Az Albireo-sztori

Megjelent: Albireo, 150. szám, 4.-5. old., 1986. május

1971. június 1. Megjelenik az Albireo 1. száma. Kiadja a TIT Somogy megyei szervezetének Albireo Amatőrcsillagász Klubja. Szerkeszti Szentmártoni Béla. A kiadvány főleg mély-ég, kettős és holdészlelésekkel foglalkozik, de találhatók benne Nap, bolygó, kisbolygó, meteor, állatövi fény észlelések is. Az első néhány szám még stencilgépen készült.

1971. nov. (6. sz.) – 1973. ápr. (21. sz.). A fényjelenségek közlésének időszaka.

1972. jan. (7. sz.). Megkezdődnek a változócsillag észlelések.

1972. márc. (8. sz.). Két hónapos szünet után a Killián György Ifjúsági és Úttörőház kiadványaként jelenik meg az Albireo, dupla terjedelemben és hamarosan szebb kivitelben, rotagépen kerül sokszorosításra.

1972. május. A taglétszám eléri a 20 (!) főt.

1972. júl. (12. sz.). Az utolsó névsor a tagokról. Létszám 26 fő.

1972. aug. (13. sz.). Az első példány, amely rotagépen készült. Az egyedi változóészlelések helyett az észlelések összesítésével beindul a változórovat. E számtól kezdve rendszeresen megjelennek térképek, vonalas rajzok is az Albireóban. Megszűnik a holdészlelések közlése.

1972. szept. (14. sz.). Megjelennek az első külföldi észlelések. Megindul a Nap-rovat.

1973. jan. (18. sz.). A megfigyelések rohamosan növekvő száma miatt a meteorészlelések is összesítve, rovatban jelennek meg.

1973. A taglétszám áprilisban eléri az 50 főt.

1973. szept. (26. sz.). Megindul a bolygó-rovat.

1973. dec. (29. sz.). Megindul az üstökös-rovat.

1974. máj. (34. sz.). A mély-ég és kettős észlelések is összesítve, rovatban jelennek meg.

1975. márc. (44. sz.). A taglétszám eléri a 100 főt. Ismét megjelennek holdészlelések.

1975. okt. (51. sz.). A lapot Szentmártoni Béla és Papp János szerkesztik. A taglétszám 130 fő. Megszűnnek a holdészlelések.

1976. ápr. (57. sz.). A szerteágazó észlelési témák, lehetőségek odáig vezetnek, hogy ebben a hónapban nem érkeznek be mély-ég és kettőscsillag megfigyelések. Nincs mély-ég és kettősészlelés a 63. és 70. számban sem.

1978. szept. (80. sz.). A mély-ég és kettősrovat megszűnik, az összesítések helyett ismét az egyedi észlelések kerülnek közlésre.

1979. márc. (85. sz.). Megszűnik a változósrovat.

1980. jan. (93. sz.). Önálló észlelőcsoportok alakulnak meg (mélyég–kettős, Nap, Merkúr–Vénusz, Jupiter, Szaturnusz, Mars–Uránusz–Neptunusz, üstökösök, meteorok–fogyatkozások, asztrofotó).

1980. okt. (94. sz.). Mind kiderült, a januári szám ismét egy legutolsó szám volt. A lap kiadása csak októberben indult újra, Szentmártoni Béla szerkesztésében.

1980. nov. (95. sz.). Társszerkesztők Gombás Géza és Hevesi Zoltán.

1980. dec. (96. sz.). Az újjáalakult klub taglétszáma 125 fő.

1981. jan. (97. sz.). A lap rendszeresen csak mély-ég és kettőscsillag észlelésekkel foglalkozik a továbbiakban.

1981. máj. (100. sz.). A 10. évfordulón megjelenik a 100. szám.

1982. jan. (107. sz.). Az Albireo szerkesztői Szentmártoni Béla és Juhász Tibor.

1984. jún. (130. sz.). Az utolsó kaposvári szám. Szentmártoni Béla nem vesz részt a szerkesztésben a továbbiakban.

1984. okt. (131. sz.). Az Albireo a Göncöl Társaság kiadványaként jelenik meg. Szerkeszti Juhász Tibor.

(Összeállította: Juhász Tibor)

Kiegészítés az 1984 utáni időszakról: