Albireo Amatőrcsillagász Klub

Előző évfolyamok

Tartalom

Következő évfolyamok

Az Albireo teljes bibliográfiája 1976 - 1979

Összeállította: Keszthelyi Sándor

BALOGH Imre: Mély-ég. = Albireo 6. 1976. jan. 54. sz. pp. 2-4. Babcsány Gábor, Balogh Imre, Baracskai Lajos, Bánáti József, Csiszár Tibor, Dalos Endre, Fekete Kertész István, Kocsis Antal, Maczinkó István, Tuboly Vince leírásai.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 27. = Albireo 6. 1976. jan. 54. sz. pp. 5-6. Kompakt galaxisok és Fritz Zwicky munkássága.

GOMBÁS Géza: Kettőscsillagok. = Albireo 6. 1976. jan. 54. sz. p. 6. Bányai József, Csiszár Tibor, Dalos Endre, Garbera István, Karászi István, Steiner Ernő, Vizi Péter észlelései.

Változócsillagok. = Albireo 6. 1976. jan. 54. sz. pp. 7-11. Mezősi Csaba: Eruptív változók. - December.; Hevesi Zoltán: Mira változók - December.; Zajácz György: Félszabályos változók. - December.; Fenyvesi András: Szabálytalan változók. Nov.-Dec.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Az 1975. év összesítése. = Albireo 6. 1976. jan. 54. sz. p. 7. Az AAK megfigyelői több mint 25.800 változócsillag megfigyelést végeztek.

SZENTMÁRTONI Béla: Tizednapok bevezetése a változó-észleléseknél. = Albireo 6. 1976. jan. 54. sz. p. 12.

Bolygók. = Albireo 6. 1976. jan. 54. sz. pp. 13-18. Orha Zoltán: Vénusz - 1975. Nov.-Dec.; Tepliczky István: Jupiter - 1975. December.; Balogh Imre: Szaturnusz - Nov.- Dec.; Papp János: Mars - Nov.-Dec.

HARMATI István: Nap. Naptevékenység - 1975. december. = Albireo 6. 1976. jan. 54. sz. p. 19.

PAPP János: Meteorok - 1975. December. = Albireo 6. 1976. jan. 54. sz. pp. 20-22.

ORHA Zoltán: A Vénusz 1975-ös esti dichotómiája. = Albireo 6. 1976. jan. 54. sz. p. 22. Fehér fényben 1975. jún. 11-e körül következett be.

UJVÁROSY Antal: Kobayashi-Berger-Milon 1975 h üstökös. 1. Szerkezeti változások /július hó/. = Albireo 6. 1976. jan. 54. sz. pp. 23-25.

MOLNÁR Sándor: Kisbolygók - Nov.-Dec. = Albireo 6. 1976. jan. 54. sz. p. 25. 14 megfigyelő 3 kisbolygót figyelt.

HENSHAW, Colin: A tektitek eredete. = Albireo 6. 1976. jan. 54. sz. pp. 26-28.

BALOGH Imre: Mély-ég. = Albireo 6. 1976. febr. 55. sz. pp. 2-4. Balogh Imre, Garbera István, Horváth Attila, Iskum József, Karászi István, Kart Pál, Orha Zoltán, Szeiber Károly észlelései.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Változás a mély-ég észlelések beküldésében. = Albireo 6. 1976. febr. 55. sz. p. 3. Az új adatgyűjtő: Hevesi Zoltán.

GOMBÁS Géza: Kettőscsillagok. = Albireo 6. 1976. febr. 55. sz. p. 4. Babcsány Gábor, Dalos Endre, Garbera István, Horváth Attila, Karászi István, Orha Zoltán megfigyelései.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 28. = Albireo 6. 1976. febr. 55. sz. p. 5. Kilenc planetárisköd 250 cm-es és 100 cm-es távcsövekkel.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Változás az asztrofotók beküldésében. = Albireo 6. 1976. febr. 55. sz. p. 5. A "Sarkcsillag"-ba szánt fényképeket Kiszel Vilmos Gábor gyűjti.

Változócsillagok - 1976 január. = Albireo 6. 1976. febr. 55. sz. pp. 6-9. Mezősi Csaba: Eruptív változók.; Brlás Pál: Orion-köd változói, 1975 október-december.; Hevesi Zoltán: Mira változók.; Juhász Tibor: RV Tau változók, 1975 november-december.; Zajácz György: Félszabályos változók.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Fényes Mira-változók észlelése. = Albireo 6. 1976. febr. 55. sz. p. 9.

HENSHAW, Colin: A csillagfény színének becslése. = Albireo 6. 1976. febr. 55. sz. pp. 10-11.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "North Western Association of Variable Star Observers." = Albireo 6. 1976. febr. 55. sz. p. 11. Angliában szervezte Colin Henshaw és Ian Middlemist fényes változók észlelésére.

MOLNÁR Sándor: A Ceres láthatósága 1975/76. 1. = Albireo 6. 1976. febr. 55. sz. p. 12. 1975. szeptember-december hónapokban 13 észlelő 32 megfigyelésének feldolgozása.

UJVÁROSY Antal: Kobayashi-Berger-Milon 1975 h üstökös. 2. = Albireo 6. 1976. febr. 55. sz. pp. 13-15.

PAPP János: Teljes holdfogyatkozás 1975 november 18/19. 2. = Albireo 6. 1976. febr. 55. sz. pp. 16-18.

UJVÁROSY Antal: Bradfield 1975 p. üstökös - 1976 január. = Albireo 6. 1976. febr. 55. sz. p. 18. A halvány üstökösről 6 észlelő 6 megfigyelést végzett.

Bolygók - 1976. január. = Albireo 6. 1976. febr. 55. sz. pp. 19-22. Papp János: Uránusz - 1975 Dec,-1976 Jan.; Tepliczky István: Jupiter.; Balogh Imre: Szaturnusz.

PAPP János: Meteorok - 1975 Január. = Albireo 6. 1976. febr. 55. sz. pp. 22-23.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Változók Világa" 5. szám. = Albireo 6. 1976. febr. 55. sz. p. 23. A GCVS, változókat ismertető megjegyzéseinek fordítása.

HARMATI István: Nap. Naptevékenység: 1976. Január. = Albireo 6. 1976. febr. 55. sz. p. 24.

HEVESI Zoltán: Mély-ég. = Albireo 6. 1976. márc. 56. sz. pp. 2-4. Babcsány Gábor, Balogh Imre, Barabás János, Baracskai Lajos, Dalos Endre, Gombos Gábor, Hajdú Attila, Karászi István, Németh Csaba, Kótai Gyula, Réti Lajos, Szabó Elemér, Szentmártoni Béla, Tuboly Vince megfigyelései.

GOMBÁS Géza: Kettőscsillagok. = Albireo 6. 1976. márc. 56. sz. pp. 5-6. Bányai József, Dalos Endre, Garbera István, Hajdú Attila, Horváth Attila, Jámbor Mátyás, Karászi István, Németh Csaba, Steiner Ernő, Szentmártoni Béla észlelései.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 29. = Albireo 6. 1976. márc. 56. sz. p. 7. Kettőscsillagok nagy távcsövekkel. A Sirius 254 cm távcsővel.

Változócsillagok. = Albireo 6. 1976. márc. 56. sz. pp. 8-12. Kiszel Vilmos Gábor: Eruptív változók - 1976 február.; Szentmártoni Béla: Mira változók - 1976 február.; Zajácz György: Félszabályos változók - 1976 február.; Fenyvesi András: Szabálytalan változók.

KISZEL Vilmos Gábor: Az amatőr változócsillag észlelések feldolgozása. = Albireo 6. 1976. márc. 56. sz. pp. 13-14. Az ELTE Csillagászati tanszékén diákköri munka keretében Kiss András és Kiszel Vilmos Gábor feldolgozást kezdeményezett az egyetemi számítógépeken.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Fényes mira-változók áprilisban. = Albireo 6. 1976. márc. 56. sz. p. 14.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Változók Világa" - 6. sz. = Albireo 6. 1976. márc. 56. sz. p. 14.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Göncöl". = Albireo 6. 1976. márc. 56. sz. p. 14. Megjelent az új kiadvány kísérleti, "0." száma. A budapesti egyetemistákból álló szerzői munkaközösség (E. Kovács Zoltán, Kiszel Vilmos Gábor, Kocsis Gusztáv, Kovács György, Molnár László, Molnár Sándor) elméleti csillagászati lapját Vácott adják ki.

PAPP János: Üstökös hírek. = Albireo 6. 1976. márc. 56. sz. p. 15. Üstökösök 1975-ben.

MOLNÁR Sándor: A Ceres láthatósága 1975/76. 2. = Albireo 6. 1976. márc. 56. sz. pp. 16-17.

Bolygóészlelőink a "Strolling Astronomer"-ben. = Albireo 6. 1976. márc. 56. sz. p. 17. Vol. 25. No. 9-10.

Bolygók. = Albireo 6. 1976. márc. 56. sz. pp. 18-21. Papp János: Mars - Jan.-Febr.; Balogh Imre: Szaturnusz - 1976 Február.

HARMATI István: Nap. Naptevékenység - 1976 Február. = Albireo 6. 1976. márc. 56. sz. p. 21.

PAPP János: Meteorok - 1976 Február. = Albireo 6. 1976. márc. 56. sz. pp. 22-23.

PAPP János: Részleges napfogyatkozás megfigyelése, = Albireo 6. 1976. márc. 56. sz. pp. 23-24. Az 1976. ápr. 29-i napfogyatkozás előrejelzése és észlelési útmutatója.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: V 1500 Cyg = Nova Cygni 1975. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. p. 2. Észlelőtérkép, az "AAVSO Circular" 65. sz. alapján.

Változócsillagok. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. pp. 3-8. Kiszel Vilmos Gábor: Eruptív változók - március.; Brlás Pál: Orion-köd változói - január-február.; Szentmártoni Béla: Mira változók - március.; Zajácz György: Félszabályos változók - március.; Juhász Tibor: RV Tau változók - január-február.

GARAMVÖLGYI Ferenc: A Theta-1 Ori A. december 5-i fedése. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. p. 8. Sky and Telescope 1976. márc. száma alapján.

HENSHAW, Colin: HR Delphini - egy lassú nóva. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. p. 9. Fénygörbével, Tuboly Vince 1974. aug. és 1975. júl. közötti észleléseiből.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 30. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. p. 10. Integrációs TV-rendszerrel észlelve az 500 cm-es Palomar hegyi, és a 389 cm-es angol-ausztrál teleszkóppal, utóbbiban az NGC 1097 galaxis látványa.

A legközelebbi galaxis. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. p. 11. A Gamma Gem közelében. Sky and Telescope 1976. áprilisi számából.

VÁRVIZI Imre: Az integrációs TV-rendszerről. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. p. 11.

Galaxisok szuperhalmazai. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. p. 12. Asztronomicseszkij Cirkulár 1975. dec. 4. számából.

Mira-maximumok május-júniusban. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. p. 12.

Bolygók. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. pp. 13-14. Tepliczky István: Jupiter - 1976 február-március.; Balogh Imre: Szaturnusz - 1976 március.

P. J. [PAPP János]: West 1975n üstökös. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. p. 14. Pozíció és fényesség előrejelzések.

UJVÁROSY Antal: West 1975n üstökös. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. pp. 15-17. "… Végre egy igazi üstökös! … " szerepelt sok észlelő levelében: 25 észlelő 50 vizuális és 4 fotografikus megfigyelést végzett. 1976. márc. 2-től kezdve látták hazánkból. Az első napokban a fénye -1 és +1 mg közötti. Április végére +5 mg-ra halványodott.

PAPP János: Részleges holdfogyatkozás május 13-án. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. p. 17. Előrejelzés.

PAPP János: Meteorok - 1976 Március. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. pp. 18-19. A Sky and Telescope 1976. márciusi számában rövid cikk jelent meg az általunk felfedezett "márciusi Geminidákról". A feltételezett rajról, külföldről is kaptunk észleléseket.

PAPP János: Jupiter-fedés május 27-én. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. pp. 19-20. Előrejelzés.

HARMATI István: Nap. Naptevékenység - 1976 március. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. pp. 20-21.

P. J. [PAPP János] - Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Közlemény a Nap-megfigyelőkhöz! = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. p. 21. A rovat szerkesztését 1976 áprilisától Iskum József veszi át.

PAPP János: Speciális Nap-műszerek. 1. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. pp. 22-23. Polarizációs Nap-okulár. Távcső és megfigyelés.

Megfigyelések beküldése az "Albireo" számára. = Albireo 6. 1976. ápr. 57. sz. p. 24. Mélyég objektumok: Hevesi Zoltán.; Kettőscsillagok: Gombás Géza.; Változócsillagok: Szentmártoni Béla.; Üstökösök: Ujvárosy Antal.; Kisbolygók: Molnár Sándor.; Merkúr, Vénusz: Orha Zoltán.; Jupiter: Tepliczky István.; Szaturnusz: Balogh Imre.; Mars, Uránusz, meteorok, okkultációk: Papp János.; Nap: Iskum József.; Hold-alakzatok: Baracskai Lajos. Fedési- és cepheida-változók: Garamvölgyi Ferenc.; Asztrofotók: Kiszel Vilmos Gábor.

HEVESI Zoltán: Mély-ég objektumok. = Albireo 6. 1976. máj. 58. sz. pp. 2-4. Babcsány Gábor, Baracskai Lajos, Harsányi István, Karászi István, Németh Csaba, Popovics Sándor, Róka László, David Suszcynsky, Szabó Elemér, Tóth Miklós megfigyelései.

GOMBÁS Géza: Kettőscsillagok. = Albireo 6. 1976. máj. 58. sz. pp. 4-5. Babcsány Gábor, Dalos Endre, Gombás Géza, Harsányi János, Irmai Attila, Karászi István, Mohácsi Gyula, Németh Csaba, Szabó Elemér, Tepliczky István észlelései.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Mezősi Csaba: "A változócsillagok megfigyelése". = Albireo 6. 1976. máj. 58. sz. p. 5. A 16 oldalas útmutató ismertetése. Ezzel a számmal együtt küldik.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 31. = Albireo 6. 1976. máj. 58. sz. p. 6. A 3C-273 kvazár 150 és 200 cm-es távcsövekkel. A Tonanzintla 1530 kvazár a 389 cm-es távcsővel, az Anglo-Australian Observatory-ból.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: A GCVS harmadik kiegészítése. = Albireo 6. 1976. máj. 58. sz. p. 6. 1976-ban jelent meg, B. V. Kukarkin szerkesztésében. Az elnevezett változók száma 25.838-ra emelkedett.

PAPP János: Üstökös hírek. = Albireo 6. 1976. máj. 58. sz. p. 7.

Változócsillagok - 1976. április. = Albireo 6. 1976. máj. 58. sz. pp. 8-13. Kiszel Vilmos Gábor: Eruptív változók.; Brlás Pál: Orion-köd változói, Március-április.; Szentmártoni Béla: Mira változók.; Zajácz György: Félszabályos változók.; Fenyvesi András: Szabálytalan változók, Március-április.

HENSHAW, Colin: A Tau Cassiopeiae 1975-ben. = Albireo 6. 1976. máj. 58. sz. p. 13. Az AAK-tagok megfigyelései alapján konstans a fénye, az amplitúdója 0,15 mg csak.

HANSHAW, Colin: Az R CrB fényváltozása maximumban. = Albireo 6. 1976. máj. 58. sz. pp. 14-15. Fénygörbe: 1974. júl. és 1975. okt. között, az AAK-észlelések 5 napos átlagai alapján.

PAPP János: Meteorok - 1976 Április. = Albireo 6. 1976. máj. 58. sz. pp. 16-17.

