ALBIREO reprint

Az itt elérhető dokumentumok felhasználásánál kérjük feltüntetni a pontos forrást és az Albireo Amatőrcsillagász Klub nevét!

Régi adósságunkat pótoljuk, amikor megkezdjük az Albireo mellett megjelent számos összefoglaló, észlelési tájékoztató és egyéb kiadvány elektronikus változatának közzétételét. A füzeteket eredeti és újraszerkesztett formátumban is elérhetővé tesszük. Ez utóbbiban működik az olvasóprogram kereső funkciója. Az újraszerkesztés során törekedtünk a teljes szöveghűségre. Meghagytuk az eredeti jelöléseket, rövidítéseket, a megjelenés idején használatos tipográfiát (az írógép rövid ékezetes magánhangzói, tizedespont, perjel a kerek zárójel helyett stb.).

Az alábbi lista az archívumomban található kiadványok alapján készült. Örömmel vesszük a kiegészítéseket, a hiányzó kiadványok jó minőségű másolatát.

Az újraszerkesztett dokumentumok a klub titkárának, Kovács Sándornak áldozatos munkáját dicsérik. Köszönet illeti érte.

A digitalizálás folyamán – remélhetőleg – mihamarabb sor kerül az Albireo számaira is.

A pdf fájlok elég nagy méretűek is előfordulnak, ezeket célszerű először a saját gépre letölteni, és utána megnyitni.

Juhász Tibor

 

 

Mélyég és kettőscsillag megfigyelési kézikönyv (Kaposvár, 1977)
   (a füzetek eredetileg piros színnel nyomtatva jelentek meg)
I. rész. Mély-ég objektumok (Szerkesztette: Hevesi Zoltán), reprint. Melléklet: Mallas rajza az Orion-ködről
II. rész. Kettőscsillagok (Szerkesztette: Gombás Géza), reprint
III. rész. Katalógusok (Összeállította: Szentmártoni Béla), reprint
IV. rész. Tájékoztató cikkek külföldi kiadványokból, reprint

Az Albireo elődjei
"Az 1968–70-es években én magam és más kaposvári amatőrök is rendszeres észlelési tevékenységet folytattunk, főleg a mély-ég objektumokról. Célszerű volt kölcsönösen megismerni egymás észlelési eredményeit, mint ahogyan láttuk a külföldi kiadványokból: ki milyen távcsövekkel milyennek észlelt egy objektumot? Ez bizonyos értelemben tapasztalatcserének is tekinthető. Először csak arról volt szó, hogy mindenki leírja észleléseit, ezeket összegyűjtve én legépelem annyi példányban, ahányan vagyunk, s szétosztom. Így láttuk, hogy ki mit észlelt. Az érdekesség kedvéért címet is adtunk a gépelt anyagnak: Lyra, s Mély-ég megfigyelések volt az alcíme. 1970–71-ben 7 Lyra füzet készült. Viszont lassan elkezdtünk más észlelésekkel is foglalkozni, így szinte magától adódott, hogy ezeket is közreadjuk egymásnak. Ennek az Albireo címet (Csillagászati megfigyelések alcímet) adtuk, s az 1971-ben megjelent egyetlen szám Nap, Hold, bolygó, állatövi fény, meteor és kettőscsillag észlelési leírásokat tartalmazott. Tehát volt egy előd (a Lyra) és egy talán "ős–Albireo"-nak nevezhető füzet is." (Szentmártoni Béla – részlet az interjúból)

A Lyra füzeteket és az ős-Albireót kismértékben lekicsinyítve, a megsárgult és kávéfoltos (!) papírlap hátterével adjuk közre. A tollal végzett javításokat Szentmártoni Béla írta bele a gépelt szövegbe. (JT)

Lyra. Mélyég megfigyelések
1. szám (Kaposvár, 1970), reprint
2. szám (Kaposvár, 1970), reprint
3. szám (Kaposvár, 1970), reprint
4. szám (Kaposvár, 1971), reprint
5. szám (Kaposvár, 1971), reprint
6. szám (Kaposvár, 1971), reprint
7. szám (Kaposvár, 1971), reprint

Albireo 1. Csillagászati megfigyelések (Kaposvár, 1971. április), reprint
("ős-Albireo")

Szentmártoni Béla: Bolygók, holdak, üstökösök és napfoltok megfigyelései 1968 – 1970 (Kaposvár), reprint

