Az Albireo bibliográfiája

Az Albireo című, észleléscentrikus folyóirat nélkül nem érthető meg a magyar amatőrcsillagászat története, mégpedig éppen a hazai mozgalom kifejlődése és fénykora. Az 1971-1999 között készített lapban jelent meg kezdőként mindenki, hiszen itt legelső, akár legkezdetlegesebb észleléseit is teljes terjedelmében kinyomtatták.

Itt lehetett azután továbblépni, az éggel egyre mélyebb (sőt mélyégebb) kapcsolatba kerülni, objektumról objektumra menni, a távcsőhasználati és az égismereti tudást fejleszteni, egymással baráti kapcsolatokat létesíteni. Tanulni és tanítani, leveleket és cikkeket írni, feldolgozásokat és rovatokat készíteni.

Mindannyian valamikor és valamilyen módon az Albireo köpönyegéből bújtunk elő. És miután itt egy életre megfertőződtünk a csillagászattal, az égnézéssel: nem maradtunk a bölcsőnkben, hanem mentünk tovább, és lett belőlünk szakcsillagász, szakkörvezető, ismeretterjesztő, aktív amatőrcsillagász, avagy legalább egy olyan Égrenéző Ember, aki ismeri és szereti az eget. És aki másokkal is megismertetni és megszerettetni akarja közös egünket.

Minden létező téma rovata egykor az Albireo-ban kezdődött el, minden rovatvezető itt tette meg első tétova lépéseit. Néha a lapba már alig fértek be az észlelések, feldolgozások, így különkiadványokkal, más melléklapok elindításával enyhítettek az amatőrcsillagászok és megfigyelések áradatán. Ezek aztán megmaradtak, vagy más lapokban folytatódtak, és ha meg is szűntek tán: szellemük ott lebeg a magyar amatőrcsillagászat vizei felett.

Az Albireo nélkül nem ilyen lett volna amatőrcsillagászatunk, amilyen. Még maga a Meteor lap sem lett volna ilyen, amilyen. Utóbbinak sok mai rovata (és számos rovatvezetője) nemcsak az Albireo-ból ered, de felépítésében és stílusában is követője.

A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája is csonka volt eddig. Ám a mai naptól a Csimabi-ban már megtekinthető az Albireo folyóirat teljesen feldolgozott anyaga. Mind a 29 évfolyam, mind a 226 Albireo-számának, közel 3000 tételre bontott feldolgozása bevégeztetett, és ezennel közkinccsé bocsátatott! És mivel a lapnak kedves alapelve volt, hogy minden szöveges megfigyelést, minden észlelőtől, minden objektumról, mindig teljes terjedelmében és az észlelő által leírtak szerint közölt: így az összes mély-ég objektumok és kettőscsillagok (néha más rovatok) észlelőit minden ilyen rovatnál név szerint felsoroltuk, hiszen itt ők tulajdonképpen mint szerzők szerepeltek a saját szövegeikkel. Így nagyon csodálkoznánk, ha lenne olyan mai (30 év feletti) amatőrcsillagász, akinek a neve nem szerepelne ezen hatalmas anyagban.

Hálával és köszönettel tartozunk a lap szerkesztőinek (Szentmártoni Bélának, Papp Jánosnak, Mezősi Csabának, Gombás Gézának, Hevesi Zoltánnak, Kiszel Vilmosnak, Juhász Tibornak) erőfeszítéseikért, a (felsorolni is nehéz, de) talán száz rovatvezetőnek és cikkírónak, és a valószínűleg több ezer észlelőnek, akik akarták az eget megismerni, és segítettek megismertetni! Akik kisebb vagy nagyobb tudással, fiatalon vagy idősen, kicsi látcsöveikkel vagy nagy távcsöveikkel, falun vagy városban: jó szándékú munkásságukkal megalapozták magyar amatőrcsillagászatunkat.

Köszönet mindannyiuknak!

Keszthelyi Sándor (Köszö)

Csilla-lista: 2005. ápr. 26. 12:00

(A bevezetőt és a bibliográfiát a szerző engedélyével közöljük.)