UJVÁROSY Antal: West 1975n üstökös. = Albireo 6. 1976. máj. 58. sz. pp. 18-19. Az 1976. áprilisi észlelések rovata.

BALOGH Imre: Szaturnusz -április. = Albireo 6. 1976. máj. 58. sz. pp. 19-20.

TEPLICZKY István: A Jupiter 1974/75-ös láthatósága. = Albireo 6. 1976. máj. 58. sz. pp. 21-22. 56 megfigyelési napon 99 rajz készült.

PAPP János: Részleges napfogyatkozás, 1976. április 29. = Albireo 6. 1976. máj. 58. sz. pp. 22-25. Hazánkban rossz időjárási körülmények uralkodtak, a fogyatkozást sehol sem sikerült végigészlelni, csak részeredmények adódtak. Papp János és Nagy Rozália kétfős fogyatkozás-expedíciót alkotva Bulgáriába utazott és több mint 100 m magasan, jó időben, sikeresen észlelte, az ott már centrális gyűrűs napfogyatkozást.

ISKUM József: Nap. [1976. április.] = Albireo 6. 1976. máj. 58. sz. pp. 25-26.

PAPP János: Speciális Nap-műszerek. 2. = Albireo 6. 1976. máj. 58. sz. pp. 27-28. Nap-spektroszkóp. Spektrohelioszkóp. Távcső és megfigyelés.

HEVESI Zoltán: Mély-ég objektumok. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. p. 2. Balogh Imre, Dalos Endre megfigyelései.

GOMBÁS Géza: Kettőscsillagok. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. p. 3. Dalos Endre, Gombás Géza, Kosztics András, Szentmártoni Béla észlelései.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 32. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. p. 4. Spektrográf, számkijelzéses színképelemzés, a Plútóra is alkalmazva.

SZENTMÁRTONI Béla - PAPP János: Kérés az AAK-tagsághoz! = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. p. 4. Vannak, akik az Albireo-hoz is és a Meteorhoz is beküldik ugyanazokat a megfigyeléseket. Kérjük az észlelőket, hogy az Albireo-ba csak olyan adatokat küldjenek be, amelyet kizárólag ide küldenek!

Változócsillagok - 1976 május. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. pp. 5-8. Kiszel Vilmos Gábor: Eruptív változók.; Szentmártoni Béla: Mira változók.; Zajácz György: Félszabályos változók.; Juhász Tibor: RV Tau változók - Márc., ápr.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Nyári mira-maximum előrejelzése. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. p. 8.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: VZ Cephei. /214870/ = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. p. 9.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Algol" különszám. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. p. 9. Az eddigi észlelési anyagból készültek feldolgozások, Garamvölgyi Ferenc és Juhász Tibor munkájaként. Nagyobb formátumban, 8 oldalon adta ki az esztergomi Petőfi Sándor Művelődési Központ.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: A "Draco" szakkör körlevelei. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. p. 9. A "Draco" Csillagász Szakkör a Bólyi "József Attila" Művelődési Házban működik, Dalos Endre vezetésével. Havonta adnak ki egyoldalas stencilezett körlevelet.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Változók Világa" - 7. szám. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. p. 9. E számmal együtt küldik. A GCVS adatváltozásait ismerteti és egy cikket közöl a fő színkép-osztályokról.

SZENTMÁRTONI Béla: SS Cygni. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. p. 10.

BROECKE, Eddy van den: Amatőrcsillagászat Belgiumban. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. pp. 11-12.

SZENTMÁRTONI Béla - TEPLICZKY István: Amatőr meteorológiai megfigyelések terve. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. p. 12. Amatőrcsillagászokból álló amatőr-meteorológusként figyelhetnék a légköri nyugodtságot, átlátszóságot, felhőzetet, halokat, egyéb jelenségeket.

PAPP János: Részleges holdfogyatkozás - 1976 május 13. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. p. 13. Majdnem mindenhol borult volt az ég, csak 6 észlelés érkezett be.

Bolygók. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. pp. 14-15. Balogh Imre: Szaturnusz - Május.; Papp János: Uránusz - Március-április.

PAPP János: meteorok - 1976. Május. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. pp. 16-17. A megfigyelések 70 %-át két meteorészlelő csoport végzi: a karcagi és a székesfehérvári.

CSIBA Márton - VLAHOSZ Miklós: Jelgenerátor óraműhöz. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. p. 17.

ISKUM József: Nap-észlelési nyomtatvány bevezetése. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. p. 18.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1976 május. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. pp. 19-20.

PAPP János: Neptunusz okkultáció 1976 július 8-án. = Albireo 6. 1976. jún. 59. sz. p. 20. Előrejelzés.

HEVESI Zoltán: Mély-ég objektumok. = Albireo 6. 1976. júl. 60. sz. pp. 2-3. Babcsány Gábor, Baracskai Lajos, Cséplő Mihály, Hajnáczky Sándor, Harsányi István, Hevesi Zoltán, Jankovics Zoltán, Karászi István, Kiszel Vilmos Gábor, Papp János, Réti Lajos, Rohoska Lajos, Rózsa Dalma, Szabó Elemér, Szegedi Béla, Szentmártoni Béla, Udvari Attila észlelései.

GOMBÁS Géza: Kettőscsillagok. = Albireo 6. 1976. júl. 60. sz. pp. 4-5. Gombás Géza, Karászi István, Szabó Elemér, Szentmártoni Béla megfigyelései.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 33. = Albireo 6. 1976. júl. 60. sz. p. 5. Hat planetárisköd látványa: négy 102 cm-es, egy 254 cm-es, és az M 57 egy 152 cm-es távcsővel.

SZENTMÁRTONI Béla: Az Epszilon Lyrae négyescsillag. = Albireo 6. 1976. júl. 60. sz. pp. 6-7.

Új hírek a "Tojás"-ködről. = Albireo 6. 1976. júl. 60. sz. p. 7. Jelzése: CRL 2688. Sky and Telescope 1976. júliusi szám alapján.

Változócsillagok - 1976 június hó. = Albireo 6. 1976. júl. 60. sz. pp. 8-11. Kiszel Vilmos Gábor: Eruptív változók.; Szentmártoni Béla: Mira változók.; Szegedi Béla: Félszabályos változók.

SZENTMÁRTONI Béla: D'Arrest 1976e üstökös. = Albireo 6. 1976. júl. 60. sz. pp. 11-12. Koordináták és fényesség-előrejelzések. 1976. aug. 12-én 0,15 csillagászati egységre lesz a Földtől.

UX Draconis / H=192576/ észlelőtérképek. = Albireo 6. 1976. júl. 60. sz. p. 12.

TEPLICZKY István: A Jupiter 1975/76-os láthatósága. = Albireo 6. 1976. júl. 60. sz. pp. 13-14. 27 észlelő 88 éjszakán 164 rajzot készített.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1976. június. = Albireo 6. 1976. júl. 60. sz. pp. 14-15.

PAPP János: Meteorok - 1976 Június. = Albireo 6. 1976. júl. 60. sz. pp. 16-18.

PAPP János: Amatőrcsillagászat Bulgáriában. = Albireo 6. 1976. júl. 60. sz. pp. 19-20. A csillagászat oktatása, a szakcsillagász-képzés, a csillagászati ismeretterjesztés, a Bolgár Csillagászati Baráti Kör. A Sztara Zagora-i népobszervatórium és hegyi csillagvizsgáló körülményeinek és munkájának részletezése.

PAPP János: Felhívás okkultáció-észlelésre. = Albireo 6. 1976. júl. 60. sz. p. 20.

HEVESI Zoltán: Mély-ég. = Albireo 6. 1976. aug. 61. sz. pp. 2-4. Balogh Imre, Dalos Endre, Tepliczky István, Jankovics Zoltán, Karászi István, Kart Pál, Kocsis Antal, Kótai Gyula, Németh Csaba, Papp János, David Suszcynski megfigyelései.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 34. = Albireo 6. 1976. aug. 61. sz. p. 5. Ausztráliában egy 120 cm nyílású Schmidt-teleszkóppal fényképezik az eget, ezek fotólemezeiről ismerteti az M 83, az NGC 5128, a Szenes-zsákot.

GOMBÁS Géza: Kettőscsillagok. = Albireo 6. 1976. aug. 61. sz. pp. 6-7. Harsányi János, Hevesi Zoltán, Horváth Attila, Karászi István, Németh Csaba, Szegedi Béla, Udvardi Attila észlelései.

SZENTMÁRTONI Béla: Két változó-észlelési problémáról. = Albireo 6. 1976. aug. 61. sz. p. 7. 1./ Szabadszemes változók. A szabadszemmel történő észlelés megszüntetése az óriási hibaszórás miatt. Helyette a fényes változók követése fotografikusan, egyszerű fényképezőgépekkel. 2./ Cepheida változók. Az Algol csak a fedésiekkel kíván foglalkozni, törölte programjából a cepheidákat, az ilyen észleléseket az Albireo továbbra is várja.

Változócsillagok - 1976 július. = Albireo 6. 1976. aug. 61. sz. pp. 8-11. Brlás Pál: Eruptív változók.; Szentmártoni Béla: Mira változók.; Fenyvesi András - Karászi István: Szabálytalan és RV Tau változók - Május-június.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Magnitudo" - 5. szám. = Albireo 6. 1976. aug. 61. sz. p. 11. A kiadvány ismertetése.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: SV Cygni észlelő-térképe. = Albireo 6. 1976. aug. 61. sz. p. 12.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Mira-maximumok szeptemberben. = Albireo 6. 1976. aug. 61. sz. p. 13. Az AAVSO Bulletin 39. alapján.

PAPP János: Üstökös hírek. = Albireo 6. 1976. aug. 61. sz. p. 13.

PAPP János: Észlelőtábor Berekfürdőn. = Albireo 6. 1976. aug. 61. sz. p. 14. 1976. július 24-31-ig került megrendezésre a karcagi "Déryné" Művelődési Központ csillagászati szakköre által szervezett "Cygnus '76" országos megfigyelőtábor.

UJVÁROSY Antal: West 1975. n. üstökös. 1. = Albireo 6. 1976. aug. 61. sz. pp. 15-17. A kóma valódi méretének alakulása.

UJVÁROSY Antal: D'Arrest 1976e. üstökös. = Albireo 6. 1976. aug. 61. sz. p. 17. 1976. júliusában 6 észlelő 8 észlelést végzett.

PAPP János: Meteorok - 1976 Július. = Albireo 6. 1976. aug. 61. sz. pp. 18-20. Csoportos meteor-megfigyelés táborokban is folyt. A Vértesben a Mizar -'76 táborban 8 fő július 1-4-ig, a Bólyban rendezett Draco - '76 megfigyelőtáborban 11 fő júl. 19-23-ig, a Karcag melletti Berekfürdőn szervezett Cygnus - '76 észlelőtáborban júl. 24-31-ig meteoroztak.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1976. július. = Albireo 6. 1976. aug. 61. sz. pp. 21-22.

PAPP János: Szakköri vetélkedő Dunaújvárosban. = Albireo 6. 1976. aug. 61. sz. pp. 22-23. A Dunaújvárosi Munkás Művelődési Központ csillagászati szakköre által meghirdetett "Csillagászati Szakkörök Első Országos Feladatmegoldó Versenyé"-re februárban 32 nevezés érkezett. Az első 8 szakkör mérte össze tudását 1976. júl. 17-18-án Dunaújvárosban. A vetélkedőt Taracsák Gábor vezette, a zsűri elnöke Érdi Bálint volt. Az első helyet az Újpesti Ady Endre Művelődési Ház Csillagászati Klubja szerezte meg: Iskum József, Papp János, Szeiber János, Tihanyi István. A másodikak a váciak, a harmadikak a pomáziak lettek.

HENSHAW, Colin: Angliában szokatlan jelenség észlelése - a világító felhők. = Albireo 6. 1976. aug. 61. sz. pp. 23-24. 1976. jún. 27-én.

Megfigyelések beküldése, = Albireo 6. 1976. aug. 61. sz. p. 24. Orha Zoltán bevonult, a Merkúr és Vénusz észlelések Vizi Péter címére küldendők.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 35. = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. p. 2. Az NGC 2264 nyílthalmaz a Mt. Wilson 150 és 250 cm-es távcsöveivel, és az 500 cm-es Palomar-teleszkóppal.

HEVESI Zoltán: Mély-ég. = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. pp. 3-5. Babcsány Gábor, Balogh Imre, Baracskai Lajos, Berkó Ernő, Dobány Zoltán, Karászi István, Kiszel Vilmos Gábor, Mitnyik János, Szőke Balázs, Tuboly Vince megfigyelései.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Amatőr meteorológia. = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. p. 5. A programra 50 fő jelentkezett. A bólyi "Draco" Csillagászati Szakkör (vezetője Dalos Endre) vállalta, hogy "Atmoszféra" címmel negyedéves körlevelet adnak ki. Tepliczky István részletes meteorológiai programot készített 4 oldal terjedelemben.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Fedési Változó Térképek". = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. p. 5. Juhász Tibor és Garamvölgyi Ferenc összeállítása 16 oldalon 25 fedési térképét adja.

GOMBÁS Géza: Kettőscsillagok. = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. p. 6. Berkó Ernő, Hevesi Zoltán, Mitnyik János, Orha Zoltán, Tóth Imre, Tuboly Vince észlelései.

Kisbolygó körlevél. = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. p. 6. A szeptemberi-októberi láthatóságú Hebe kisbolygóról, az Albireo kisbolygórovatának különkiadásaként körlevelet adott ki (észlelőtérképpel) a váci Művelődési Központ, Molnár Sándor összeállításában.

Változócsillagok. = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. pp. 7-11. Brlás Pál: Eruptív változók - Aug.; Szentmártoni Béla: Mira változók - Aug.; Zajácz György: Félszabályos változók - Júl. & Aug.

BRLÁS Pál: A0535+26. /Harvard-sz.: 053226./ = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. p. 11. Azaz: SAO 077348. Fényét változtatja 0,7 mg amplitúdóval.

SZENTMÁRTONI Béla: Változócsillag észlelési problémák. = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. p. 12. Sok fényes változó "agyon-észlelt", másokról alig van észlelés. Ezután a rovatban az észlelt csillagok (és nem a fénybecslések) számát tüntetjük fel.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Mira-maximumok előrejelzése. = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. p. 13.

R Tri /M/ és W Tri /SRc/ észlelőtérképe. = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. p. 13.

BULLIVANT, Jeremy: CY Aquarri = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. p. 14. RR Lyrae típusú változó, 87 perces periódussal.

HENSHAW, Colin: A nyár csillagszínei. = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. p. 15.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Az RR Lyr-változók észleléséről. = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. p. 15.

PAPP János: Meteorok - 1976. augusztus. = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. pp. 16-17.

BROECKE, Eddy van den: A VVS Meteor Szekció munkájáról. = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. pp. 18-19. A Belgiumban folyó meteorozásról.

PAPP János. A Vénusz 1976/77-es keleti elongációja. = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. pp. 19-20.

"ZHR Bulletin - No. 2." = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. p. 20. Az MMTÉH-tagok 1974-es megfigyeléseiből számított 1082 ZHR-adatot tartalmazó kiadvány. A Komárom megyei Művelődési Központ adta ki Tatán.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1976. augusztus. = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. pp. 21-22.

UJVÁROSY Antal: West 1975 n üstökös. 2. = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. pp. 22-24. A csóva változása.

UJVÁROSY Antal: D'Arrest 1976.e. üstökös. = Albireo 6. 1976. szept. 62. sz. p. 23. 1976. augusztusban 6 észlelő 7 megfigyelést végzett.

