Az Albireo Klub részletes megfigyelési programja

Albireo 11. szám, 21-22. old., 1972. június

I. Mély-ég objektumok

 1. Nyílthalmazok (Fényesség, átmérő, alak, felbontottság, sűrűség, csillagok száma és fényessége, ködösség.)
 2. Gömbhalmazok (Fényesség, alak, átmérő, felület fényességviszonyai, szélek élessége vagy elmosódottsága, felbontás csillagokra.)
 3. Planetárisködök (Fényesség, alak, csillagszerű vagy korongszerű megjelenés, felület fényesség-viszonyai, körvonal élessége, sötét részek, központi csillag.)
 4. Diffúzködök (Fényesség, alak, sűrűsödések, sötét részek, elmosódottság, benne lévő csillagok száma és fényessége.)
 5. Galaxisok (Fényesség, láthatóság nehézségei, fényesebb-halványabb részei, mag, szélek élessége, látszó alak, sötét sávok, rajta vagy közvetlenül mellette látszó csillagok.)

II. Kettőscsillagok:

 1. A felbontás mértéke nagyításonként (Megnyúlt kép, bevágásos kép, érintkező korongok, keskeny réssel szétvált, jól elkülönült, szélesre felbontott pár, nagyon távoli társsal nyílt pár.)
 2. Komponensek színei (Hagen-féle szín-skála szerint.)
 3. Komponensek fényesség-különbsége (Egyenlő fényesek, alig eltérőek, eltérőek, nagyon eltérőek.)
 4. Pozíciószög fokokban, É-ról K felé mérve.
 5. Társcsillag láthatósága (Könnyű észrevenni, nehéz észrevenni, nagyon nehezen látható, csak EL-al pillantható meg.)

III. Üstökösök:

 1. Általános látványa (Feltűnősége, fényessége, általános alakja.)
 2. A csóva alakja, fényessége s ennek változása a szélek felé, mellékcsóvák hosszúsága és szélessége (fokokban), csóva iránya a fejhez képest (PA-ban); a csóván átlátszó csillagok.
 3. A fej terjedelme, alakja, szélei élessége, központi sűrűsödés vagy csillagszerű mag; fényessége (összehasonlítva ismert mély-ég objektumokéval).

A feltűnőség és fényesség az üstökösnél és a mély-ég objektumoknál viszonylagosan értendő, a használt távcsővel kapott látványnak megfelelően. (Feltűnően fényes, elég fényes, könnyen látható, elég halvány, nagyon halvány, csak EL-al látható.)

IV. Bolygók és holdjaik:

 1. Merkúr és Vénusz (Fázis becslése, terminátor élessége és alakja, "szarvak", sötétebb vagy világosabb felületi foltok, ezek intenzitása, alakja, mérete, helyzete a bolygón; szín-becslések.)
 2. Mars (Fázis, szín, pólus-sapkák, sötétebb és világosabb felületi foltok, ezek alakja, mérete, helyzete, intenzitásuk.)
 3. Jupiter (Sávok és zónák azonosítása, intenzitásuk, színük, szélességük, finomabb részletek, ezek alakja és intenzitása; a holdak fényességsorrendje, a bolygó előtti átvonulásuk vagy árnyékuk átvonulása látványai; a Ganymedes korongja.)
 4. Szaturnusz (A gyűrűk megkülönböztetése, intenzitásuk, színük, rések láthatósága, a gyűrűkkel kapcsolatos árnyékok; a bolygón a sávok és zónák azonosítása, intenzitásuk, színük, szélességük, esetleges részletek; a holdak azonosítása, láthatóságuk, helyzetük.)
 5. Uránusz és Neptunusz (Csillagszerű látványuk: kb. fényesség, szín; korong-alak láthatósága, felület látványa, az Uránusz két külső holdja és a Triton azonosítása.)

V. Hold:

 1. Nagyobb holdalakzatok látványának leírása, a velük kapcsolatos kisebb alakzatok, helyzetük és megjelenésük.
 2. Különleges alakzatok felkeresése és leírása. (Dómok, dómszerű kiemelkedések, tányérszerű mélyedések, szakadékok, "szellem-alakzatok".)

Kiegészítő programok

A fő megfigyelési programok valamelyikében részt vevő megfigyelők választhatnak "mellékes" programként a következők közül is:

 1. Nap (A napfelületen észlelt jelenségek látványának leírása; a Nap-aktivitás figyelemmel kísérése s változásának leírása.)
 2. Kisbolygók (Azonosításuk, fényességük, színük, elmozdulásuk egy korábbi észlelés óta.)
 3. Meteorok, tűzgömbök (Hosszabb észlelések ismertetése: fényesség és színek szerinti megoszlás, óránkénti mennyiség; a 2 magn-nál fényesebb tűzgömbök látványának leírása.)
 4. Állatövi fény és ellenfény (Látványuk leírása: alak, méret, fényesség, szín.)

A villanásszerű fényjelenségek észlelésének a jövőben is közlési lehetőséget biztosítunk; ezeket továbbra is Keszthelyi Sándor gyűjti össze és dolgozza fel.

Más, fel nem sorolt megfigyelési témákkal nem foglalkozunk s közlésre sem fogadunk el (változócsillagok, okkultációk, egyes meteorok, LTP). Programunk átalakítása s rögzítése egy éves működésünk során szerzett tapasztalataink alapján történt. Azonban ha szükséges, a jövőben is fogunk változtatni rajta.

Sz.B.