Előszó

Albireo, 1. sz., 1. old., 1971. június 1.

Az "Albireo" Amatőrcsillagász Klubot a saját távcsöveikkel eddig is rendszeresen észlelő kaposvári amatőrcsillagászok alapították, akik a jövőben e munkát a TIT Somogy megyei Szervezte keretein belül fogják folytatni.

Célunk nem tudományos megfigyelések, hanem a szószerinti értelemben vett amatőrcsillagászat: alaposan megismerkedni a csillagos ég amatőrtávcsövekkel elérhető látványaival, szórakozásként. Az objektumok sikeres azonosítása és vizuális sajátosságaik felismerése révén olyan megfigyelési tapasztalatokra szeretnénk szert tenni, melyek birtokában már érdemes lesz valamely kiválasztott munkaprogramra specializálódni.

Eddigi legfőbb tevékenységünk a mélyég-objektumokra vonatkozik, melyeket azzal a céllal észlelünk, hogy megállapítsuk láthatóságukat távcsőátmérők és nagyítások szempontjából. Az egyéb megfigyeléseket (kettőscsillagok, bolygók, Hold, Nap) 2-3 hónapja kezdtük, kísérleti jelleggel távcsöveink teljesítőképességének kipróbálására, de a jövőben mind rendszeresebben kívánunk foglalkozni ezekkel az objektumokkal is. A bolygókról, holdkráterekről és napfoltokról rajzokat is készítünk, azonban ezek sokszorosítását még nem tudjuk megoldani. Meglepőnek tűnhet, hogy viszonylag kis nagyításokkal észlelünk. De éppen azt szeretnénk bizonyítani, hogy ilyen kis nagyítások is elegendőek sokféle észlelési munkához, sőt a halvány objektumoknál éppen ezekre van szükség.

Leírásainkban az egyes objektumokról nem közlünk katalógus-adatokat, mivel ezeket bárki megtalálhatja az "Atlas Coeli Katalog"-ban, amelyből mi magunk is válogattuk a megfigyelésre tervezett objektumokat.

A megfigyelő neve után a távcső adatai következnek, az itt előforduló RTF = "Rich Field Telescope" rövidítése, amely az f/5-nél nagyobb fényerejű reflektorok elnevezése külföldön.

A szövegben gyakran előforduló LM = látómező, EL = elfordított látás rövidítése.

A Holdon a kelet és nyugat iránymegjelölések az IAU-határozat szerintiek.

Bízunk abban, hogy megfigyeléseink másokat is arra fognak buzdítani, hogy hasonló rendszerességgel vizsgálják távcsövükkel az égboltot.

Sz.B