Szentmártoni Béla (1931-1988)

Szetmártoni Béla 1931. február 6-án született Hencsén. Már kora ifjúságától kezdve érdekelte a csillagászat. Még középiskolás korában elolvasta a Stella Almanach, a Stella folyóirat és a Csillagászati Lapok teljes sorozatát.

1956 elején egy vállalati tanfolyam révén Pestre került. Ebben az idõben fõleg a távcsõoptikák érdekelték. Budapesten Kulin Györgytõl személyesen tanulhatta meg a távcsõtükör készítés módját (Kulin György levele). Sokszor záróráig csiszolt az Uránia Csillagvizsgálóban, kézzel és géppel egyaránt. Hazatérve folytatta a tükörkészítést. A fényerõs távcsövek házi készítésével õ próbálkozott meg elõször Magyarországon. A Föld és Égben 1967-ben megjelent ismertetés hatására nagyon sokan kérték meg fényerõs tükör készítésére. Az országban kb. 100 tükör lehet szétszórva, amelyet Szentmártoni Béla készített.

Közben fejlesztette csillagászati ismereteit is. Gazdag könyvtárat gyûjtött össze, amely kiváló tárháza volt az amatõrcsillagász szakirodalomnak. Angolul még a gimnáziumban tanult meg, de szótárral német, orosz és francia nyelvû csillagászati szövegeket is le tudott fordítani. 1955-tõl kezdve rendszeresen figyelemmel kísérte a Sky and Telescope cikkeit. Levelezni kezdett R.E. Cox-szal, a távcsõkészítési rovat akkori vezetõjével. Ennek eredményeként a lap 1967. augusztusi számában megjelent egy kis írása és fényképe a 15 cm-es RFT-jével (lásd: Egy magyar amatõr...). Ennek egyenes következménye volt a kapcsolatfelvétel a Webb Society-vel, az ALPO-val és más külföldi szervezetekkel. Ennek eredményeként aztán a Sky and Telescope Deep Sky Wonders rovata 1979. augusztusában albireós megfigyeléseket közölt, a Webb Society diffúzköd megfigyelési kézikönyvében szintén szerepelnek albireósok megfigyelései. Az angol BAA pedig 1986-ban kiadta a Szentmártoni Béla által összeállított AAK Mély-ég objektum katalógust. David Allen csillagász külön az Albireo számára írt éveken át egy cikksorozatot nagy távcsövekkel végzett megfigyeléseirõl. J.A. Mattei, az AAVSO igazgatónõje magyarországi látogatásakor pedig személyes találkozót kért Bélától (J.A. Mattei levele, GIF, 24 kbyte).

A 60-as évek végén kezdték el ösztönzésére a kaposvári amatõrök a mély-ég objektumok megfigyelését. Az összegyûjtött leírásokat Béla legépelte, s a Lyra címet adta neki. 1970-71-ben 7 Lyra füzet készült el. A más típusú megfigyeléseket pedig 1971.ben egy Albireo címû, gépelt füzetben gyûjtötte össze. Ez volt a lap õse. Idõközben a TIT-nél lehetõség nyílt egy klub megalapítására és az Albireo rendszeres, havi megjelentetésére. Az Albireo Amatõrcsillagász Klub 1971. június 1-én alakult meg 5 fõvel. Az Albireo 1972-ben átkerült a Kilián György Ifjúsági és Úttörõházhoz, ahol nagyobb terjedelemben és szebb kivitelben készülhetett el. A Kiliánnál vált az Albireo a 70-es évek magyar amatõrcsillagászatának vezetõ kiadványává, nagyszerû megalapozójává és fejlesztõjévé.

Több, mint egy évtized nagyon hosszú idõ, s Béla belefáradt a sok gépelésbe, a lap fûzésébe, postázásába. Hiszen az Albireo megjelentetése leginkább ezt a munkát jelentette, ami ugyancsak távol állt a csillagászattól. Az aktív szerkesztõi munkától megválva az összegyûlt hatalmas észlelési anyag rendszerezését akarta elvégezni. Sajnos a szeme súlyosan megbetegedett, s ebbõl csak lassan lábalt ki. Ezért is ment 1987-ben idõ elõtt nyugdíjba. Az utolsó hónapokban bizakodva számolt be egészsége javulásáról. Terveit mégsem válthatta valóra. 1988. május 28-án éjszaka a szíve felmondta a szolgálatot.

(Az Albireo 150. számában megjelent interjú alapján összeállította: Juhász Tibor)

Dokumentumok:

Béla katonaigazolványa (JPG, 74 kbyte)

Kulin György levele (1957. március 19.)

Béla CSBK igazolványa (GIF, 5 kbyte)

J.A. Mattei levele, GIF, 24 kbyte