Tallózva

Albireo 8. sz. (1972. márc.)
Újjáalakult az Albireo Klub. ... a jövőben mint a Killián György Ifjúsági és Úttörőház Albireo Amatőrcsillagász Klubja fog működni. ... Egyúttal megoldódik klubunk megfigyelési tájékoztatójának sokszorosítása is, melyet a TIT a közelmúltban beszüntetett. Szentmártoni Béla, Garbera István

Albireo 23. sz. (1973. jún.)
Valójában az amatőrcsillagászat nem annyira tudomány, mint művészet. Amatőr az – vagy legalább is az lehet –, akinek a számára egyszerűen esztétikai élvezet nézni és tanulmányozni az égi eseményeket, épp ahogy egy ornitológus kedvét leli egy ritka madárfaj felderítésében. Mindenesetre azt, amit az amatőrcsillagászat jelent a számomra, összevetve személyes megállapításaimmal folyóiratukról, nyilván valóban az közelíti meg, amit az Albireo Klub tagjai magukévá tettek: gratulálok ehhez. David Allen

Albireo 26. sz. (1973. szept.)
Az amatőrcsillagászok megfigyeléseinek közlésére hazánkban két lehetőség van: az Albireo és a Meteor. A megfigyelők tárgyilagos tájékoztatása és a kettős adatközlés elkerülése érdekében közöljük valamennyi adatgyűjtő központ címét. ... Szentmártoni Béla

Albireo 59. sz. (1976. jan.)
Néhányan ugyanazokat a megfigyeléseket beküldik az Albireóhoz és a Meteorhoz is. ... Hogy segítsük egy stabil észlelőcsoport kialakulását a Meteor körül is, készséggel lemondunk azok észleléseinek a közléséről, akik ezt inkább a Meteorban kívánják. Hiszen az a természetes, hogy az ízlések különbözőek: kinek az Albireo, kinek a Meteor tetszik jobban. Így kérjük az észlelőket, hogy hozzánk csak olyan adatokat küldjenek be, amelyeket kizárólag ide küldenek. Ez ugyan nem kedvez azoknak, akik minél több helyen szeretnék látni a nevüket, de azt hisszük, a többségnek nem ez a célja. Szentmártoni Béla, Papp János

Körlevél a klub tagjaihoz (1980. febr.)
Kedves Barátom!
Értesítelek, hogy a Killián Művelődési Központ az Albireót nem adja ki tovább. Az utolsó szám az 1980. januári, 93. sz. volt ... ezzel az Albireo megszűnt! ... Remélem, hogy munkád révén ezentú is tagja maradsz annak az amatőrcsillagász közösségnek, mely az AAK keretei között alakult ki. Szentmártoni Béla

Albireo 97. sz. (1981. jan.-febr.)
... ha egész országunk amatőrcsillagászatát nézzük, mindez vitákkal, versengésekkel és különféle problémákkal járt. ... Kétségtelen, hogy a vetélkedések elsősorban az Uránia Csillagvizsgáló és az Albireo Klub ... között zajlottak. Az Albireóban koncentrálódott szinte majdnem az összes észlelési tevékenység. Kívánatos lenne, ha a jövőben a Meteor fontosabb szerepet töltene be az észlelési munka eredményeinek közlésében. ... A fő programjaink a mély-ég és kettőscsillag észlelések lesznek. Minden mással legfeljebb "észlelési szintig" (feldolgozás nélkül) foglalkozunk csak. ... Az egyéni észlelési leírások ... szólhatnak egy bolygón észlelt alakzatokról, egy üstökös látványairól, egy érdekes jelenséget mutató napfoltról, valamint egy tűzgömbről vagy különleges meteorról. ... Arra vonatkozóan is megállapodás történt, hogy az Albireo a változócsillag témával "észlelési szinten" sem fog a jövőben foglalkozni, viszont a Meteor nem foglalkozik mély-ég objektumokkal és kettőscsillagokkal. Szentmártoni Béla

Meteor 1981. 1. sz.
Az Uránia Csillagvizsgáló vezető munkatársaival történt megbeszélésen megállapodtunk abban, hogy ... 1981. januártól a Meteorhoz fognak tartozni: Nap, bolygók, meteorok és üstökösök, valamint a fogyatkozások. ... Arra vonatkozóan is megállapodás történt, hogy az Albireo a változócsillag témával "észlelési szinten" sem fog a jövőben sem foglalkozni, viszont a Meteor nem foglalkozik mély-ég objektumokkal és kettőscsillagokkal. Szentmártoni Béla

Albireo 100. sz. (1981.  máj.)
Általánosan érvényes minden amatőr jellegű tevékenységre vagy hobbira, hogy művelői keresik a kapcsolatot a hasonló érdeklődésűekkel ... Az Albireo a jövőben is ezeket a célokat kívánja szolgálni. ... Szentmártoni Béla

Albireo 130. sz. (1984. jún.)
Talán nem okozok különösebb meglepetést, ha bejelentem, hogy az Albireónak jelenlegi kivitelezésében ez az utolsó száma ... A legtöbb esély arra van, hogy a Göncöl Társaság vállalja a kiadványt. ... Várhatóan július vagy augusztus hónapban meg fogjátok kapni az új kiadványszámot. ... Az észleléseket továbbra is Juhász Tibor címére küldjétek be. Szentmártoni Béla

Albireo 131. sz. (1984. okt.)
A körlevél célja, tartalma, külleme, megjelenési periódusa és ideje azonos, az észlelések beküldési módja és határideje nem változott. Kiszel Vilmos

Idézet egy levélből (1986. márc. 15.)
Én ma már az Albireót szívesebben veszem a kezembe, mint a Meteort, bár az utóbbi az én "gyermekem" volt, de most már nagyon eltávolodott attól a céltól, amelyre szántam. Azt meg egyenesen bosszantónak találtam, hogy megint át akarta venni az Albireo munkakörét! Erre semmi szükség sincsen. Ifj. Bartha Lajos

Megjelent: Albireo, 150. sz. 17.–19. old., 1986. május
Az eredeti válogatásból itt kihagytuk az 1. szám beköszöntőjét és az 1972-es tagnévsort, melyet webhelyünk más oldalain közlünk. – JT