SZENTMÁRTONI Béla: A mélyég és kettőscsillag észlelésekről. = Albireo 6. 1976. okt. 63. sz. pp. 2-3. Az évek során 4500 mélyég objektumról és 2500 kettőscsillagról készült leírás. A legtöbbet észlelt objektumok feldolgozása megkezdődött.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 36. = Albireo 6. 1976. okt. 63. sz. p. 3. Az állatövi fény látványa tiszta és sötét helyekről.

Változócsillagok - 1976. szeptember hó. = Albireo 6. 1976. okt. 63. sz. pp. 4-8. Brlás Pál: Eruptív változók.; Szentmártoni Béla: Mira változók.; Zajácz György: Félszabályos változók.; Szabálytalan és RV Tau változók - Július/Augusztus. SS Cygni maximum, August-September 1976. [fénygörbe.]

SZENTMÁRTONI Béla: Cepheida változók észlelése, július-szeptember. = Albireo 6. 1976. okt. 63. sz. p. 9. A változók neve, az észlelések száma, az észlelők névkódja.

"Változócsillag Térképek" - IX. = Albireo 6. 1976. okt. 63. sz. p. 9.

BÖDŐK Zsigmond: Jupiterhold felületi alakzatok észlelése. = Albireo 6. 1976. okt. 63. sz. p. 10. Skalnate Pleso-i obszervatórium 60 cm-es refraktorával 1976. aug. 22-én észlelte és rajzolta a négy holdat. 962x, 1016x és 1460x nagyítást alkalmazott.

TEPLICZKY István: Jupiter; Július-szept. = Albireo 6. 1976. okt. 63. sz. p. 11.

PAPP János: A Nagy Vörös Folt megfigyelése. = Albireo 6. 1976. okt. 63. sz. pp. 12-13. Felhívás a megfigyelésre, rajzolásra, szín-és intenzitásbecslésre, a CM-átvonulások követésére.

PAPP János: Holdfogyatkozás félárnyékban - 1976. november 6/7. = Albireo 6. 1976. okt. 63. sz. p. 13. Előrejelzés.

Az "Atmoszféra" 1. száma elkészült. = Albireo 6. 1976. okt. 63. sz. p. 13. A bólyi "Draco" Csillagászati szakkör kiadásában. E számmal együtt küldik.

PAPP János: Meteorok - 1976 szeptember. = Albireo 6. 1976. okt. 63. sz. p. 14.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1976. Szeptember. = Albireo 6. 1976. okt. 63. sz. pp. 15-16.

HEVESI Zoltán - GOMBÁS Géza: Mély-ég és kettőscsillagok. = Albireo 6. 1976. nov. 64. sz. pp. 2-4. Mély-ég megfigyelések: Karászi István, Tihanyi István.; Kettőscsillag megfigyelések: Csapó János, Dalos Endre. Észlelő-térkép a Cepheus-ból.

Változócsillagok - 1976 október. = Albireo 6. 1976. nov. 64. sz. pp. 5-8. Brlás Pál: Eruptív változók.; Szentmártoni Béla: Mira változók.; Zajácz György: Félszabályos változók.

Az elmúlt évtized nóvái. /A GCVS S1, S2, S3 adatai alapján./ = Albireo 6. 1976. nov. 64. sz. p. 8. 21 nóva 1967-1976-ig.

SZENTMÁRTONI Béla: A nóva-kitörésekről. 1. = Albireo 6. 1976. nov. 64. sz. pp. 9-10.

HENSHAW, Colin: Az R CrB 1974-75 évi maximuma. = Albireo 6. 1976. nov. 64. sz. pp. 10-11. Angol és magyar amatőrcsillagászok adatainak elemzése.

SZENTMÁRTONI Béla: Nova Vulpeculae 1976. = Albireo 6. 1976. nov. 64. sz. p. 12. Alcock 1976. okt. 21-én fedezte fel. A Cygnus-11 körlevélben kaptak tájékoztatást az észlelők.

Bolygók. = Albireo 6. 1976. nov. 64. sz. pp. 13-14. Tepliczky István: Jupiter - 1976 október.; Vizi Péter: Vénusz - 1976 szeptember-október.; Papp János: A GRS CM-átmenetek - 1976 december.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1976. Október. = Albireo 6. 1976. nov. 64. sz. pp. 15-16.

PAPP János: Meteorok - 1976 október. = Albireo 6. 1976. nov. 64. sz. pp. 17-18.

PAPP János: Holdfogyatkozás - 1976 november 6/7. = Albireo 6. 1976. nov. 64. sz. pp. 18-19. Állandóan vonuló felhőzet volt, 7 észlelő küldött beszámolót.

VERHAEGEN, Willy: A V.V.S. Okkultációs Szekciója. = Albireo 6. 1976. nov. 64. sz. p. 19. Belgiumi csillagfedés-észlelő szervezetek és munkásságuk.

PAPP János: Uránusz okkultáció 1977 január 14-én. = Albireo 6. 1976. nov. 64. sz. p 20. Előrejelzés és észlelési útmutató.

Megfigyelések beküldése az A.A.K-hoz. = Albireo 6. 1976. dec. 65. sz. p. 2. Mély-ég objektumok: Hevesi Zoltán.; Kettőscsillagok: Gombás Géza.; Változócsillagok (cepheidák is), "földfény" program: Szentmártoni Béla.; Üstökös: Ujvárosy Antal.; Kisbolygók: Molnár Sándor.; Merkúr, Vénusz: Vizi Péter.; Jupiter: Tepliczky István.; Szaturnusz: Balogh Imre.; Nap: Iskum József.; Meteorok, Mars, külső bolygók, fogyatkozások, okkultációk: Papp János.; Fotografikus változók: Kiszel Vilmos Gábor.; Fedési változók: Garamvölgyi Ferenc.; Hold-programok: Hajnáczky Sándor.; Meteorológia: Tepliczky István.

HEVESI Zoltán - GOMBÁS Géza: Mély-ég és kettőscsillagok. = Albireo 6. 1976. dec. 65. sz. p. 3. Mély-ég észlelések: Pat Brennan, Szőke Balázs.; Kettőscsillag észlelések: Szentmártoni Béla.; Fényes és könnyű objektumok.

Változócsillagok - 1976. november. = Albireo 6. 1976. dec. 65. sz. pp. 4-8. Brlás Pál: Eruptív változók.; Szentmártoni Béla: Mira változók.; Zajácz György: Félszabályos változók.; Karászi István: Szabálytalan és RV Tau változók - szeptember-október.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Mira-maximumok 1977 január hóban. = Albireo 6. 1976. dec. 65. sz. p. 8.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Nóva-hírek. = Albireo 6. 1976. dec. 65. sz. p. 8. Nova Vulpeculae 1976.; Nova Ophiuchi 1976.

SZENTMÁRTONI Béla: A nóva-kitörésekről. 2. = Albireo 6. 1976. dec. 65. sz. pp. 9-10.

Bolygók - 1976 november. = Albireo 6. 1976. dec. 65. sz. pp. 11-13. Tepliczky István: Jupiter.; Vizi Péter: Vénusz.; Papp János: Az új bolygóészlelő lapok kitöltéséről.

PAPP János: Fogyatkozások 1977-ben. = Albireo 6. 1976. dec. 65. sz. pp. 14-15.

PAPP János: A GRS CM-átmenetei - 1977 január. = Albireo 6. 1976. dec. 65. sz. p. 15.

PAPP János: Hírek a Vörös Foltról. = Albireo 6. 1976. dec. 65. sz. p. 15.

PAPP János: Meteorok - 1976 november. = Albireo 6. 1976. dec. 65. sz. pp. 16-18.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1976. November. = Albireo 6. 1976. dec. 65. sz. pp. 18-19.

SZENTMÁRTONI Béla: A Föld fénye a Holdon. = Albireo 6. 1976. dec. 65. sz. pp. 19-20. Osztrák amatőrök 1976 eleje óta foglalkoznak ezzel a programmal. Cél a hamuszürke fény látványának észlelése. A láthatóság becslése: 0-tól 7-ig tartó skálán.

HEVESI Zoltán: Mély-ég objektumok. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. pp. 2-3. Pat Brennan, Hajnáczky Sándor, Karászi István, Molnár Csaba, Szentmártoni Béla, Szőke Balázs észlelései.

GOMBÁS Géza: Kettőscsillagok. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. pp. 3-4. Hajnáczky Sándor, Hevesi Zoltán, Molnár Csaba, Szentmártoni Béla megfigyelései.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 37. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. pp. 5-6. Szokatlan alakú galaxisok a déli égbolton a 389 cm teleszkóppal.

BABCSÁNY Gábor: Gáz-és porfelhők. 1. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. pp. 6-7.

SZENTMÁRTONI Béla: Földfény program. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. p. 7. 1976. december végén megkezdődtek a hazai földfény megfigyelések. Az első észlelők: Cseresznye Ferenc, Hajnáczky Sándor, Hevesi Zoltán, Irmai Attila, Soós Zoltán, Szőke Balázs, Vizi Péter.

PAPP János: 1976. k. Lovas üstökös. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. p. 7. 1976. okt. 27-én fedezte fel Piszkéstetőn Lovas Miklós 17 mg-val, közvetlenül az M 82 mellett.

Változócsillagok - 1976 december. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. pp. 8-12. Brlás Pál: Eruptív változók.; Orion-köd változói.; SS Cygni maximum, 1976 december.; Szentmártoni Béla: Mira változók.; Zajácz György: Félszabályos változók.

SZENTMÁRTONI Béla: Nova Vulpeculea 1976. = NQ Vul. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. p. 13. Ismertetés és térkép. Az AAVSO Circular 74. száma alapján.

SZENTMÁRTONI Béla: Mira változók maximumai 1977 februárban. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. p. 14.

KISZEL Vilmos Gábor: Fényes változók fotografikus programja. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. p. 14. 1976. IV. negyedévben 4 észlelő 38 filmnegatívot küldött be.

MOLNÁR Sándor: Kisbolygók 1976. II. félévben. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. p. 14. Eunomia, Hebe, Hermione, Julia, Iris megfigyelések.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1976 December. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. p. 15.

VIZI Péter: Merkúr - Vénusz. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. p. 16. Egy bizonyos hónap (valószínűleg 1976. december) észlelései.

PAPP János: A GRS CM-átmenetei, 1977 február. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. p. 16.

PAPP János: A Merkúr 1977-es láthatósága. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. p. 17.

PAPP János: Meteorok - 1976 december. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. pp. 18-19.

SZENTMÁRTONI Béla: "Comet Journal". = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. p. 20. Tuboly Vince a közelmúltban egy üstökös-kutató és észlelő hálózatot szervezett. Már 23 tagjuk van, kéthavi lapjuk a Comet Journal.

"Atmoszféra" - 2. szám. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. p. 20.

Új címlapunk. = Albireo 7. 1977. jan. 66. sz. p. 20. Az NGC 6960, a Cyg-ban lévő "Fátyolköd" egyik íve. Bödők Zsigmond felvétele, 30 cm-es asztrográffal.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 38. = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. pp. 2-3. Szokatlan alakú galaxisok a déli égbolton a 389 cm-es teleszkóppal. Második rész.

BABCSÁNY Gábor: Gáz- és porfelhők. 2. = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. pp. 3-4.

SZENTMÁRTONI Béla: Földfény-észlelések, 1977 január. = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. p. 4.

HEVESI Zoltán. Mély-ég objektumok. = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. p. 5. Pat Brennan, Szőke Balázs észlelései.

GOMBÁS Géza: Kettőscsillagok. = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. p. 5. Hevesi Zoltán, Szentmártoni Béla megfigyelései.

Változócsillagok - 1977. Január. = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. pp. 6-10. Brlás Pál: Eruptív változók.; Orion-köd változói.; Szentmártoni Béla: Mira változók.; Babcsány Gábor: Félszabályos változók.; Karászi István: Szabálytalan és RV Tau változók, 1976 november-december.

BRLÁS Pál: Az NQ Vulpeculae fényváltozásai a maximumot követő három hónapban. = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. pp. 10-11. 1976. okt. 21. és dec. 31. közötti fénygörbékkel.

SZENTMÁRTONI Béla: Mira-maximumok márciusban. = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. p. 12.

SZENTMÁRTONI Béla: Cepheida-észlelések, 1976. október-december. = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. p. 12.

SZENTMÁRTONI Béla: Nova Sagittae 1977. /Harvard-sz.: 193417./ = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. p. 13. 1977. jan. 7-én fedezte fel John G. Hosty angol amatőrcsillagász 7,2 mg-nál.

Bolygók - 1976 december - 1977 január. = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. pp. 14-16. Tepliczky István: Jupiter, december-január.; Vizi Péter: Vénusz január.

PAPP János: Hírek a Vörös Foltról. = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. p. 17.

PAPP János: A GRS CM-átmenetei. = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. p. 17. 1977. március.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1977 Január. = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. p. 18.

HEVESI Zoltán: A 20. napciklus minimuma. = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. pp. 19-20. Az előrejelzések 1975,5 időpontot adtak. Az AAK 1974-1976 években végzett 5931 megfigyelése alapján a minimum: 1976,166-kor volt.

PAPP János: Két fényes szimultán tűzgömb. = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. p. 21. Egyiket 1976. nov. 09-én este látták Pápa, Körmend, Győr helyekről. A másikat 1976. nov. 27-én hajnalban Székesfehérvár és Dombóvár észlelői látták. A jelenségek valódi helyzetének és adatának számítása.

PAPP János: Meteorok - 1977 január. = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. pp. 22-23.

PAPP János: Üstökös hírek. = Albireo 7. 1977. febr. 67. sz. pp. 23-24.

Változócsillagok - 1977. február. = Albireo 7. 1977. márc. 68. sz. pp. 2-6. Brlás Pál: Eruptív változók.; Orion-köd változói.; Molnár Csaba: Mira változók.; Babcsány Gábor: Félszabályos változók.

MEZŐSI Csaba: Az "unique" változók. = Albireo 7. 1977. márc. 68. sz. pp. 7-8. EG And, VY CMa, FU Ori, FG Sge, V 818 Sco, A0535+26 = SAO 077348.

SZENTMÁRTONI Béla: Mira-maximumok április és május hóban. = Albireo 7. 1977. márc. 68. sz. p. 8.

SZENTMÁRTONI Béla: Az R Leo és AA Per észlelőtérképei. = Albireo 7. 1977. márc. 68. sz. pp. 8-9.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 39. = Albireo 7. 1977. márc. 68. sz. p. 10. NGC 104, 3372, 2070 és M 42, M 46 egy 30 cm-es távcsővel, Ausztráliából.

HEVESI Zoltán: Mély-ég objektumok. = Albireo 7. 1977. márc. 68. sz. p. 11. Balogh Imre, Hevesi Zoltán, Horváth Attila, Kart Pál, Németh Csaba észlelései.

GOMBÁS Géza: Kettőscsillagok = Albireo 7. 1977. márc. 68. sz. p. 12. Csapó János, Dalos Endre, Gombás Géza, Molnár Csaba, Szentmártoni Béla megfigyelései.

Bolygók - 1977. február. = Albireo 7. 1977. márc. 68. sz. pp. 13-16. Vizi Péter: Vénusz - február.; Tepliczky István: Jupiter.; Balogh Imre: Szaturnusz.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Földfény-észlelések, 1977 február. = Albireo 7. 1977. márc. 68. sz. p. 16.

SZENTMÁRTONI Béla: Levelezési lehetőség francia amatőrcsillagászokkal. = Albireo 7. 1977. márc. 68. sz. p. 16.

BALOGH Imre: Megjegyzések a Szaturnusz észlelésével kapcsolatban. = Albireo 7. 1977. márc. 68. sz. p. 17.