Megfigyelési útmutatók, segédanyagok
 
Nyomtatott útmutatók

Mély-ég objektumok katalógusa
    Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1973)
Kettőscsillag katalógus a Revue des Constellations térképeihez
    (Kaposvár, 1974), reprint
Tóth Sándor: A bolygók megfigyelése (Kaposvár, 1974), reprint
Harmati István: A Nap megfigyelése (Kaposvár, 1975), reprint
Revue des Constellations csillagatlasz (Kaposvár, 1976)
Mezősi Csaba: A változócsillagok megfigyelése (Kaposvár, 1976)
Ujvárosy Antal: Az üstökösök megfigyelése (Kaposvár, 1977)
Változócsillag katalógus
    Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1977)
Mély-ég és kettőscsillag észlelés
    Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1977)
Asztrofotográfia. Fordította és összeállította:
    Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1978)
Ködök, halmazok, galaxisok
    Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1978)
Mély-ég, a horizont és a pólus között
    Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1978)
Iskum József: A Nap megfigyelése (Kaposvár, 1979)
Bolygók és holdak
    Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1979)
Papp János: Meteorradiánsok katalógusa (Kaposvár, 1979)
Webb: Celestial Objects mély-ég leírásai
    Fordította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1979)
A Barnard-objektumok
    Összeállította: Juhász Tibor (Kaposvár, 1981), reprint
    lásd még: Szentmártoni Béla fordítása Barnard
        sötétköd-leírásairól (1981), reprint
RdC katalógus. Összeállította: Szentmártoni Béla
    (az Albireo Amatőrcsillagász Klub és az orosházi
    Alcor Amatőrcsillagász Szakkör közös kiadványa, 1981)
Kalandozás a mély-ég csillagászatban
    Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1982)
Dr. Lassovszky Károly: A csillagok színének meghatározása becsléssel
    Átvéve a Természettudományi Közlöny
    1923. szeptember–októberi számából
    (az Albireo melléklete, Kaposvár, 1982)
Crossen: A galaktikus szerkezet vizsgálata binokulárral
    (Az Albireo melléklete, fordította: Szentmártoni Béla, Kaposvár)
A mély-ég világából
    Fordította és összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1983)
Mély-ég katalógus. Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1984)
Kettőscsillag katalógus. Összeállította: Szentmártoni Béla (Vác, 1986)
Amatőrcsillagász ABC. Összeállította: Juhász Tibor (Vác, 1986)
Albireo csillagatlasz (RdC).
    Benne: Mélyég és kettőscsillag katalógus az RdC atlaszhoz
    Összeállította: Szentmártoni Béla (Vác, 1986)
Fedési kettősök. Összeállította: Piriti János (Vác, 1987)
Atmoszféra. Észlelési tájékoztató amatőtmeteorológusok számára
   Összeállította: Engel Péter, Fodor Antal és Nagy Zoltán (Vác, 1988)

Reflektor 1. – 7. szám (1972–1973)
   Fordítások külföldi folyóiratokból az Albireo Klub tagjai számára
   Az 1.–5. szám gépeléssel, a 6.–7. szám stencillel sokszorosítva

Írógéppel sokszorosított segédanyagok, útmutatók a klubtagok számára

Messier-objektum útmutató. Fordította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1971), reprint
Mélyég objektumok katalógusa I.V.
    Összeállította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1971), reprint
Mallas–Kreimer: Messier Album. Fordította: Szentmártoni Béla
Mullaney–McCall: A legszebb égi objektumok. Fordította: Szentmártoni Béla
Skyscope Vol. 1. No. 1. 1971. Fordította: Szentmártoni Béla
Millon: Üstökös megfigyelés. Üstökös megfigyelések leírásai
    Fordította: Szentmártoni Béla
Binocular Sky Society Chart Catalogue

Egy-két példányban legépelt fordítások

Burnham: Celestial Handbook mély-ég objektum ismertetései, I.–II. kötet reprint, III. kötet reprint
    Fordította: Szentmártoni Béla (Kaposvár, 1978–1980)
Burnham: Celestial Handbook mély-ég katalógusa
    Fordította: Szentmártoni Béla (Kaposvár)
Sagot–Texereau: Revue des Constellations. A ködöket és halmazokat tartalmazó
    részek fordítása. Fordította: Szentmártoni Béla (Kaposvár)
Sagot–Texereau: Revue des Constellations. A kettőscsillagokat tartalmazó
    részek fordítása. Fordította: Szentmártoni Béla (Kaposvár)
Barnard sötétködök. Szentmártoni Béla fordítása Barnard sötétköd-leírásairól
    (1981), reprint
Walter Scott Houston: Mély-ég csodák 1981 – 1983
    Fordította: Szentmártoni Béla (Kaposvár)
    A teljes fordítást lásd: Mély-ég csodák

