő. A Mini-Ruhaakasztó. A Delfin-Gyémántok.

JUHÁSZ Tibor: Baseball-pálya a Cygnus-ban. = Albireo 29. 1999. jún. 2. [226.] sz. pp. 16-17.

MACROBERT, Alan: Csillagtúra a Cygnus-ban. = Albireo 29. 1999. jún. 2. [226.] sz. pp. 18-20., első külső borító, első belső borító. Sky and Telescope, 1991. októberi számából.

Kettőscsillagok. = Albireo 29. 1999. jún. 2. [226.] sz. p. 20. Kovács Zsolt, Póczek Antal megfigyelései.

Fedési minimumok - 1999. december. = Albireo 29. 1999. jún. 2. [226.] sz. hátsó belső borító. Az Albireo folyóiratnak ez volt az utolsó közleménye, ezt követően a lap nem jelent meg.