PAPP János: A GRS CM-átmenetei. = Albireo 7. 1977. márc. 68. sz. p. 17.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1977. február. = Albireo 7. 1977. márc. 68. sz. pp. 18-19.

ISKUM József: Érdekes Nap-jelenségek 1976-ban. = Albireo 7. 1977. márc. 68. sz. p. 19. 1976-ban 41 észlelő 1965 megfigyelést végzett.

PAPP János: Meteorok - 1977. február. = Albireo 7. 1977. márc. 68. sz. pp. 20-21.

PAPP János: Részleges holdfogyatkozás teljes árnyékban - 1977. április 4. = Albireo 7. 1977. márc. 68. sz. pp. 21-22. Előzetes útmutató.

SZENTMÁRTONI Béla: Foltok a BY-típusú csillagokon. = Albireo 7. 1977. márc. 68. sz. pp. 23-24. Csillagfoltok a BY Draconis típusú változókon.

HEVESI Zoltán: Mélyég objektumok. = Albireo 7. 1977. ápr. 69. sz. pp. 2-3. Garbera István, Hevesi Zoltán, Jankovics Zoltán, Karászi István, Kizur Zoltán, Szőke Balázs, Wolfgang Vollmann észlelései.

GOMBÁS Géza: Kettőscsillagok. = Albireo 7. 1977. ápr. 69. sz. pp. 3-4. Baracskai Lajos, Csapó János, Garbera István, Gombás Géza, Hevesi Zoltán, Szentmártoni Béla megfigyelései.

TÓTH Miklós: Cepheida változók észlelése - 1977 január-február. = Albireo 7. 1977. ápr. 69. sz. p. 4. 5 változóról 71 észlelés.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Nova Sagittarii 1977. = Albireo 7. 1977. ápr. 69. sz. p. 4. 1977. márc. 27-én fedezte fel Y. Kuwano Japánból.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 40. = Albireo 7. 1977. ápr. 69. sz. pp. 5-6. Észlelési körülmények rádiótávcsövekkel: Ausztráliában (Parkes) és Kanadában (Algonquin).

SZENTMÁRTONI Béla: Földfény észlelések márciusban. Földfényben látszó holdalakzatok észlelése. = Albireo 7. 1977. ápr. 69. sz. p. 6.

Változócsillagok - 1977 március. = Albireo 7. 1977. ápr. 69. sz. pp. 7-12. Brlás Pál: Eruptív változók.; Orion-köd változói.; Molnár Csaba: Mira változók.; Babcsány Gábor: Félszabályos változók.; Karászi István: Szabálytalan és RV Tau változók. /Január-február./

MEZŐSI Csaba: Röntgenforrásokkal bíró kettős rendszerek optikai változásai. = Albireo 7. 1977. ápr. 69. sz. pp. 13-15. V 818 Sco (Sco X-1), HZ Her (Her X-1), V 1357 Cyg (Cyg X-1), X Per, Cen X-3.

PAPP János: Meteorok - 1977 március. = Albireo 7. 1977. ápr. 69. sz. pp. 16-17.

Bolygók - 1977 március. = Albireo 7. 1977. ápr. 69. sz. pp. 18-21. Tepliczky István: Jupiter.; Balogh Imre. Szaturnusz.; Vizi Péter: Vénusz.

PAPP János. Az Uránusz észlelhetősége. = Albireo 7. 1977. ápr. 69. sz. p. 15., 21.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1977 március. = Albireo 7. 1977. ápr. 69. sz. pp. 22-23.

ISKUM József: A Nap aktív jelenségei 1. A fáklyák. = Albireo 7. 1977. ápr. 69. sz. pp. 23-24.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Atmoszféra". = Albireo 7. 1977. ápr. 69. sz. p. 24. Március végén készült el a 3. szám.

Nova Sgr 1977 észlelőtérképe. = Albireo 7. 1977. máj. 70. sz. p. 2.

Változócsillagok - 1977 április. = Albireo 7. 1977. máj. 70. sz. pp. 3-6. Brlás Pál: Eruptív változók.; Molnár Csaba: Mira változók.; Babcsány Gábor: Félszabályos változók.

MOLNÁR Csaba: Mira-maximumok júniusban. = Albireo 7. 1977. máj. 70. sz. p. 6. AAVSO Bulletin 40. alapján.

SZENTMÁRTONI Béla: A cepheida-program megszüntetése. = Albireo 7. 1977. máj. 70. sz. p. 6. A cepheida-változókat az AAK programjából töröljük, ezzel a típussal a jövőben nem kívánunk foglalkozni semmilyen formában.

SZENTMÁRTONI Béla: Nóvák, szupernóvák és más változós hírek. = Albireo 7. 1977. máj. 70. sz. p. 7. Nova Sge 1977, Nova Sgr 1977, Nóvák az LMC-ben, Szupernóva halvány galaxisban, Szupernóva az NGC 5406-ban (Lovas Miklós fedezte fel 1977 márc. 18-án), PKS 0735+178, RY Sgr IR-sugárzása, Szupernóva az NGC 4340-ben.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: NGC 6207 galaxis a Hercules-ben. = Albireo 7. 1977. máj. 70. sz. p. 8.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Üstökös kiadványokról. = Albireo 7. 1977. máj. 70. sz. p. 8. Ujvárosy Antal: Az üstökösök megfigyelése című megfigyelési útmutató. Tuboly Vince szerkesztésében megjelent a Comet Journal 4. száma.

Ujvárosy Antal: Üstökös hírek. = Albireo 7. 1977. máj. 70. sz. p. 9.

Bolygók - 1977 április. = Albireo 7. 1977. máj. 70. sz. pp. 10-11. Tepliczky István: Jupiter.; Balogh Imre: Szaturnusz.

PAPP János: Az Uránusz gyűrűje. = Albireo 7. 1977. máj. 70. sz. pp. 12-13. 1977. márc. 10-én fedezték fel.

ISKUM József: nap. Naptevékenység - 1977 április. = Albireo 7. 1977. máj. 70. sz. pp. 14-15.

ISKUM József: A Nap aktív jelenségei 2. A napfoltok. = Albireo 7. 1977. máj. 70. sz. pp. 15-16.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Atmoszféra". = Albireo 7. 1977. máj. 70. sz. p. 16. Az 5. szám ismertetése.

PAPP János: Meteorok - 1977 április. = Albireo 7. 1977. máj. 70. sz. pp. 17-19.

KARÁSZI István: "Cygnus -77". = Albireo 7. 1977. máj. 70. sz. pp. 19-20. Karcagon, 1977. júl. 10-20-ig rendezik az Altair Klub észlelőtáborát, mely egyben AAK találkozó lesz.

SZENTMÁRTONI Béla: Földfény - 1977. március. = Albireo 7. 1977. máj. 70. sz. p. 20. A nagyszámú észlelés indokolttá teszi, hogy külön rovatvezető legyen, aki a földfény észlelésekkel foglalkozik. 1977 májustól a rovatvezető: Szőke Balázs.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 41. = Albireo 7. 1977. jún-júl. 71. sz. p. 2. Csillagászati észlelés repülőgépből: a KAO (Kuiper Airborne Observatory) fedélzetén.

HEVESI Zoltán: Mélyég megfigyelések. = Albireo 7. 1977. jún-júl. 71. sz. p. 3. Hevesi Zoltán, Kizur Zoltán, Németh Csaba megfigyelései.

HEVESI Zoltán: Kettőscsillagok. = Albireo 7. 1977. jún-júl. 71. sz. pp. 3-4. Dalos Endre, Garbera István, Szőke Balázs észlelései.

Változócsillagok - 1977 május. = Albireo 7. 1977. jún-júl. 71. sz. pp. 5-10. Szentmártoni Béla: Eruptív változók.; Molnár Csaba: Mira változók.; Babcsány Gábor: Félszabályos változók.; Karászi István: Szabálytalan és RV Tau változók.

MOLNÁR Csaba: Mira-maximumok júliusban. = Albireo 7. 1977. jún-júl. 71. sz. p. 10.

SZENTMÁRTONI Béla: Változócsillag Térképek - X. = Albireo 7. 1977. jún-júl. 71. sz. p. 10.

SZENTMÁRTONI Béla: CH Cygni. /192150./ = Albireo 7. 1977. jún-júl. 71. sz. p. 11. Ismertetés és térkép.

UJVÁROSY Antal: Üstökös hírek. = Albireo 7. 1977. jún-júl. 71. sz. p. 12.

PAPP János: Uránusz - 1977 január-május. = Albireo 7. 1977. jún-júl. 71. sz. p. 13. 4 észlelő 11 észlelést végzett.

VIZI Péter: A Vénusz esti láthatósága, 1976/77. = Albireo 7. 1977. jún-júl. 71. sz. pp. 14-15. 1976. szept. 10. és 1977. ápr. 6. között 72 napról 231 megfigyelés érkezett.

PAPP János: Meteorok - 1977. május. = Albireo 7. 1977. jún-júl. 71. sz. pp. 16-17.

SZŐKE Balázs: Földfény. = Albireo 7. 1977. jún-júl. 71. sz. p. 17. 1977. májusában 13 észlelő 50 földfény észlelést végzett.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1977 május. = Albireo 7. 1977. jún-júl. 71. sz. pp. 18-19.

ISKUM József: A Nap aktív jelenségei. 3. Kromoszférikus kitörések. = Albireo 7. 1977. jún-júl. 71. sz. pp. 19-20.

SZENTMÁRTONI Béla: Tájékoztató közlemény. = Albireo 7. 1977. aug. 72. sz. p. 2. Néhány változás az adatgyűjtőknél. Mélyég: Karászi István.; Földfény: Hajnáczky Sándor.; Jupiter: Gombos Gábor.; Fedési változók: Juhász Tibor.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 43. = Albireo 7. 1977. aug. 72. sz. p. 3. 50 galaxis észlelése a Tenerife-i 150 cm-es infravörös teleszkóppal. Első részében: 23 galaxis. [A sorozat ezen részének helyes sorszáma: 42.]

HEVESI Zoltán: Mélyég észlelések. = Albireo 7. 1977. aug. 72. sz. pp. 4-5. Balog Imre, Pat Brennan, Dalos Endre, Juhász Tibor, Karászi István, Kizur Zoltán, Maczinkó István, Mitnyik János, Németh Csaba, Papp János, Wolfgang Vollnann észlelései.

HEVESI Zoltán: Kettőscsillagok. = Albireo 7. 1977. aug. 72. sz. p. 6. Dalos Endre, Hevesi Zoltán megfigyelései.

UJVÁROSY Antal: Az Encke üstökös észlelése júliusban. = Albireo 7. 1977. aug. 72. sz. p. 6. 1977. júl. 12-én hajnalban Karcagról észlelték a 10 mg fényű üstököst.

Változócsillagok - 1977 június-július. = Albireo 7. 1977. aug. 72. sz. pp. 7-13. Brlás Pál: Eruptív változók.; Molnár Csaba: Mira változók.; Babcsány Gábor: Félszabályos változók.; Karászi István: Szabálytalan és RV Tau változók, május-június-július.

BABCSÁNY Gábor - KARÁSZI István: Az R Scuti 1976-ban. = Albireo 7. 1977. aug. 72. sz. pp. 14-15. Feldolgozás és fénygörbe 136 észlelés alapján.

MOLNÁR Csaba: Mira-maximumok szeptemberben. = Albireo 7. 1977. aug. 72. sz. p. 14.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1977 június-július. = Albireo 7. 1977. aug. 72. sz. pp. 16-17.

ISKUM József: Különlegesen nagy napfoltcsoport. = Albireo 7. 1977. aug. 72. sz. pp. 18-19. 1977. jún. 23. és júl. 2. között.

CSIBA Márton: "Távcsőépítő Amatőrök Útmutatója" = TAU. = Albireo 7. 1977. aug. 72. sz. p. 18. A dunaújvárosi Munkás Művelődési Központ Csillagászati Szakköre adja ki.

PAPP János: Meteorok 1977 június-július. = Albireo 7. 1977. aug. 72. sz. pp. 20-21.

PAPP János: A bolygóészlelések beküldésének új módja. = Albireo 7. 1977. aug. 72. sz. p. 22. Az észlelések két példányban készüljenek, ebből az egyik példány az ALPO-hoz kerül, az Egyesült Államokba.

SZENTMÁRTONI Béla: "Cygnus - 77" észlelőtábor Karcagon. = Albireo 7. 1977. aug. 72. sz. p. 23. 1977. júl. 10-20-ig zajlott a karcagi Altair Klub és a Déryné Művelődési Központ szervezésével, melyen AAK-tagok is részt vettek az ország különböző részeiből. A résztvevők száma 37 volt.

BRENNAN, Pat H.: A sarki fények Kanadában. = Albireo 7. 1977. aug. 72. sz. p. 24.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 44. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. p. 2. 50 galaxis észlelése a Tenerife-i 150 cm-es infravörös teleszkóppal. Második részében: 27 galaxis. [A sorozat ezen részének helyes sorszáma: 43.]

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. p. 2. Kohler 1977m üstökös. Tájékoztatást és térképet a "Cygnus" 13. számában is küldtek.

KARÁSZI István: Mély-ég. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. pp. 3-5. Jankovics Zoltán, Karászi István, Kart Pál, Kizur Zoltán, Kocsis Antal, Szentmártoni Béla, Tóth Imre, Ujvárosy Antal megfigyelései.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Asztro-foto Magazin. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. p. 5. Az összegyűlt csillagászati fényképekből Gombás Géza készít összeállítást.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Változók Világa" 1. és 2. szám. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. p. 5. A már elfogyott számokat: újra sokszorosították.

SZENTMÁRTONI Béla: A 61 Cygni és bolygórendszere. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. p. 6.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Távcsőkészítő Amatőrök Útmutatója" = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. p. 6. Megjelent a TAU első száma.

Változócsillagok 1977. augusztus hó. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. pp. 7-10. Brlás Pál: Eruptív változók.; Molnár Csaba: Mira változók.; Babcsány Gábor: Félszabályos változók.

MOLNÁR Csaba: Mira-maximumok októberben. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. p. 10. AAVSO Bulletin 40. sz. alapján.

SZENTMÁRTONI Béla: A nemzetközi együttműködés fejlődés e változócsillagoknál. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. p. 11. Külföldi kapcsolataink, különös tekintettel az AAVSO-ra.

MEZŐSI Csaba: Optikailag változó galaxismagok és kvazárok. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. pp. 12-14. Galaxismagok, Seyfert-galaxisok, N-galaxisok, BL Lacertae-objektumok, kvazárok.

VOLLMANN, Wolfgang: RT Cygni, 1975 november - 1977 június. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. pp. 14-15. Minimum és maximum értékek, fénygörbék. A periódus az észlelésekből: 192 nap.

BALOGH Imre: A Szaturnusz 1976/77-es láthatósága. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. pp. 16-17. 8 észlelő 66 megfigyelést végzett.

PAPP János: Meteorok - 1977 augusztus. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. pp. 18-19.

UJVÁROSY Antal: üstökös hírek. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. p. 20.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Hírek röntgen-forrásokról. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. p. 20. Aql X-1.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1977 augusztus. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. pp. 21-22.

HAJNÁCZKY Sándor: Földfény. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. p. 22. 1977. július-augusztusban 14 észlelő 49 megfigyelést végzett.

Szabadszemes és kisamplitúdójú fényes változók. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. p. 22. Az Albireo nem, viszont a Dorogi Csillagászati Szakkör foglalkozik ezekkel. A dorogi "József Attila" Művelődési Központ "Shedir" címmel körlevelet ad ki.

ISKUM József: A Nap aktív jelenségei. 4. A protuberanciák. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. p. 23.