Az orosházi Alkor Csillagászati Szakkör kiadványai
Szentmártoni Béla közreműködésével

Messier útmutató (E:A. Holyoke: Észleld!)
    Fordította: Szentmártoni Béla (hely és idő megjelölése nélkül)
Mallas: Messier album (a Sky and Telescope 1967–1970-es cikksorozata alapján)
    Fordította: Szentmártoni Béla
Kettőscsillag útmutató. Összeállította: Szentmártoni Béla (hely és idő megjelölése nélkül)
Cikkek Messier-objektumokról a Deep Sky Monthly folyóiratból 1978–1980
    Fordította: Szentmártoni Béla (hely és idő megjelölése nélkül)

A balatonkenesei Művelődési Ház Albireo Amatőrcsillagász Klubjának kiadványai
Szentmártoni Béla közreműködésével

Larard: Az éjszakai égboltról. Fordította: Szentmártoni Béla (Balatonkenese, 1980)
Kettőscsillagok világa. Összeállította: Kocsis Antal (Balatonkenese, 1983)
Mély-ég csodák. Összeállította: Kocsis Antal (Balatonkenese, 1984)
A Hold megfigyelése – II. Összeállította: Kocsis Antal (Balatonkenese, 1984)

Egyéb kiadványok

Planetárisköd térképek. Összeállította: Mátis András
    (Szentmártoni Béla előszavával, az Albireo Amatőrcsillagász Klub
    és az orosházi Alcor Amatőrcsillagász Szakkör
    közös kiadványa, hely és idő megjelölése nélkül)
Holdalakzat leírások Webb: Celestial Objects for Common
    Telescopes-ból. Albireo – Asteroid – Draco
    (a Draco melléklete, hely és idő megjelölése nélkül)


Körlevelek, az Albireo mellékletei
 

Szaturnusz-holdak – 1971 (Szentmártoni Béla, 1971)
SEKAS – AAK Hold-program megfigyelési útmutatója (Szentmártoni Béla)
Kojima 1972. j. üstökös (Szentmártoni Béla, 1972)
Albireo Newsletter (1972 – 1973)
A Vesta és Ceres kisbolygók (Szentmártoni Béla)
Jupiter-holdak (Szentmártoni Béla, 1973)
Körlevél a fedési változók észleléséről (Juhász Tibor, 1973)
Körlevél a Szaturnusz megfigyeléséről (Tóth Sándor, 1973)
Körlevél egy változógyanús csillagról (Szentmártoni Béla, 1973)
Körlevél a Tau Cassiopeiae változógyanús csillagról (Szentmártoni Béla, 1973)
Körlevél a Bradfield-üstkökösről (Szentmártoni Béla, 1974)
Körlevél a változócsillag észlelésekről (Szentmártoni Béla, 1974)
Körlevél a keveset észlelt kettőscsillagokról (Gombás Géza, 1974)
Kettőscsillagok nyílthalmazokban (Szentmártoni Béla, 1974)
Az Orion-köd változóinak észlelése (Szentmártoni Béla, 1974)
AAK – Mélyég észlelések feldolgozási szempontjai (Hevesi Zoltán, 1976?)
AAK – Kettőscsillag észlelések feldolgozási szempontjai (Gombás Géza, 1976?)
Tájékoztató az AAK Mély-ég és kettőscsillag megfigyelési kézikönyvről (Szentmártoni Béla, 1977?)
AAK Teleszkopikus meteor észlelés. Sco–Sgr raj
AAK Teleszkopikus meteor észlelés. Alpha (251) Lyr raj
Az üstökös észlelésekről (Ujvárosy Antal, 1975?)
Üstökös megfigyelési lap (1975?)
Kisbolygó megfigyelési lap (1975?)
Albireo Amatőrcsillagász Klub – Tagnyilvántartó lap (1978)
Cygnus 1 – 19. Körlevél az Albireo Amatőrcsillagász Klub megfigyelői számára
Reflektor
Nap