Albireo Amatőrcsillagász Klub

Az Albireo folyóirat teljes bibliográfiája

Összeállította: Keszthelyi Sándor

A szerző bevezetője

1971 - 1975 (1. - 53. szám)
1976 - 1979 (54. - 92. szám)
1980 - 1985 ( 93. - 145. szám)
1986 - 1989 (146. -  191. szám)
1990 - 1999 (192. - 226. szám)

Az "Albireo" Amatőrcsillagász Klubot a saját távcsöveikkel eddig is rendszeresen észlelő kaposvári amatőrcsillagászok alapították, akik a jövőben e munkát a TIT Somogy megyei Szervezte keretein belül fogják folytatni.
Célunk nem tudományos megfigyelések, hanem a szószerinti értelemben vett amatőrcsillagászat: alaposan megismerkedni a csillagos ég amatőrtávcsövekkel elérhető látványaival, szórakozásként. Az objektumok sikeres azonosítása és vizuális sajátosságaik felismerése révén olyan megfigyelési tapasztalatokra szeretnénk szert tenni, melyek birtokában már érdemes lesz valamely kiválasztott munkaprogramra specializálódni.
Eddigi legfőbb tevékenységünk a mélyég-objektumokra vonatkozik, melyeket azzal a céllal észlelünk, hogy megállapítsuk láthatóságukat távcsőátmérők és nagyítások szempontjából. Az egyéb megfigyeléseket (kettőscsillagok, bolygók, Hold, nap) 2-3 hónapja kezdtük, kísérleti jelleggel távcsöveink teljesítőképességének kipróbálására, de a jövőben mind rendszeresebben kívánunk foglalkozni ezekkel az objektumokkal is. A bolygókról, holdkráterekről és napfoltokról rajzokat is készítünk, azonban ezek sokszorosítását még nem tudjuk megoldani. Meglepőnek tűnhet, hogy viszonylag kis nagyításokkal észlelünk. De éppen azt szeretnénk bizonyítani, hogy ilyen kis nagyítások is elegendőek sokféle észlelési munkához, sőt a halvány objektumoknál éppen ezekre van szükség. […] Bízunk abban, hogy megfigyeléseink másokat is arra fognak buzdítani, hogy hasonló rendszerességgel vizsgálják távcsövükkel az égboltot.

Szentmártoni Béla előszava az Albireo 1. számából (1971. június 1.)

Az Albireo folyóirat (az 1971. áprilisi "próbaszám" után) 1971. június 1-én indult három évtizedes útjára Kaposváron. A "kézirat gyanánt" titulussal ellátott lapot eleinte stencil, 1973 augusztusától rotaprint eljárással sokszorosítják. Oldalszámozás nélkül indul, számonkénti oldalszáma van 1972. januárjától. Borítója keménypapír, kezdetben egységes világos alapszínnel, majd 1972. júliusától egy-egy csillagászati fénykép egyforma, de időszakonként változtatott sorozatával. 1987. júliusától minden címoldala különböző egyedi kép. Sokáig A4 méretű, 1994. júliusától csökkent le mérete. A lap több (főleg a mélyég és a kettőscsillag) témakörben minden megfigyelő, minden észlelését szó szerint tette közzé, így a szöveget szerző amatőrcsillagászok nevét mi is felsoroljuk.

Kiadók, besorolások:

Az Albireo szerkesztői, összeállítói:

1971 - 1975 (1. - 53. szám)
1976 - 1979 (54. - 92. szám)
1980 - 1985 ( 93. - 145. szám)
1986 - 1989 (146. -  191. szám)
1990 - 1999 (192. - 226. szám)

Forrás: A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája (Csimabi)
Átvéve a szerző engedélyével