PAPP János: A Voyager terv. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. p. 24.

Bolygó-észlelések beküldése. = Albireo 7. 1977. szept. 73. sz. p. 24. Vénusz, Merkúr: Vizi Péter.; Mars, Uránusz: Papp János.; Jupiter: Gombos Gábor.; Szaturnusz: Szabó Elemér.

SZENTMÁRTONI Béla: Mély-ég észlelőtérkép. = Albireo 7. 1977. okt. 74. sz. p. 2., 5. Alfa Tri - Gamma And - Rho Per közti vidék.

KARÁSZI István: Mély-ég. = Albireo 7. 1977. okt. 74. sz. pp. 3-5. Dalos Endre, Kamenár Róbert, Karászi István, Szentmártoni Béla észlelései.

Az eltűnő ködfolt - egy csillag alakul ki? = Albireo 7. 1977. okt. 74. sz. p. 6. A Cepheusban, 204525+67467(1950) pozíciónál. Egy FU Ori-hoz hasonló, fényesedő csillag. Sky and Telescope 1977 okt. száma alapján.

Változócsillagok - 1977 szeptember. = Albireo 7. 1977. okt. 74. sz. pp. 7-11. Mezősi Csaba: Eruptív változók.; Molnár Csaba: Mira változók.; Babcsány Gábor: Félszabályos változók.; Fenyvesi András: Szabálytalan és RV Tau változók - Augusztus-szeptember.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Közlemény a "TAU"-val kapcsolatban. = Albireo 7. 1977. okt. 74. sz. p. 11. Az 1. számot mindenki megkapta. Aki a jövőben megjelenő számokat igényli, az jelentkezzen!

BABCSÁNY Gábor: A BU Tauri fényváltozása, 1974-1977. = Albireo 7. 1977. okt. 74. sz. pp. 12-13. 1377 fénybecslés érkezett be. A csillag 5,3 és 5,7 mg között szabálytalanul változott.

MOLNÁR Csaba: Mira-maximumok novemberben. = Albireo 7. 1977. okt. 74. sz. p. 12. AAVSO Bulletin 40. adataiból.

UJVÁROSY Antal: Kohler 1977.m. üstökös. = Albireo 7. 1977. okt. 74. sz. p. 14. 6 észlelő 10 észlelést végzett 1977. szeptember végén - október elejeén.

UJVÁROSY Antal_ Üstökös hírek. = Albireo 7. 1977. okt. 74. sz. p. 14.

PAPP János: Meteorok - 1977 szeptember. = Albireo 7. 1977. okt. 74. sz. p. 15.

Bolygók. = Albireo 7. 1977. okt. 74. sz. pp. 16-18. Vizi Péter: Merkúr - Vénusz 1977. április-október.; Gombos Gábor: Jupiter - 1977 augusztus-szeptember.; Mars [1977. aug. 19-én] - Uránusz [1977. jan. 28. és jún. 21. között].

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Mélyég és kettőscsillag megfigyelési kézkönyv. = Albireo 7. 1977. okt. 74. sz. p. 18. Az I. rész mélyég-objektumokról, a II. rész kettőscsillagokról közöl feldolgozásokat. A III. rész katalógusokat tartalmaz. A most megjelent IV. rész külföldi szerzők cikkeit közli.

GOMBOS Gábor: Lehet-e a Jupiter szupravezető? = Albireo 7. 1977. okt. 74. sz. pp. 19-20.

BÖDŐK Zsigmond: Jupiterhold felületi alakzatok észlelése. = Albireo 7. 1977. okt. 74. sz. pp. 20-21. 60 cm-es Cassegrain-reflektorral észlelt. 1977. júl. 16-án, júl. 29-én és aug. 6-án voltak annyira kedvező viszonyok, hogy 1250x nagyítást is alkalmazhatott. Rajzain foltok, sávok láthatók.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1977 szeptember. = Albireo 7. 1977. okt. 74. sz. pp. 22-23.

HAJNÁCZKY Sándor: Földfény. = Albireo 7. 1977. okt. 74. sz. p. 23. 1977. szeptember hóban 8 észlelő 20 észlelést végzett.

GOMBÁS Géza: "Asztrofotó Magazin" - 1. = Albireo 7. 1977. okt. 74. sz. p. 24. Évente 3-4 alkalommal jelenik meg, a hazai asztrofotókat közli A5 méretben, fotós eljárással, Dokubróm papírra. Az 1. szám októberben jelenik meg 6 oldalon.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 44. = Albireo 7. 1977. nov-dec. 75. sz. p. 2. A légköri szcintilláció. A kozmikus sugarak hatása szemünkre.

SZENTMÁRTONI Béla: Összevont Albireo-szám. = Albireo 7. 1977. nov-dec. 75. sz. p 2.

KARÁSZ István: Mély-ég. = Albireo 7. 1977. nov-dec. 75. sz. pp. 3-5. Colin Henshaw, Jankovics Zoltán, Karászi István, Kart Pál, Kizur Zoltán, Szőke Balázs megfigyelései.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Kialakulóban lévő bolygórendszer? = Albireo 7. 1977. nov-dec. 75. sz. p. 5. MWC 349 a Cygnusban. Sky and Telescope 1977. nov. száma alapján.

UJVÁROSY Antal: Kohler 1977.m. üstökös. = Albireo 7. 1977. nov-dec. 75. sz. pp. 6-7. Az 1977. szeptember-októberi észlelések összesítése.

Változócsillagok - 1977. október. = Albireo 7. 1977. nov-dec. 75. sz. pp. 8-11. Mezősi Csaba: Eruptív változók.; Molnár Csaba: Mira változók.; Babcsány Gábor: Félszabályos változók.; Fenyvesi András: Szabálytalan és RV Tau változók.

MOLNÁR Csaba: Mira-maximumok decemberben és januárban. = Albireo 7. 1977. nov-dec. 75. sz. p. 12. AAVSO Bulletin 40. alapján.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Nova Ophiuchi 1977. = Albireo 7. 1977. nov-dec. 75. sz. p. 12.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Változócsillag katalógus." = Albireo 7. 1977. nov-dec. 75. sz. p. 12. Az új katalógus 553 változót tartalmaz.

GOMBOS Gábor: Jupiter - 1977. Október. = Albireo 7. 1977. nov-dec. 75. sz. pp. 13-14.

GOMBOS Gábor: Az 1977 októberi SEB-NEB zavar. = Albireo 7. 1977. nov-dec. 75. sz. pp. 14-15.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1977 október. = Albireo 7. 1977. nov-dec. 75. sz. pp. 16-17.

PAPP János: Meteorok - 1977 Október. = Albireo 7. 1977. nov-dec. 75. sz. p. 18.

HAJNÁCZKY Sándor: Földfény. = Albireo 7. 1977. nov-dec. 75. sz. p. 19. [1977. október hóban] 10 észlelő 40 becslést végzett.

PAPP János: Az Uránusz elhaladása az Alfa-1 és -2 Lib mellett. = Albireo 7. 1977. nov-dec. 75. sz. p. 19. 1977 dec. 19-én 2 ívperccel északra halad el.

SZENTMÁRTONI Béla: Viroviticai látogatás. = Albireo 7. 1977. nov-dec. 75. sz. p. 20. A viroviticai amatőrök kaposvári látogatását viszonozva: 1977. nov. 12-én utazott Jugoszláviába, Viroviticába. Az ottani "M. D. Bogdanic" Csillagászati Klub tagjai mellett a zágrábi csillagvizsgáló képviselőivel is találkozott.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Algol Évkönyv - 1978." = Albireo 7. 1977. nov-dec. 75. sz. p. 20. Juhász Tibor összeállítása. Előrejelzések és térképek.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 45. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. p. 2. Fánk alakú por-és gázködök: Lábnyom-köd, Tojás-köd. A Carinában a Roberts 22 látványa az ausztrál 389 cm-es AAT-vel.

KARÁSZI István: Mély-ég. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. pp. 3-5. Pat H. Brennan, Colin Henshaw, Hevesi Zoltán, Karászi István, Kizur Zoltán, Papp János, Szőke Balázs leírásai.

GOMBÁS Géza: Kettőscsillagok. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. p. 5. Dalos Endre, Hevesi Zoltán megfigyelései.

VOLLMANN, Wolfgang: Az M 31 magjának az észlelése. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. p. 5. 152 mm-es reflektorral észlelte.

HEVESI Zoltán: Nagy látszó méretű mély-ég objektumok. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. pp. 6-7. Alpha Persei csoport, Hyades, 16 Aurigae csoport, Coma Berenices, 67 Ophiuchi halmaza, Lambda Orionis halmaza.

SZENTMÁRTONI Béla: Észlelők figyelmébe. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. p. 7. Nagy szabadszemes halmazok. Binokulár használata. Kis refraktorok. "Égi fánkok" keresése.

UJVÁROSY Antal: Kohler üstökös - 1977. november. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. p. 8. 6 észlelő 12 megfigyelést végzett.

HAJNÁCZKY Sándor: Földfény - 1977 November-december. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. p. 8. 7 észlelő 24 megfigyelést küldött.

UJVÁROSY Antal: Üstökös hírek. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. p. 9.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Shedir" - 4. szám. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. p. 9. Vojczek Judit vette át a dorogi csillagászati szakkör vezetését és a Shedir szerkesztését.

Változócsillagok - 1977 november-december. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. pp. 10-14. Mezősi Csaba: Eruptív változók.; Molnár Csaba: Mira változók.; Babcsány Gábor: Félszabályos változók.; Fenyvesi András: Szabálytalan és RV Tau változók.

VOLLMANN, Wolfgang: Az Y Persei fényváltozása. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. pp. 14-16. 1975. december és 1977. július közötti feldolgozás. Az észlelt periódus: 230 nap.

Bolygók -1977. november-december. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. pp. 17-20. Papp János: Merkúr (1977. szept. 29.).; Papp János: Mars.; Gombos Gábor: Jupiter.

PAPP János: A GRS CM-átmenetei 1978 február hónapban. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. p. 20. Heelal 1978. jan. szám alapján.

TIHANYI István: A légköri nyugodtság és az átlátszóság. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. pp. 20-22. Gyakorlati tanácsok a légkör két jellemzőjének felismeréséhez, fokozatainak megállapításához. Mikor milyen amatőrcsillagász munkák végezhetők?

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1977 november-december. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. pp. 23-24.

ISKUM József: Fotografikusan követett napfoltcsoportfejlődés. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. pp. 25-26. Palkó Gyula küldte (Csap, Szovjetunió) és az 1977 decemberi nagy csoport fejlődését mutatja.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Asztrofotográfia". = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. p. 25. 16 oldalas cikkgyűjtemény, főleg a Sky and Telescope régebbi számaiból fordítva.

PAPP János: Meteorok - 1977 november-december. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. pp. 27-28.

PAPP János: Érdekes okkultációs jelenségek 1978-ban. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. pp. 29-30.

PAPP János: Fogyatkozások 1978-ban. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. p. 31.

Észlelések beküldése az "Albireo" számára. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. p. 32. Mély-ég objektumok: Karászi István.; Kettőscsillagok, asztrofotó: Gombás Géza.; Változócsillagok: Szentmártoni Béla.; Üstökösök: Ujvárosy Antal.; Nap: Iskum József.; Vénusz-Merkúr: Vizi Péter.; Jupiter: Gombos Gábor.; Szaturnusz: Szabó Elemér.; Mars, meteorok, fedések, fogyatkozások, távoli bolygók: Papp János.

SZENTMÁRTONI Béla: Törlések az AAK programjából. = Albireo 8. 1978. jan-febr. 76. sz. p. 32. A kisbolygók, valamint a változók fotografikus észlelése, és a "földfény a Holdon" program nem keltett már érdeklődést, nincsen értelme programban tartásuk.

Mély-ég észlelőtérképek. = Albireo 8. 1978. márc-ápr. 77. sz. p. 2. Cnc, Gem, UMa, Sex, LMi, Mon objektumaiból válogatva.

KARÁSZI István: Mély-ég objektumok. = Albireo 8. 1978. márc-ápr. 77. sz. pp. 3-5. Pat Brennan, Szőke Balázs észlelései.

GOMBÁS Géza: Kettőscsillagok. = Albireo 8. 1978. márc-ápr. 77. sz. pp. 5-6. Hevesi Zoltán, Szentmártoni Béla, Tóth Miklós megfigyelései.

SZENTMÁRTONI Béla: Mély-ég észlelőtérképek régebbi Albireo-számokban. = Albireo 8. 1978. márc-ápr. 77. sz. p. 6.

ALLEN, David: Megfigyelések nagy távcsövekkel. 46. = Albireo 8. 1978. márc-ápr. 77. sz. p. 7. 1977. nov. 17-én és 18-án az ausztrál 389 cm-es távcsővel két üstököst észlelt: a P/Arend-Rigaux-t és a Kohler-t.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Ködök, halmazok, galaxisok". = Albireo 8. 1978. márc-ápr. 77. sz. p. 7. Kiadványismertető. Mély-ég objektumokkal kapcsolatos külföldi cikkek gyűjteménye 16 oldalon.

Változócsillagok. 1978 január-február. = Albireo 8. 1978. márc-ápr. 77. sz. pp. 8-11. Mezősi Csaba: Eruptív változók.; Molnár Csaba: Mira változók.; Babcsány Gábor: Félszabályos változók.; Fenyvesi András: Szabálytalan és RV Tau változók.

VOLLMANN, Wolfgang: VZ Cassiopeiae, egy kevéssé ismert Mira-csillag. = Albireo 8. 1978. márc-ápr. 77. sz. pp. 11-12. 1976-1977-ben 9,7-13,0 mg között észlelték.

MEZŐSI Csaba: SS Cygni, 1974-77. = Albireo 8. 1978. márc-ápr. 77. sz. pp. 12-18. 4 év alatt 27 észlelő 942 becslést végzett. A változó 36 maximumát figyelték meg, ezek fénygörbéjét közlik.

SZENTMÁRTONI Béla: Hírek üstökösökről. = Albireo 8. 1978. márc-ápr. 77. sz. p. 18.

SZENTMÁRTONI Béla: Mira-maximumok, 1978. március-december. = Albireo 8. 1978. márc-ápr. 77. sz. p. 19. AAVSO Bulletin - 41. alapján.

Bolygók - 1978 január-február. = Albireo 8. 1978. márc-ápr. 77. sz. pp. 20-22. Gombos Gábor: Jupiter.; Szabó Elemér: Szaturnusz.

GOMBOS Gábor: Asszimetriák a Jupiter felépítésében. = Albireo 8. 1978. márc-ápr. 77. sz. pp. 22-23.

PAPP János: Meteorok - 1978 január-február. = Albireo 8. 1978. márc-ápr. 77. sz. p. 24.

PAPP János: Egy érdekes tűzgömb jelenség. = Albireo 8. 1978. márc-ápr. 77. sz. p. 25. 1977. szept. 14-én koraeste látta Dalos Endre (Bóly) és Szabó Elemér (Tata), valamint lefényképezte a Csehszlovákiában működő all-sky kamerahálózat 9 állomása is. Pontos pályaszámítás készülhetett.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1978 január-február. = Albireo 8. 1978. márc-ápr. 77. sz. pp. 26-27.

ISKUM József: A naptevékenység 1977-ben. = Albireo 8. 1978. márc-ápr. 77. sz. p. 28. 42 észlelő 1426 megfigyelést végzett és 48 fényképet készített.

Mély-ég észlelő térképek. = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. p. 2. CVn, Boo, Com objektumok. 1978 májusától ismét Szentmártoni Béla az Albireo szerkesztője, de két társszerkesztője van: Papp János és Mezősi Csaba.

