Szentmártoni kisbolygó

Az IAU 1994-ben a 3427-es sorszámú kisbolygót Szentmártoni Béláról nevezte el. A Minor Planet Circular 23792. számában (1994. júl. 22.) megjelent hír:

MPC 23792

(3427) Szentmártoni = 1938 AD

G. Kulin fedezte fel 1938. jan. 6-án Budapesten.

Az elnevezés Szentmártoni Béla (1931-1988), a kiemelkedõ magyar amatõrcsillagász emlékét örökíti meg. Õ alapította 1971-ben az Albireo Amatõrcsillagász Klubot és az Albireo lapot, cikkeivel és fordításaival segítette az amatõrcsillagászat kibontakozását Magyarországon. Béla sokoldalú tevékenységet folytatott, de fõleg a mély-ég objektumok, a kettõscsillagok és a változócsillagok megfigyelésével foglalkozott. Tükröket is készített.

A kisbolygót Kulin György a svábhegyi 60 cm-es reflektorral fedezte fel. Akkor az 1938 AD ideiglenes jelölést kapta, ám nem sikerült pontosan meghatározni az égitest pályáját. Az elveszett kisbolygót többször is észlelték (1957, 1964, 1971, 1980, 1981), de a megfigyeléseket csak 1986-ban tudták úgy összeilleszteni, hogy sorszámot kaphasson az égitest. Amennyiben a rá esõ fénynek csak a 2 %-át veri vissza, átmérõje 20 km, de ha 10 %-át, akkor mindössze 8 km-es. (Meteor, 1994. nov., 5. old.)

A Természet Világa 1996. szeptemberi számának 418-421. oldalán olvasható egy cikk a magyar vonatkozású kisbolygó-elnevezésekrõl. Bár a cikk a kisbolygók elnevezését 1993-ig összefoglaló kiadvány alapján készült, illett volna megemlékezni benne a Szentmártoni kisbolygóról is. A magyar személyekrõl elnevezett kisbolygók névadói:

1257: Móra Károly (1899-1938)

1441: Bolyai János (1802-1860, vagy Bolyai Farkas, vitatott)

1445: Konkoly Thege Miklós

1538: Detre László (1906-1974)

1546: Izsák Imre (1929-1965)

1710: Gothard Jenõ (1857-1909)

2043: Ortutay Gyula

2058: Róka Gedeon

3019: Kulin György (1906-1989)

3892: Dezsõ Lóránt (1914-)

3910: Liszt Ferenc

4132: Bartók Béla

4170: Semmelweis Ignác

4483: Petõfi Sándor

5006: Teller Ede

3427: Szentmártoni Béla