KARÁSZI István: Mély-ég objektumok. = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. pp. 3-5. Harsányi István, Hevesi Zoltán, Karászi István, Papp Sándor, Szőke Balázs észlelései.

GOMBÁS Géza: Kettőscsillagok. = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. pp. 5-6. Hevesi Zoltán, Karászi István, Szentmártoni Béla megfigyelései.

David Allen cikksorozata. = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. p. 6. David jelenleg könyv írásába kezdett, így a "Megfigyelések nagy távcsövekkel" sorozata szünetel.

"AFM -2." = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. p. 6. Asztrofotó Magazin újabb száma készült el, főleg külföldi fotókból, Gombás Géza szerkesztésében.

SZENTMÁRTONI Béla: A mély-ég észlelésekről. = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. pp. 7-8.

SZENTMÁRTONI Béla: Üstökösökről. = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. p. 9. Hírek üstökösökről, és külföldi észlelésekről.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Mély-ég, a horizont és a pólus között." = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. p. 9. 16 oldalas fordítás-gyűjtemény.

Változócsillagok - 1978. március-április. = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. pp. 10-12. Mezősi Csaba: Eruptív változók.; Molnár Csaba: Mira változók.

SZENTMÁRTONI Béla: Változások az észlelések beküldésében. = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. p. 12. 1978. májustól a változócsillag észleléseket Mezősi Csaba címére kell beküldeni. A változózás minden tennivalóját is ő végzi (ettől kezdve Mezősi Csaba az Albireo társszerkesztője).

Nova Serpentis 1978. /Harvard-sz.: 174614/ = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. p. 13. Ismertetés és térkép, az AAVSO Circular 90. száma alapján.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Új változócsillag elnevezések. = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. p. 13. A véglegesen elnevezett változók száma: 27.916.

Bolygók - 1978 március-április. = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. pp. 14-19. Vizi Péter: Merkúr.; Vizi Péter: Vénusz.; Szabó Elemér: Szaturnusz.; Gombos Gábor: Jupiter.; Papp János: Külső bolygók. Uránusz [Papp Sándor Kecskemétről 300 mm-es tükrös távcsővel 1978. máj. 8-án megpróbálkozott az Uránusz holdjának észlelésével is. A bolygótól kb. 15 ívmásodperc távolságban PA 330 környékén talán látott is valamit EL-al] . Neptunusz.

PAPP János: Meteorok - 1978. Március-Április. = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. p. 20.

PAPP János: A teleszkópikus meteorok megfigyelése. = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. pp. 21-23.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1978 március-április. = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. pp. 23-25.

HENSHAW, Colin: Utazásom Izraelbe és a Szovjetunióba, = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. pp. 26-28. 1977. szept. 4-től egy hónapot töltött Izraelben és a 31. szélességi körről olyan csillagképeket és objektumokat észlelhetett, amelyeket Angliában sosem láthatott. 1978. febr. 18-tól 4 napos moszkvai társasutazáson járt, és az űrkutatási kiállítást látta.

A karcagi észlelőtábor elmarad. = Albireo 8. 1978. máj-jún. 78. sz. p. 28. 1978. nyarán.

SZENTMÁRTONI Béla: A csillagászat legújabb felfedezései. = Albireo 8. 1978. júl-aug. 79. sz. p. 2. A Plútó holdja. A Herculina kisbolygó holdja. Az X Persei mint hármas-rendszer.

KARÁSZI István: Mély-ég. = Albireo 8. 1978. júl-aug. 79. sz. pp. 3-7. Hevesi Zoltán, Iskum József, Karászi István, Szőke Balázs megfigyelései.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Meier /1978.f./ üstökös. = Albireo 8. 1978. júl-aug. 79. sz. p. 7. A 9,5-10,0 mg-os objektumot egyedül Karászi István észlelte, 1978. jún. 1-én.

Észlelés-beküldés változás. = Albireo 8. 1978. júl-aug. 79. sz. p. 7. Karászi István bevonulása miatt Hevesi Zoltán gyűjti a mély-ég észleléseket. Mezősi Csaba új címe.

Változócsillagok. = Albireo 8. 1978. júl-aug. 79. sz. pp. 8-12. Mezősi Csaba: Eruptív változók - Május/június.; Szőke Balázs: Mira változók - Május/június.; Babcsány Gábor: Félszabályos változók - Március/április/május.; Fenyvesi András: Szabálytalan és RV Tau változók - Március/április/május.

OSTERMANN, Alexander: Az Omikron Ceti maximuma, 1977/78. = Albireo 8. 1978. júl-aug. 79. sz. p. 12. 1977. dec. 14-én következett be, 2,9 mg-val.

Változócsillag észlelő-térképek. = Albireo 8. 1978. júl-aug. 79. sz. pp. 12-13. OP Her, V 973 Cyg, RZ Cep, AR Cep.

Bolygók - Május-június. = Albireo 8. 1978. júl-aug. 79. sz. pp. 14-16. Vizi Péter: Vénusz.; Szabó Elemér: Szaturnusz.; Gombos Gábor: Jupiter.

GOMBOS Gábor: A Jupiter 1977/78-as láthatósága. 1. A sávok és a zónák látványa. = Albireo 8. 1978. júl-aug. 79. sz. pp. 16-17. 15 észlelő 101 megfigyelése alapján.

PAPP János: A Mars 1977/78-as láthatósága. = Albireo 8. 1978. júl-aug. 79. sz. pp. 18-19. 9 észlelő 42 megfigyelés alapján.

PAPP János: Meteorok - Május/június. = Albireo 8. 1978. júl-aug. 79. sz. p. 20.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1978 Május. = Albireo 8. 1978. júl-aug. 79. sz. pp. 21-22.

Észlelések beküldése. = Albireo 8. 1978. júl-aug. 79. sz. p. 22. Mély-ég objektumok: Hevesi Zoltán.; Kettőscsillagok, asztrofotó: Gombás Géza.; Változócsillagok: Mezősi Csaba.; Üstökösök: Ujvárosy Antal.; Merkúr, Vénusz: Vizi Péter.; Jupiter: Gombos Gábor.; Szaturnusz: Szabó Elemér.; Nap: Iskum József.; Meteorok, Mars, Uránusz, Neptunusz: Papp János.

SZENTMÁRTONI Béla: Az amatőrtávcsövek fókuszirozálásáról. = Albireo 8. 1978. júl-aug. 79. sz. pp. 23-24.

SZENTMÁRTONI Béla: A "Fátyol-köd" a Cygnus-ban. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. p. 2.

Mély-ég észlelések. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. pp. 3-6. Baracskai Lajos, Brlás Pál, Hevesi Zoltán, Karászi István, Keszthelyi Sándor, Páj Tibor, Papp Sándor észlelési leírásai.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Változás az észlelés-közlésben. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. p. 6. Külön észlelőlistát nem közölnek. Visszatérnek az észlelőnkénti szöveges közléshez a mélyég és kettőscsillag észleléseknél, ahogy az a 33. számig volt.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "NGC objektumok keresőtérképei". = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. p. 6. A Körmendi Járási Könyvtár kiadásában jelent meg 40 oldalas térképfüzet, 75 mély-ég objektum térképét tartalmazva.

Kettőscsillag észlelések. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. pp. 7-9. Hevesi Zoltán, Karászi István, Szentmártoni Béla, Szőke Balázs megfigyelései.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Cirrusz" = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. p. 9. Az amatőr meteorológia észlelők fényképeiből ad válogatást a Cirrusz 1. száma, Hevesi Zoltán munkájaként.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Fotografikus megfigyelési adatlap. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. p. 9. A fotózók nem minden adatot írnak le, ezért nyomtatvány készült. A jövőben csak ilyen adatlappal fogad fényképeket a Cirrusz és az Asztrofotó Magazin.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: Új címlapunk. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. p. 9. M 33 galaxis a Triangulumban, 32 cm-es Newton-reflektorral. 2 db 30 perc expozíciójú felvétel egymásra másolása.

Változócsillagok. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. pp. 10-15. Mezősi Csaba: Eruptív változók. 78/júl.-aug.; Szőke Balázs: Mira változók, 78/júl.-aug.; Zajácz György: Félszabályos változók, 78/jún.-júl.-aug.; Fenyvesi András: Szabálytalan és RV Tau változók, 78/jún.-júl.-aug.

SZŐKE Balázs: Mira-változók észleléséről. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. p. 15. 1978. októberi mira ajánlat.

TV UMa SRb-változó észlelő-térképe. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. p. 15.

Bolygók. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. pp. 16-17. Papp János: Uránusz, Neptunusz, Vesta [1978-as láthatóságuk alatt].; Vizi Péter: Vénusz - 1978. július.

GOMBOS Gábor: A Jupiter 1977/78-as láthatósága. 2. Főbb aktivitási centrumok. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. pp. 17-19.

SZABÓ Elemér: A Szaturnusz 1977/78-as láthatósága. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. pp. 20-21.

BRLÁS Pál: P/Ashbrook-Jackson 1977.g. üstökös. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. p. 21. 1978. aug. 9-én észlelte 30 cm-es távcsővel, 12,3 mg foltként.

PAPP János: Meteorok - 1978 július-augusztus. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. pp. 22-23. "1978. augusztus 11/12-én, a maximum várható éjszakáján, a Csillagászat Baráti Köre XI. Országos Találkozóján résztvevőkből alakult Perseida-raj észlelő-csoport (Soós Zoltán, Kósa-Kiss Attila, Keszthelyi Sándor, Sáfár József, Piriti János, Hajnáczky Sándor, Tóth Zoltán, Dominik Ferenc, Mohácsi Gyula, Závodi László, Agócs László) óránként 20 meteort látott. Nagyon zavaró volt Budapest erős városi fényei és az enyhe párásság mellett az erős holdfény is."

ISKUM József: Nap. Naptevékenység 1978. Június., Július., Augusztus. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. pp. 24-27.

ISKUM József: Az 1978 első félévének legnagyobb foltcsoportja. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. pp. 27-30. 1978. jan. 14-én tűnt fel először és a nyolcadszori visszatéréskor: július11-án észlelték utoljára.

ISKUM József: Fehér fler júliusban. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. pp. 31-32. A látható fényben is erős, úgynevezett "fehér flert" észleltek 1978. július 11-én. A Bükkben, a TIT rókafarmi észlelőtáborában 12 személy láthatta, köztük Szentmártoni Béla is, és Kelemen János (aki először vette észre vizuálisan).

SZENTMÁRTONI Béla: A segédtükör mérete a Newton-távcsőben. = Albireo 8. 1978. szept. 80. sz. p. 32.

SZENTMÁRTONI Béla: Az NGC 7293 planetárisköd az Aquarius-ban. = Albireo 8. 1978. okt. 81. sz. p. 2.

Mély-ég észlelések. = Albireo 8. 1978. okt. 81. sz. pp. 3-4. Pat H. Brennan, Karászi István észlelései.

HEVESI Zoltán: Két érdekes objektum az őszi-téli égbolton. = Albireo 8. 1978. okt. 81. sz. pp. 4-5. NGC 604, az M 33 csillagfelhője. NGC 1499, azaz a California-köd.

Kettőscsillag észlelések. = Albireo 8. 1978. okt. 81. sz. p. 5. Hudi László, Karászi István, Szentmártoni Béla megfigyelései.

BRYANT, Tom: A kis távcső dicsérete. = Albireo 8. 1978. okt. 81. sz. pp. 6-7. Betelgeuse 1977. augusztusi számából.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: A Perseus ikerhalmaz "árnyékában". = Albireo 8. 1978. okt. 81. sz. p. 7.

RICHARDSON, Don: A binokulár-észlelésekről. = Albireo 8. 1978. okt. 81. sz. p. 8. Tapasztalatok egy 20x60-assal. Betelgeuse 1977. júliusi számából.

Változócsillagok, 1978/szeptember. = Albireo 8. 1978. okt. 81. sz. pp. 9-12. Mezősi Csaba: Eruptív változók.; Szőke Balázs: Mira változók.; Zajácz Győző [ ! ]: Félszabályos változók.; Fenyvesi András: Szabálytalan és RV Tau változók.

SZENTMÁRTONI Béla: Nova Cygni 1978. = Albireo 8. 1978. okt. 81. sz. p. 12. 1978. szept. 10-én fedezte fel Collins angol amatőrcsillagász 7,0 mg-nál.

PAPP János: Teljes holdfogyatkozás, 1978 szeptember 16. 1. = Albireo 8. 1978. okt. 81. sz. pp. 13-15. Észlelők listája. A penumbra láthatósága. Az umbra szerkezete. A felszíni alakzatok láthatósága. Az umbra színei.

GOMBOS Gábor: Szerveskémiai folyamatok a Jupiter légkörében. = Albireo 8. 1978. okt. 81. sz. pp. 16-17.

A Hebe kisbolygó lehetséges holdja. = Albireo 8. 1978. okt. 81. sz. p. 17.

A Plútó holdjának megerősítése. = Albireo 8. 1978. okt. 81. sz. p. 17.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1978 szeptember. = Albireo 8. 1978. okt. 81. sz. pp. 18-19.

SZENTMÁRTONI Béla: Sarki fények. = Albireo 8. 1978. okt. 81. sz. p. 19. Angliából figyelték meg 1978. július-augusztusban. "Nálunk csak nagyon erős sarkifény aktivitás esetén remélhető ennek az érdekes jelenségnek a látványa, s természetesen nem olyan változatos színekben és formákban mint északabbra. Az 1957-es erős napfoltmaximumkor láttam több egymástkövető estén sarki fényt. Gyengén derengő halvány-lila fénylés volt az északi horizont felett s csillagok jól keresztüllátszottak rajta" - írja a szerző.

SZENTMÁRTONI Béla: A jusztirozás ellenőrzése. = Albireo 8. 1978. okt. 81. sz. p. 20.

MULLER, Peter: Nemzetközi "Voyager" Jupiter-észlelési program. = Albireo 8. 1978. nov. 82. sz. p. 2. Papp János kiegészítő felhívásával.

SZENTMÁRTONI Béla: A mély-ég észlelésről részletesebben. = Albireo 8. 1978. nov. 82. sz. pp. 3-6.

Közeli galaxis új távolság-adatai. = Albireo 8. 1978. nov. 82. sz. p. 6. Például az M 31 távolsága: 2,120.000 fényév. A Sky and Telescope 1978. novemberi száma alapján.

Változócsillagok - 1978 október. = Albireo 8. 1978. nov. 82. sz. pp. 7-10. Mezősi Csaba: Eruptív változók.; Szőke Balázs: Mira változók.; Zajácz György: Félszabályos változók.; Fenyvesi András: Szabálytalan és RV Tau változók.

RT Cnc /SRB/ észlelőtérképe. = Albireo 8. 1978. nov. 82. sz. p. 10.

GOMBOS Gábor: Jupiter [1978. október]. = Albireo 8. 1978. nov. 82. sz. pp. 11-12.

GOMBOS Gábor: Jupiter-rajzok készítése. = Albireo 8. 1978. nov. 82. sz. pp. 12-13.

PAPP János: Teljes holdfogyatkozás, 1978 szeptember 16. 2. = Albireo 8. 1978. nov. 82. sz. pp. 14-16. A fogyatkozás sötétsége. Fotometria. Az árnyék kiterjedése. Kráter-kontaktusok. Határmagnitúdó változások. Fotografikus megfigyelések.

ISKUM József: Nap. 1978 októberi napaktivitás. = Albireo 8. 1978. nov. 82. sz. pp. 17-18.

PAPP János: meteorok, 1978. szeptember-október. = Albireo 8. 1978. nov. 82. sz. pp. 18-19.

PAPP János: Egy új raj - az Üpszilon Pegasidák? = Albireo 8. 1978. nov. 82. sz. pp. 19-20. A feltételezett rajra 1975-ben figyeltek fel. Aug. 1-17-ig aktív, a maximuma aug. 12-én van 10 db/meteorral.

Az Uránusz-légkör változása. = Albireo 8. 1978. nov. 82. sz. p. 20. Sky and Telescope 1978. novemberi száma alapján.

Mély-ég észlelések. = Albireo 9. 1979. jan. 83. sz. pp. 2-3. Dalos Endre, Karászi István, Keszthelyi Sándor, Piriti János megfigyelései.

Kettőscsillag észlelések. = Albireo 9. 1979. jan. 83. sz. p. 3. Gaborek Lajos, Hevesi Zoltán leírásai.

HEVESI Zoltán: Mély-ég feldolgozások. 1. = Albireo 9. 1979. jan. 83. sz. p. 4. NGC 404, 7662, 7009.

Változócsillagok - 1978 november-december. = Albireo 9. 1979. jan. 83. sz. pp. 5-7. Mezősi Csaba: Eruptív változók.; Szőke Balázs: Mira-változók.

MEZŐSI Csaba: WZ Sagittae harmadik kitörése. = Albireo 9. 1979. jan. 83. sz. p. 7. 1913. nov. 22-én 7,0 mg-ra, 1946. jún. 8-án 7,7 mg-ra, 1978. dec. 1-én 7,9-re fényesedett ki.

U Mon /RVb/, AQ And /SR/, R And /M/ észlelőtérképe. = Albireo 9. 1979. jan. 83. sz. pp. 7-8.

VIZI Péter: A Vénusz észleléséről. = Albireo 9. 1979. jan. 83. sz. p. 9.

GOMBOS Gábor: Jupiter - 1978 november-december. = Albireo 9. 1979. jan. 83. sz. pp. 10-11. 3 észlelő 6 megfigyelést végzett.

PAPP János: A Vörös Folt CM-átmenet előrejelzései - 1979 február. = Albireo 9. 1979. jan. 83. sz. p. 11.

ISKUM József: Nap. Naptevékenység - 1978 november-december hóban. = Albireo 9. 1979. jan. 83. sz. pp. 12-13.

PAPP János: Fogyatkozások 1979-ben. = Albireo 9. 1979. jan. 83. sz. p. 13.

PAPP János: Meteorok - 1978. november-december. = Albireo 9. 1979. jan. 83. sz. pp. 14-15.

SZENTMÁRTONI Béla: A Barlow-lencse használatáról. = Albireo 9. 1979. jan. 83. sz. pp. 15-16.

Mély-ég észlelések. = Albireo 9. 1979. febr. 84. sz. pp. 2-4. Brlás Pál, Kart Pál, Mogyorósi Imre, Papp Gábor, Szentmártoni Béla, Szőke Balázs leírásai.

Kettőscsillag észlelések = Albireo 9. 1979. febr. 84. sz. p. 4. Gaborek Lajos, Szentmártoni Béla, Szőke Balázs megfigyelései.

HEVESI Zoltán: Mély-ég feldolgozások. 2. = Albireo 9. 1979. febr. 84. sz. p. 5. NGC 7293, 6709, 1664, 1907.

Változócsillagok - 1979 január. = Albireo 9. 1979. febr. 84. sz. pp. 6-7. Mezősi Csaba: Eruptív változók.; Szőke Balázs: Mira változók.

MEZŐSI Csaba: RX Andromedae különös viselkedése. = Albireo 9. 1979. febr. 84. sz. p. 7.

UJVÁROSY Antal: Az 1978-ban felfedezett üstökösök. = Albireo 9. 1979. febr. 84. sz. pp. 8-9.

PAPP János: Holdfogyatkozás 1979. március 13-án. = Albireo 9. 1979. febr. 84. sz. pp. 9-11. Előzetes tájékoztató.

SZENTMÁRTONI Béla: A lokális csoport új galaxisai. = Albireo 9. 1979. febr. 84. sz. p. 11.

GOMBOS Gábor: Jupiter - 1979 január. = Albireo 9. 1979. febr. 84. sz. pp. 12-13. 12 észlelő 23 megfigyelést végzett.

SZABÓ Elemér: A Szaturnusz észleléséről. = Albireo 9. 1979. febr. 84. sz. pp. 14-15.

PAPP János: A Merkúr kedvező márciusi láthatósága. = Albireo 9. 1979. febr. 84. sz. p. 16.

PAPP János: Meteorok - 1979. január. = Albireo 9. 1979. febr. 84. sz. pp. 17-18.

PAPP János: A Vörös Folt CM-átmenet előrejelzései - 1979 március. = Albireo 9. 1979. febr. 84. sz. p. 18.

ISKUM József: Nap - 1979 január. = Albireo 9. 1979. febr. 84. sz. pp. 19-20.

ISKUM József: 1978 naptevékenységének összesítése. = Albireo 9. 1979. febr. 84. sz. pp. 20-21. 1978-ban 46 észlelő vett részt a munkában, 1053 vizuális és 128 fotografikus megfigyelés eredményével.

KÓBOR József. Létezik-e a Secchi-gyűrű? = Albireo 9. 1979. febr. 84. sz. pp. 22-23. A napfoltok umbra-penumbra határán látott félkörív alakú fénylés lehet, hogy optikai csalódás. Ha mégis létező, akkor is nagyobbnak és fényesebbnek látja a szem a valóságosnál.

HABINA József: Könyv-és kiadványrendelési lehetőség. = Albireo 9. 1979. febr. 84. sz. p. 24. Nyugati amatőrcsillagászati könyvek: forintért.

Mély-ég észlelések. = Albireo 9. 1979. márc. 85. sz. pp. 2-3. Kart Pál, Keszthelyi Sándor, Papp Gábor, Szentmártoni Béla megfigyelései. 1979 márciusától az Albireonak Szentmártoni Béla a szerkesztője, Papp János az egy társszerkesztője.

Kettőscsillag észlelések. = Albireo 9. 1979. márc. 85. sz. p. 3. Gaborek Lajos, Szentmártoni Béla leírásai.

HEVESI Zoltán: Mély-ég feldolgozások. 3. = Albireo 9. 1979. márc. 85. sz. p. 4. Fátyol-köd: NGC 6960, 6979, 6992, 6995.

SZENTMÁRTONI Béla: Mély-ég objektumok az M 35 környékén. = Albireo 9. 1979. márc. 85. sz. p. 5.

SZENTMÁRTONI Béla: A kettőscsillag észlelésekről. = Albireo 9. 1979. márc. 85. sz. pp. 6-7.

GOMBOS Gábor: Jupiter - 1979. február. = Albireo 9. 1979. márc. 85. sz. pp. 8-9.

VIZI Péter: Vénusz - 1978 november-1979 február. = Albireo 9. 1979. márc. 85. sz. p. 10.

PAPP János: A Vörös Folt CM-átmenet előrejelzései - 1979 április. = Albireo 9. 1979. márc. 85. sz. p. 10.

SZENTMÁRTONI Béla: Uránusz. = Albireo 9. 1979. márc. 85. sz. p. 10. Észlelésére felhívás. A részletek benne vannak Papp János: "A külső bolygók észlelése" című 4 oldalas tájékoztatójában, amely a Cygnus 10. számaként jelent meg 1976-ban.

ISKUM József: Nap -1979 február. = Albireo 9. 1979. márc. 85. sz. p. 11.

PAPP János: A meteor-fotózás esélyei. = Albireo 9. 1979. márc. 85. sz. pp. 12-13. 1975 szeptemberétől számítva 41 hónap alatt: 30 észlelő végzett fotografikus meteorészlelést és 50 meteorról készült felvétel. Horváth Ferenc 38, Hevesi Zoltán 4, Hajnáczky Sándor 2 meteort fényképezett le. Egy sikeres meteor-fényképhez átlagosan 28 órát ráfordítani.

SZENTMÁRTONI Béla: A változócsillag észlelések különválása. = Albireo 9. 1979. márc. 85. sz. p. 13. A legcélszerűbb az, ha a változó-észlelők tevékenysége teljesen egy külön kiadványhoz tartozik, s egy külön változó-észlelő hálózatot alkotnak. Ennek következtében az AAK-ban a változó-észlelési program megszűnik, így az Albireo e számától nem közöl változós rovatokat sem. Az észlelések a továbbiakban Mezősi Csaba címére küldendők.

PAPP János: Felhívás az Áprilisi Lyridák észlelésére. = Albireo 9. 1979. márc. 85. sz. p. 14.

SZENTMÁRTONI Béla: Ismét az okulárokról. = Albireo 9. 1979. márc. 85. sz. pp. 15-16.

Mély-ég észlelések. = Albireo 9. 1979. ápr. 86. sz. p. 2. Hevesi Zoltán, Keszthelyi Sándor, Papp Gábor megfigyelései.

HEVESI Zoltán: Mély-ég feldolgozások. 4. = Albireo 9. 1979. ápr. 86. sz. pp. 3-4. NGC 2281, 4490, 2360, 2362, 225, 457.

Galaxisok a Leo Minor-ban. = Albireo 9. 1979. ápr. 86. sz. p. 4. Térkép.

GOMBOS Gábor: Jupiter - 1979. március. = Albireo 9. 1979. ápr. 86. sz. pp. 5-6.

GOMBOS Gábor: A jupiteri déli egyenlítői és tropikus aktivitás. = Albireo 9. 1979. ápr. 86. sz. pp. 7-8.

PAPP János: Az új Szaturnusz észlelőlap használata. = Albireo 9. 1979. ápr. 86. sz. p. 9.

PAPP János: A Vörös Folt CM-átmenet előrejelzései - 1979 május. = Albireo 9. 1979. ápr. 86. sz. p. 10.

PAPP János: Az Uránusz és Neptunusz láthatósága. = Albireo 9. 1979. ápr. 86. sz. pp. 10-11.

ISKUM József: Nap -1979. március = Albireo 9. 1979. ápr. 86. sz. pp. 12-13.

PAPP János: Meteorok - 1979 február-március. = Albireo 9. 1979. ápr. 86. sz. pp. 14-15.

KESZTHELYI Sándor: Meteor-észlelőtáborok. = Albireo 9. 1979. ápr. 86. sz. p. 15. Aquarida meteortábor júl. 26-aug. 2., Mátra, Tót-hegyes.; Cygnida meteortábor aug. 17-21. Balaton.

PAPP János: Holdfogyatkozás teljes árnyékban 1979 március 13/14. = Albireo 9. 1979. ápr. 86. sz. pp. 16-19. 14 észlelő beszámolója alapján.

PAPP János: Néhány megjegyzés az észlelőkhöz. = Albireo 9. 1979. ápr. 86. sz. p. 20. Időzónák: UT, ET, GMT, MET, MEZ, KözEI, KEI, MI. Nyugodtsági és átlátszósági skálák.

Mély-ég észlelések. = Albireo 9. 1979. máj. 87. sz. p. 2. Pat H. Brennan, Szentmártoni Béla leírásai.

HEVESI Zoltán: Mély-ég feldolgozások. 5. = Albireo 9. 1979. máj. 87. sz. p. 3. NGC 637, 654, 663, 7635.

Kettőscsillag észlelések. = Albireo 9. 1979. máj. 87. sz. p. 4. Piriti János, Szentmártoni Béla megfigyelései.

ALLEN, David: A furcsa világ Galaxisunkon túl. 1. = Albireo 9. 1979. máj. 87. sz. pp. 4-5. A WSQJ 1974 októberi számából.

SZENTMÁRTONI Béla: A vizuális és fotografikus módszerekről. = Albireo 9. 1979. máj. 87. sz. pp. 6-7.

GOMBOS Gábor: Jupiter - 1979 április. = Albireo 9. 1979. máj. 87. sz. pp. 8-9.

SZABÓ Elemér: Szaturnusz, 1979 január-március. = Albireo 9. 1979. máj. 87. sz. pp. 10-11.

BRENNAN, Pat H.: Az 1979 február 26-i teljes napfogyatkozás. = Albireo 9. 1979. máj. 87. sz. p. 11. Kanadában, Weyburn-ban észlelte a 2 perc 14 másodperces teljes fogyatkozást. Látszott a napkorona, több protuberancia, és a gyémánt gyűrű effektus. Nem volt teljesen sötét: csak néhány fényesebb csillag, valamint a Merkúr és a Vénusz látszott.

ISKUM József: Nap -1979 április. Napaktivitás áprilisban. = Albireo 9. 1979. máj. 87. sz. pp. 12-14.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "A Nap megfigyelése". = Albireo 9. 1979. máj. 87. sz. p. 14. Iskum József állította össze a Nap-észlelési útmutatót.

PAPP János: Meteorok - 1979 április. = Albireo 9. 1979. máj. 87. sz. pp. 15-16.

PAPP János: A Vörös Folt CM-átmenet előrejelzései, 1979 június. = Albireo 9. 1979. máj. 87. sz. p. 16.

PAPP János: A Fejér megyei CSBK egésznapos találkozója Dunaújvárosban. = Albireo 9. 1979. máj. 87. sz. p. 16. 1979. május 13-án.

HABINA József - PAPP János: Tapasztalatok egy 15 cm-es Zeiss Cassegrain-távcsővel. = Albireo 9. 1979. máj. 87. sz. pp. 17-18. A 150/2250 mm-es távcső Óbudán van elhelyezve. Csillagtesztek, kettőscsillagok, mély-ég objektumok, bolygók.

SZENTMÁRTONI Béla: Az "Albireo" megjelenése a nyári időszakban. = Albireo 9. 1979. máj. 87. sz. p. 18.

TIHANYI István: Egy amatőr balszerencse sorozat. = Albireo 9. 1979. máj. 87. sz. p. 19. Budapestről a Börzsönybe vonatozott ki hétvégi estéken fényképezni, ám 8 alkalommal is borult ég fogadta.

HABINA József: Csillagászati poszterek és képeslapok rendelése. = Albireo 9. 1979. máj. 87. sz. p. 20. Forintért, a Hangsen Planetáriumból (Salt Lake City, Utah).

Mély-ég észlelések. = Albireo 9. 1979. jún-júl. 88. sz. pp. 2-5. Iskum József, Keszthelyi Sándor, Szoboszlai Zoltán, Papp János, Szőke Balázs, Tihanyi István megfigyelései.

SZENTMÁRTONI Béla: A Canes Venatici fényes galaxisairól. = Albireo 9. 1979. jún-júl. 88. sz. pp. 67. M 51 és kísérője, M63, M94.

ALLEN, David: A furcsa világ Galaxisunkon túl. 2. = Albireo 9. 1979. jún-júl. 88. sz. pp. 8-9. A WSQJ 1975 februári számából.

Kettőscsillag észlelések. = Albireo 9. 1979. jún-júl. 88. sz. p. 9. Vilmos Mihály leírásai.

GOMBOS Gábor: Jupiter - 1979. május. = Albireo 9. 1979. jún-júl. 88. sz. pp. 10-11.

GOMBOS Gábor: A Jupiter holdjai. = Albireo 9. 1979. jún-júl. 88. sz. pp. 11-13.

SZABÓ Elemér: Szaturnusz - 1979 április-május. = Albireo 9. 1979. jún-júl. 88. sz. pp. 14-16. A gyűrűk már csaknem "összeérnek" s a csekély rálátási szög miatt az osztások nem vehetők észre. A legnagyobb osztásnak, a Cassini résnek is csak jó időben s csakis az anzákban kísérelhető meg a megpillantása.

PAPP János: A bolygók láthatósága a július-augusztus hónapokban. = Albireo 9. 1979. jún-júl. 88. sz. p. 16. 1979. augusztus 22-én a Szaturnusz gyűrűje pontosan élről fog látszani.

PAPP Sándor: Uránusz - 1979. április-május. = Albireo 9. 1979. jún-júl. 88. sz. p. 17. 10 észlelő 28 megfigyelést végzett.

ISKUM József: Nap - 1979. május. Naptevékenység májusban. = Albireo 9. 1979. jún-júl. 88. sz. pp. 18-19.

PAPP János: Meteorok. = Albireo 9. 1979. jún-júl. 88. sz. pp. 20-21.

SZENTMÁRTONI Béla: AFM -3. = Albireo 9. 1979. jún-júl. 88. sz. p. 21. Megjelent az Asztrofotó Magazin 3. száma. A 4. szám összeállítása már folyamatban van.

TIHANYI István: Gondolatok a vizuális és fotografikus észlelésekről. = Albireo 9. 1979. jún-júl. 88. sz. pp. 22-24.

MOHÁCSI Gyula: Csillagászati műszerek beszerzési lehetőségei az NDK-ban. = Albireo 9. 1979. jún-júl. 88. sz. p. 24.

Mély-ég észlelések. = Albireo 9. 1979. aug. 89. sz. pp. 2-4. Juhász Tibor, Keszthelyi Sándor, Mucsi Dezső, Papp János, Páj Tibor, Szentmártoni Béla leírásai.

Kettőscsillag észlelések. = Albireo 9. 1979. aug. 89. sz. pp. 4-6. Keszthelyi Sándor, Mohácsi Gyula, Páj Tibor, Szentmártoni Béla megfigyelései.

KESZTHELYI Sándor: Mély-ég kis távcsövekkel. = Albireo 9. 1979. aug. 89. sz. pp. 6-7. Az Albireo 1-87. számaiban közölt észlelésekből, az 5 cm-es objektív-átmérőjű távcsővel látottak listája. 223 objektum: 129 nyílthalmaz, 32 gömbhalmaz, 17 diffúzköd, 14 planetárisköd, 31 galaxis.

PAPP János: A Barnard galaxis. = Albireo 9. 1979. aug. 89. sz. pp. 7-8.

"Pupilla". = Albireo 9. 1979. aug. 89. sz. p. 8. Stencilezett havi körlevele a Galilei Amatőrcsillagász Klubnak. Deicsics László szerkeszti, Budavári Attila címén rendelhető.

ISKUM József: Nap - 1979 június-július. = Albireo 9. 1979. aug. 89. sz. pp. 9-11.

SZABÓ Elemér: Szaturnusz - 1979 június. = Albireo 9. 1979. aug. 89. sz. p. 12.

PAPP Sándor: Uránusz-Neptunusz; 1979 június-július. = Albireo 9. 1979. aug. 89. sz. p. 13.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "PLEIONE Változóészlelő Hálózat". = Albireo 9. 1979. aug. 89. sz. p. 13. Az Albireo és a Meteor változóészlelő csoportjai egyesülnek "Pleione Változóészlelő Hálózat" néven. Az észleléseket Mezősi Csaba gyűjti, a feldolgozási munkákat Mizser Attila irányítja. Az észlelőlista, a rovatok, valamint a feldolgozások a Meteorban fognak megjelenni.

PAPP János: Meteorok, 1979 június-július. = Albireo 9. 1979. aug. 89. sz. pp. 14-15.

KESZTHELYI Sándor - PAPP János: Tájékoztató a meteorészlelők számára. = Albireo 9. 1979. aug. 89. sz. p. 15. Az Albireo és a Meteor, eddig külön működő észlelőcsoportjai egyesülnek "Magyarországi Meteor és Tűzgömb Észlelő Hálózat" néven. Az észleléseket Papp János fogadja, aki havi rovatot készít az Albireo-ba. Azután a teljes anyag Keszthelyi Sándorhoz kerül, aki feldolgozásokat készít, elsősorban a Meteor-ba.

SZENTMÁRTONI Béla: "Meteorradiánsok katalógusa. = Albireo 9. 1979. aug. 89. sz. p. 15. Papp János állította össze a 20 oldalas füzetet. 468 meteorraj adatait tartalmazza.

JENKINS, Jamey L.: Csillagászat RFT-vel. = Albireo 9. 1979. aug. 89. sz. pp. 16-17. Egy f/4-es RFT (Rich-Field Telescope), azaz fényerős távcső ismertetése.

GELLÉRT András - HABINA József: Centiméterek és forintok. = Albireo 9. 1979. aug. 89. sz. pp. 18-19. Egy 50/540 mm-es Zeiss-refraktor és egy 100/600 mm-es amatőr-tükrös reflektor összehasonlítása. A Polaris Klub 1977-ben vásárolt 150 mm-es Zeiss Cassegrain műszeréről.

MOHÁCSI Gyula: Az okulárokról gyakorlati szemmel. = Albireo 9. 1979. aug. 89. sz. pp. 19-20.

Új címlap-képünk. = Albireo 9. 1979. aug. 89. sz. p. 20. A Pleiades reflexiós-köde.

Mély-ég észlelések. = Albireo 9. 1979. szept. 90. sz. pp. 2-8. Ádám László, Brlás Pál, Alan Goldstein, Habina József, Hevesi Zoltán, Horváth István, Kart Pál, Kunszt Attila, Mohácsi Gyula, Papp Gábor, Papp János, Papp Sándor, Piriti János, Szentmártoni Béla, Tóth Imre megfigyelései.

SZENTMÁRTONI Béla: AAK mély-ég észlelések a "Sky and Telescope"-ban. = Albireo 9. 1979. szept. 90. sz. p. 8. Az 1979 augusztusi számban két oldalas beszámolót közöl a "Deep-Sky Wonders" (Mély-Ég Csodák) rovat. A hazai észlelők munkáját az M 11, az M 56 és a Fátyol-köd észleléseivel illusztrálja.

HEVESI Zoltán: Mély-ég feldolgozások. 6. = Albireo 9. 1979. szept. 90. sz. p. 9. NGC 6811, 6826, 7086.

Kettőscsillag észlelések. = Albireo 9. 1979. szept. 90. sz. pp. 10-14. Gombás Géza, Horváth István, Karászi István, Mohácsi Gyula, Papp Gábor, Papp János, Papp Sándor, Szentmártoni Béla, Szögyéni Péter, Tóth Imre, Tóth Miklós leírásai.

PAPP János: Osztrák amatőr látogatása. = Albireo 9. 1979. szept. 90. sz. p. 14. Peter Reinhard, az osztrák amatőrcsillagász mozgalom vezetője, a "Die Sternenrundschau" szerkesztője 1979. aug. 18-20-ig Budapesten járt, és tájékoztatást adott az ottani mozgalomról.

PAPP János: Meteorok - 1979 augusztus. = Albireo 9. 1979. szept. 90. sz. pp. 15-16.

ISKUM József: Nap - 1979 augusztus. = Albireo 9. 1979. szept. 90. sz. pp. 17-19.

PAPP Sándor: A külső bolygók holdjainak észlelése = Albireo 9. 1979. szept. 90. sz. pp. 20-21. Az Uránusz holdjai közül a Titániát és az Oberont is sikeresen észlelték 1979. máj. 18-án és 19-én (Papp Sándor, Ujvárosy Antal), majd június 23-án és 24-én az Oberont (Papp Zoltán, Papp Sándor, Ujvárosy Antal). A Neptunusz Triton nevű holdját júl. 28-án hárman (Berente Béla, Papp Sándor, Ujvárosy Antal) látták. Az észleléseket holdtalan, jó átlátszóságú égen végezték két 25 cm-es távcsővel, 100x és 254x nagyításokkal.

PAPP János: Néhány szó a "Voyager" Jupiter-programról. = Albireo 9. 1979. szept. 90. sz. p. 21.

PAPP János: Bradfield, 1979.c. üstökös. = Albireo 9. 1979. szept. 90. sz. p. 22. 1979. júl. 29. és júl. 31. hajnalban észlelte a 9-10 mg közötti üstököst.

PAPP János: Amatőr Nap-folyóirat az NSZK-ban. = Albireo 9. 1979. szept. 90. sz. p. 22. A napészlelőket Peter Völker irányítja. A "Sonne" című negyedéves lap szerkesztője Rainer Beck, a legutóbbi számaiban már néhány magyar megfigyelő észlelései is megjelentek.

VIZI Péter: A Vénusz ismét észlelhető lesz! = Albireo 9. 1979. szept. 90. sz. p. 23.

SZENTMÁRTONI Béla: Amatőrcsillagász megfigyelések tanfolyama Veszprémben. = Albireo 9. 1979. szept. 90. sz. pp. 23-24. Egy rendezvénysorozatot indított a veszprémi Dimitrov Megyei Művelődési Központ. Az első ilyen a meteorok témakörében, 1979. aug. 9-12-ig zajlott. Előadók: Papp János, Horváth Ferenc, Pintér László, Süle Gábor, Kelemen János, Molnár Iván, Vértes Ernő. 30 fő vett részt. Meglátogatták a taliándörögdi Interszputnyik állomást.

Mély-ég észlelések. = Albireo 9. 1979. okt. 91. sz. pp. 2-4. Balog László, Juhász Tibor, Keszthelyi Sándor, Kocska Tamás, Papp Gábor, Szentmártoni Béla, Szőke Balázs megfigyelései.

Kettőscsillag észlelések. = Albireo 9. 1979. okt. 91. sz. pp. 5-6. Iskum József, Papp Gábor, Szentmártoni Béla, Szögyéni Péter leírásai.

PAPP János: Magyar bolygóészlelők a "Strolling Astronomer"-ban. = Albireo 9. 1979. okt. 91. sz. p. 6. Julius Benton a Szaturnusz 1977/78-as láthatóságáról írt cikket az 1979. júniusi számba. A 12 észlelő között 4 magyar: Iskum József, Gombos Gábor, Szabó Elemér, Szőke Balázs.

ISKUM József: Nap; 1979 szeptember. = Albireo 9. 1979. okt. 91. sz. pp. 7-9.

GOMBOS Gábor: A Jupiter 1978/79-es láthatósága. 1. Aktivitási centrumok. = Albireo 9. 1979. okt. 91. sz. pp. 10-11. 25 észlelő 146 vizuális és 17 fotografikus észlelést végzett.

SZABÓ Elemér: A Szaturnusz 1978/79-es láthatósága. = Albireo 9. 1979. okt. 91. sz. pp. 12-13. 13 észlelő 37 vizuális és 2 fotografikus észlelést küldött.

UJVÁROSY Antal: Feljegyzések a Szaturnusz-holdakról. = Albireo 9. 1979. okt. 91. sz. p. 14. Berente Béla, Katanics Sándor, Papp Sándor, Papp Zoltán, Ujvárosy Antal 1979-ben mintegy 20 alkalommal rajzolta a Szaturnusz melletti holdakat. 106 mm, 150 mm, 244 mm, 250 mm átmérőjű távcsövekkel 67x - 254x nagyításokkal látott holdak: Titán, Tethys, Dione, Rhea, Mimas, Enceladus, Japetus. A cikkben még megemlített, de nem egyértelmű, hogy általuk is meglátott holdak: Janus, Hyperion, Phoebe.

SZENTMÁRTONI Béla: Messier útmutató. = Albireo 9. 1979. okt. 91. sz. p. 14. Holyoke: "Észleld!" (Útmutató a Messier objektumokhoz) című füzetét az Orosházi Üveggyár Klubja "Alkor" Csillagászati Szakköre adta ki.

PAPP János: A Mars 1979/80-a láthatósága. = Albireo 9. 1979. okt. 91. sz. p. 15.

PAPP János: Meteorok - 1979 szeptember. = Albireo 9. 1979. okt. 91. sz. pp. 16-17.

PAPP János: Az F.E.M.A. és 1979 őszi-téli programja. = Albireo 9. 1979. okt. 91. sz. pp. 17-18. Federation of European Meteor Astronomers (Európai Meteor Csillagászok Szövetsége) 1978 júliusában került megszervezésre. Vezetői: Robert Mackenzie és Paul Roggemans. Lapjuk a holland nyelvű "Radiant".

SZENTMÁRTONI Béla: A Cassegrain távcsövekről. = Albireo 9. 1979. okt. 91. sz. pp. 19-20.

SZENTMÁRTONI Béla: Fejlődésünk útja. = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. p. 2. A kialakult rovatok vezetői és törzsgárdája: észlelőcsoportokat alkotnak.

Mély-ég észlelések. = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. pp. 3-6. Babcsány Gábor, Hevesi Zoltán, Juhász Tibor, Kart Pál, Keszthelyi Sándor, Konyár Zoltán, Mogyorósi Imre, Mohácsi Gyula, Szőke Balázs, Tuboly Vince, Várnai Ferenc leírásai.

HEVESI Zoltán: Mély-ég feldolgozások. 7. = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. p. 7. NGC 6934, 2158, 2129, 2157, 6229.

Sz. B. [SZENTMÁRTONI Béla]: "Messier Album". = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. p. 7. Eredetileg John H. Mallas cikksorozata a Sky and Telescope 1967-1970 évfolyamaiban, de a közelmúltban könyv alakban is kiadták. Most az Orosházi Üveggyár Klubja "Alkor" Csillagászati Szakköre adta ki a szöveges rész magyar fordítását.

SZENTMÁRTONI Béla: Az NDSOS planetárisköd észlelési programja. = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. p. 8. Az amerikai National Deep Sky Observers Society.

Kettőscsillag észlelések. = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. pp. 9-10. Baracskai Lajos, Dalos Endre, Dobai Ágnes, Hevesi Zoltán, Horváth István, Mohácsi Gyula, Szögyéni Péter, Várnai Ferenc megfigyelései.

SZENTMÁRTONI Béla: A Pleiades kettőscsillagai. = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. p. 11.

GOMBOS Gábor: A Jupiter 1978/79-es láthatósága. 2. Sávok és zónák. = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. pp. 12-13.

ISKUM József: Nap - 1979 október. = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. pp. 14-15.

PAPP János: Meteorok - 1979 október. = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. pp. 16-17.

A Vénusz láthatósága az esti égbolton. = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. p. 17.

HARDI Ferenc: Rövid pályájú meteor vizuális és fotografikus adatainak összehasonlítása. = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. p. 18. Egy 1979. okt. 27-én este látott és lefényképezett meteor elemzése.

PAPP Sándor: Mars - 1979 augusztus-október. = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. p. 19. 5 észlelő 10 megfigyeléséből.

PAPP János: Kisbolygós éjszakák. = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. pp. 19-20. 1979. júl. 19. és aug. 6 között, 82/500-as Zeiss refraktorral többször azonosított kisbolygók: Neumasa, Eleonora, Psyche, Pallas.

PAPP János: Interamnia okkultáció. = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. p. 21. A kisbolygó 1979. júl. 29-én fedett egy 8,8 mg-os csillagot. Az észlelő hazánkból nem tapasztalt fénycsökkenést.

PAPP János: Aldebaran okkultáció decemberben. = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. p. 22. Az 1979. dec. 30/31-i jelenség előrejelzése.

PAPP János: Fogyatkozások 1980-ban. = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. pp. 22-23.

Észlelőcsoportok vezetői és címük. = Albireo 9. 1979. nov-dec. 92. sz. p. 24. Mély-ég és kettőscsillagok: Szentmártoni Béla.; Nap: Iskum József.; Merkúr-Vénusz: Vizi Péter.; Mars-Uránusz-Neptunusz: Papp Sándor.; Jupiter: Gombos Gábor.; Szaturnusz: Szabó Elemér.; Üstökösök: Ujvárosy Antal.; Meteorok, fogyatkozások: Papp János.